Tuesday, January 24, 2012


אני אנכי = הקבלה - ביטול האגו

התבוננות בפנימיותן של המילים אני ואנכי יכולה להביא אותנו לביטול
האגו ומוחין של אפס אין ממש - דהיינו, אהבה אין סופית של כל בית ישראלדורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

Monday, January 23, 2012

הוכחה כי כל בית ישראל המשיח

משמעו כפשוטודורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Monday, January 16, 2012

סוד כסא דודדורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com


Sunday, January 15, 2012

The Secrets of Life and Happiness


No kidding.

These are the Secrets of Life and Happiness .

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Thursday, January 12, 2012

לא סטרא אחרא, אלא הצד השני

הצד השני = הצד הנשי


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tuesday, January 10, 2012

תקון השטן - התקון האחרון

סוד תיקון השטן הוא לדעת כי המצוה הגדולה אינה להשתדל להיות בשמחה - אלא, לעזור לשמח אחרים ולשמוח בשמחתם

היודעים סוד זה משתחררים מכל צער, יגון, ופחד לעולם ועד

הם חיים בשמחה ומשוש כל ימי חייהם - גם בעולם הזה
וגם לעולמי עולמים ולנצח נצחים


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Monday, January 09, 2012

תקון עולם תלוי רק בשמחת בנות ישראללא יעזור לנסות לתקן שום דבר בעולם, אם לא נתקן עצב בנות ישראל - כי כל דבר הנולד בעולם נולד אך ורק ברחמים של בנות ישראל. הזרע הוא הלימודים של בני ישראל. אך, הולדות הם פרושי בנות ישראל. ועלינו פרש בשמחה. אחרת, הולדות מעוותים.

בנות = 458 = נחת

שמחת בנות = 1206 = אור

 = ארון = 907 = עלץ ורן = 1906 = 907 = תקון נולדים = תקן עולם
יודעים שמחת בנות


שרש כל הדברים הרעים הבאים עלינו בעולם הוא עצב בנות ישראל

זה נשמע פשטני למדי לאומר כי כל העולם היה נראה אחרת לו בנות ישראל היו שמחות. אך, זאת האמת - פשטנית וכפשוטה

היהודים מגוללים רעיונות בתלמוד תורה שלהם

אבל, בנות ישראל יולדות את הרעיונות והם מתממשים

אם בנות ישראל אינן שמחות, פרושי רעיונות הגברים שלהן אינם טהורים.

הכל תלוי בשמחת בנות ישראל

וזהו סוד תקון עולם

דורין אלן בל-דותן
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, January 08, 2012

גלוי הארון


משמעו כפשוטודורין אלן בל-דותן
DoreenDotan@gmail.com
הבריאה היא פרוש התורה


פרוש התורה = 1202 = 203 = ברא

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com
עיני חוה = 159 = נקדה


גלוי חלקי של סודות הנקודות המבחינות מעל האות ש

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Wednesday, January 04, 2012

עברית לשון הקודש

?מדוע אומרים כי עברית היא לשון הקוד

?על מה מסתמכים

?היש הוכחה כי עברית קדושה

בואו נתבונן אל תוך עמקי המילה עברית ונראה

אגב

 = ע + קבוץ + ב + דגש חזק + ר = 1702 = 703 = גן
בראשית ברא אלהי-מ את השמימ ואת הארצ = 2701 = 703


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com
The Birth and Delivery of a New World  
The Kabbalistic Perspective


This is a continuation of my video The Birth and Delivery of a New World, which spoke about the physical and social aspects.

This is the same subject from the Supernal perspective of the Kabbalah.

I am choosing the key words that I am because I hope this video finds its way among the videos on those topics. The people who make those videos are the ones I most pray will see this.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat
DoreenDotan@gmail.com

Tuesday, January 03, 2012

The Birth and Delivery of a New World


While it would seem that the powers that be want to create a new world order, what is actually happening is far more cataclysmic and wonderful - the birth of a new world.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat
DoreenDotan@gmail.com

Monday, January 02, 2012

ביאת המשיח

בואו אחי ואחיותי
היקרים מכל נהתבונן בפסוק
מפורסם שכל יהודי ויהודיה
דובר/ת עברית שמע/ה ואמר/ה
אין-ספור פעמים -- אך, רק מעטים
מאתנו שמעו

בביאת המשיח אני מאמין


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com
תקון הזהר


זאת הגאלה שהיא הלדה - לא כאילו

הפעם, ישראל, אנו יולדות ונולדים באמת
דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, January 01, 2012

BIRTH AND DELIVERY

"The placenta and fetus may be regarded as a foreign allograft inside the mother, and thus must evade from attack by the mother's immune system."
http://en.wikipedia.org/wiki/Placenta

That is why the support system we are on is experienced not only as limiting, but actually inimical. We experience a government and business world that, while providing us with a support system is decidedly malevolent.
The placenta is well along in its breakdown process at the end of gestation. It is extensively calcified.
That is what we are experiencing now with the "support system" we are on. It is breaking down.
It won't be expelled until *after* the birth.
Superconception in mammalian pregnancy can be detected and increases reproductive output per breeding season
http://www.nature.com/ncomms/journal/v1/n6/full/ncomms1079.html

Babies also remember consciously the big event of birth itself, at least during the first years of their lives. Proof of this comes from little children just learning to talk. Usually around two or three years of age, when children are first able to speak about their experiences, some spontaneously recall what their birth was like. They tell what happened in plain language, sometimes accompanied by pantomime, pointing and sound effects. They describe water, black and red colors, the coming light, or dazzling light, and the squeezing sensations.
http://www.eheart.com/cesarean/babies.html

Does the fetus release a hormone which starts the birthing process?

Yes it does. The fetus is responsible for the initiation of parturition by triggering a cascade of complex endocrine/biochemical events that will take a little long to discuss here. However, the fetal hypothalamo-pituitary-adrenal axis is responsible for the initiation of parturition. When gestation reaches it's conclusion or termination period, the fetus approaches the inherent space of limitations of the uterine cavity. As a result, it is believed that it becomes stressed, and this stress causes the fetal anterior pituitary to release adrenal corticotropin (ACTH). ACTH stimuales the fetal adrenal cortex to produce corticoids. The elevation of fetal corticoids initiates a cascade of events that cause dramatic changes in the endocrine condition of the dam, involving two major events: 1) removal of the myometrial "progesterone block" enabling myometrial (uterine muscle) contractions to begin and 2) increased reproductive tract secretives, particularly by the cervix.

http://wiki.answers.com/Q/Does_the_fetus_release_a_hormone_which_starts_the_birthing_process#ixzz1iC36W3FR

Although it is never pleasant, it is necessary for the support system (placenta) we are on to begin to degrade. This happens in conjunction with our being developed enough to be able to survive in the next world, much bigger and larger than the last, into which we are being born.

As the birth process approaches, the baby's development sends signals to the womb to begin the process of breaking down the support system. The degrading support system makes the baby feel that the need to get off that dying support system is not only desirable, but imperative.

Then the contractions begin. Pressure from all sides - increasing in intensity and frequency.

The world seems to be coming to an end. The baby is sure s/he is in terrible danger. The baby has no idea that its own advanced development is what is signalling all these upheavals to occur - so that the baby may be born.

In this world, the UN, governments and the business world are the placenta. If we understand what is happening, the shocks are no less shocks and the pressure no less pressure. But we understand that we are being born into a bigger and better world, not dying.


Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.comאל-האשה אמר

אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך
בראשית ג : ט"ז
זהו אחד הפסוקים הכי בלי מובנים בתורה ואי ההבנב גרם לברבה סבל
ב"ה הזמן הגיע לגלות את היופי, השמחה האהבה האדיר והמתיקות אשר בפסוק

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com