Monday, March 30, 2015

ב"ה

פלא יועץ

 כִּי-יֶלֶד יֻלַּד-לָנוּ, בֵּן נִתַּן-לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה, עַל-שִׁכְמוֹ; וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִי-עַד, שַׂר-שָׁלוֹם.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך האות הסופית. כשאני מתכוונת לערך של אות רגילה, אני כותבת את האות הרגילה, אף בסוף תיבה.
שימו נא לב בחילופים הבאים לענין עץ פרי וטעמים.


כי ילד ילד לנו  = 204 = דר = רד = צדיק
= צחוק = צוחק = לעד ידו נטויה


פלא = 111 = אל"פ = ממלא = עולה = ועלה = ע + קמץ

= 1110 = 111 = סוד ספר מלכים = סוד שמן

יועץ = 986 = מתפללות = פני תולדות = תולדות ממני
= הוה שלום בלב = שלום בלב זוג = היא שלום בלב

= היא עץ

פלא יועץ = 1097 = 98 = צח = סלח = נחמ = מנח

= כל מח = כל גילה

אל גבור = 242 = ראי אל = לב דור = צנע לב

אבי עד = 87 = אחד עד = למד אהבה = פז = מגדלי

= ילד גדול = גיל לבבי

כבר ראינו את שם הטעם מנח.

אם נוסיף את האות ר מהמילה גבור לבטוי אבי-עד נראה כי:

ר + אבי עד = פזר = רופא = פארו = ממזר = מזמר

= אומר לי = ספר מלכים מדבר = 1286 = 287


שר שלום = 1436 = 437 = אות ל = לאות

= שרשו בחיים = ציון בחיים = חכם בציון

= חיים בציון = חכם רחם = משכילות בחיים

= יהיה אות = יהיה אתו = יהודה אתו = דגש קל

פלא יועץ אל גבור = 1339 = 340 = שלי = ספר

= נצר = כל פרי = כל פרוד = כל לכל דור

= הרנה לכל = שלדו = הנה עיר = הנה יער

= התפתחות אבותיכם = אבותיהם מכל דור

= 2338 = 340 = פה רנה = מכפר

פלא יועץ אל גבור אבי עד = 1426 = 427  = אות כ = כאות

= היה אות = היה אתו = חזה אתו = חוגג אתו = שוא נע


פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום = 2862 = ירח-בן-יומו

= ירח מקף בן מקף יומו = 2862 = 864

Saturday, March 28, 2015

ב"ה

שמים = שלמה המלך

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

שלמה המלך = 950
= שמים = ספר האדם = ספר עמך
= ספר דרות = כל פרי האדם
= כל פרי עמך = כל פרי דרות

חכמה = 73 = גמ"ל = גלמ = יהי כוכב
= יהי מח = יהי הגיל= יהי הגדול
= הנביאה = נביאי = אהיה בכל = היו בכל
= מקרן לב = 1072 = 73 = מעלץ לב

כל הכוכבים שאנו רואים בשמים הם סמלים של חכמת שלמה המלך. כל האור מכל הכוכבים הוא צל של חכמתו. כל החוגים וכל האינטראקציות של הכוכבים קיימים כדי לתת לנו מושג מצומצם עד מאד של גלגולי וצירופי חכמתו.

מקור חכמת שלמה המלך הוא התורה. הבה נלמד יחדיו!

Friday, March 27, 2015

ב"ה

רמ"ח אברים ושס"ה גידים נגד תרי"ג מצות
הצעת טפין טפין מים חכמת הגוף


בכל מקום בוא כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

רמ"ח = 248 = חמר = מחר = אזמר = מצחיק

= ראשון לי = 1247 = ולד ראשון = אור ספר מלכים
= כתר אבותי עולם אשר = 2246 = 248

רמ"ח אברים = 1061 = 62 = בני = הבנה
רמ"ח ברא האדם = רמ"ח ברא עמך = רמ"ח ברא דרות

גידים = 627 = זכרת

תרי"ג אברים וגידים = 613 + 813 + 633
= 2059 = 61 = אני = אנו כל בית ישראל*
= 1060 = נגד* כל בית ישראל = הכתב החיים
= וזכרת הכתב = זוכרת הכתב = כתר לבבות

*עלינו לזכור תמיד כי גימטרית המילה נגד = 57, היא גימטרית המילה אנו = 57 ולחשוב תמיד כי העומד כביכול נגד הוא אנו. בכל פעם אנו אומרים את המילה אני, אנו אומרים אנו כל בית ישראל.

גוף = 809 = טף = גורם = קבוץ נשמתי

 = 1808 = 809 =
עלץ אברהם = קרן אברהם
=
קרן רחם = עלץ רחם = עלץ אבר אדם

הגוף = 814 = הגורם = צדיקים = צוחקים
= האדם צוחק = צוחק עמך

המצות = 541 = ישראל = אליך = אמך
= שרה לאה = אני לילית* = חוגג בשר חוה
= חזה בשר חוה = חוגג בשר הוגה = להעלות
= שמרתם = 1540 = 541 = ך + קמץ

*כן, אנחנו, ישראל, גם לילית המתקנת את עצמה.

תקון לילית = 1686 = 687 = סוד הברית
= העברית = התעברי = התערבי
= זרע קדוש = עזרתי = זרעתי
= זכרתי כל = תהיה ברכה לי = קדוש כל ברכה
= היתה ברכה לי = נהיה הברית = מעשה המרכבה

בגופים = 701 = מלאכים = מלאכת דור

אין סוף בגוף = 2388 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה

שבת שלום אחי ואחיותי, התגלמות מצות הויה בגופים חיים ממש.


Thursday, March 26, 2015

ב"ה

ואהבת לרעך כמוך

לֹא-תִשְׂנָא אֶת-אָחִיךָ, בִּלְבָבֶךָ; הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.
לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ:  אֲנִי, יְהוָה.
- ויקרה י"ט:י"ז, י"ח

לרעך = 800 = ף = שרש = פדיון = עצמם = שרש = פנינים = פנימיים
= ידע בן דוד = כעין

עלינו לזכור כי למונח רע יש כמה מובנים: רע הוא עמית מאד קרוב ואהוב. על אשתו של איש להשתדל להגיע לרמה בה היא נקראת רעיתו. רע הוא גם מי שעשה רע לנו. רע הוא גם רועה צאן.

המילה כמוך כוללת את האותיות כ"ו, דהיינו, השם המפורש. היא גם כוללת את האותיות: מ+ו+ך = 546 = שמור. רע-צאן שומר על הצאן. לפעמים הוא צריך להדריך את הצאן בלי עדינות לשדות שהם לא היו מגיעים אליהם בקלות. לבטח הוא נראה "רע" בעיני הצאן שהוא מוביל למקומות גבוהים.

כך עלינו לאהב את האנשים העושים לנו רע. יחד עם זאת, עלינו להוכיח אותם. בדיוק באותה מידה שאנו רוצים לתקן את חטאינו - אנו צריכים לרצות לתקן את חטאיהם.

יהי רצון.

Wednesday, March 25, 2015

ב"ה

שבע מדרגות במקוה הטהרה

אחרי המדרגה האחרונה אין תחתית. שם תהום האין סוף של אהבה ושמחה בלב.

שבע מדרגות = 1025 = 26 = הויה = כל בית ישראל יחד

במקוה הטהרה = 377 = שבעה

לנשום שָׁלוֹם. לשאוף שָׁלוֹם.
ב"ה

הראות

הבה נזכור כי המילה אורות לפעמים כתובה בכתב חסר כך: אורת או ארות.

ראות = 607 = או"ם* = את דבר = דבר את = דבר ישעיהו

*(ה"מנטרה" אום)

הראות = 612 = בים = ברית* = דברות = את הדבר

( המילים breathe and breath)

לנשום שָׁלוֹם. לשאוף שָׁלוֹם.

Thursday, March 19, 2015

ב"ה

בעלי חיים  = התפתחות אטית

בכל מקום בו אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לערך של האות הסופית.

התפתחות = 1299 = 300 = ש = יצר = מסר
= כפר  = מכל דור = דור נולד = מולדי דור

חי = 18 = בהוה

לאט = 40 = מ = אבותיכם = 1039 = 40
= כתר אבותי = כתר אחדות = חברתי אחדות

אטי = 20 = כ =היה = חזה = חוגג

אטית = 420 = היתה = תהיה

התפתחות לאט = 1339= 340 = שלי = ספר

ההתפתחות לאט = 1344 = 345 = הספר = משה
= שליה = ילדים לומדים

באטיות = 428 = יחוד הנשמה = כותב = בת הויה

בעלי* חיים = 730 = שתל = בתי לפרח
 = פרח לבתי = ממחר לבתי
= עליכם* = עלי כתר* = הכהן = התפתחות אטית

*מדובר בעלי עץ החיים. החיים = 633 = גלם = לב אם.

ספר החיים = 973 = שם חכמה =
= ספר לב אם = החיים התפתחות לאט
= 1972 = 973 = לב אם התפתחות לאט
= לב אם אבותיכם מכל דור
= החיים אבותיכם מכל דור
= לב אם כתר אבותי מכל דור
= החיים כתר אחדות מכל דור
= החיים אחדות חברתי מכל דור

עלינו לדעת כי התפתחות בעלי חיים היא אטית – ולהיות סבלניים וסובלניים עם עצמנו ועם אחרים. אנו מחברים את כל הדורות בהוה. זאת עבודה יסודית ואטית – ואף קשה עד מאד. זהו קצב החיים – הקצב אטי שנוכל לשים לב לכל התפתחות וליהנות מכל שלב ושלב, מכל פרט ופרט (פרט = 289 = אפרח = אנכי ראשון = 1288 = אנכי עולם אשר).  ואל תחמיצו שום הזדמנות להריח את פרחי עץ החיים שתפגשו בדרך.
Isaiah's Suffering Servant

Chapter 53 in the book of the Prophet Isaiah, pronounced Y'shaYahu, is a most remarkable chapter, but not, as the Christians would have it because they think he speaks of Jesus. No, his Name is Y'shaYahu, the correct and full pronunciation of  Yeshua - and he is clearly speaking about himself.

Chapter 53 in the Book of Y'shaYahu is remarkable because it shows that one of The Greatest Prophets of all time can get into a blue funk, plop himself firmly down on the pity pot and have a good old fashion whine session. He can feel sorry for himself. He can complain that he got punished when others deserved it. He can even get insecure about the way he looks. WOW! The Prophet is a whole lot like us. How comforting is that?!

But now look at Chapter 54 in Y'shaYahu's Book: Listen to his Soul sing and soar and comfort and promise a better future. Watch the transition from the broken, sad, ugly little man into the magnificent Prophet - when he concerns himself fully with the comforting and benefitting of Others.

Come and see! Listen and learn! And emulate!

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1053.htm
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1054.htm

Wednesday, March 18, 2015

ב"ה

עץ

עץ = 970 = סוד שם = סוד עולם צדק

= לבלוב עולם צדק = נהיה עולם צדק

= נהיה צדק בדרך

= סוד חסד האותיות = סוד ע"ב האותיות

= 1969 = 970 = סוד גוף חוה כנסת ישראל

= סוד גוף כנסת ישראל עולם חדש

= 2968 = 970

= נהיה כנסת ישראל גורם עולם חדש

= עתך = שר יהי אור ויהי אור

= שר יהי תקון ויהי תקון

= שר יהי תרום ויהי תורם

= משלם* = בספר חיים = התפתחות עם

= עם מכל דור = לב תוך לב = לב לב אהרן
= עיר הכהנים = עיר רעיתי = יער רעיתי

= תקות מתאחדים = אהרן אחד לבבות האדם

= אהרן אחד לבבות דרות = אהרן אחד לבבות עמך

 = ונתראה שוב = אנו בראשית = אנו שם אחד
= אנו שם אהבה = אנו תקון עולם*מֻשְׁלָם

לענ"ד הצודקת היה נבון לדון את אם כל חי לכף זכות.

Tuesday, March 17, 2015

ב"ה

אנחנו בני הנביאים

דבריהם של נביאים חיים. כל אות שהם כתבו זרעים הם ורוח הקדש בכל תנועות דבריהם. התגשמות נבואה מתבטאת כיהודיות מתעברות וכוולדות של יהודים נולדים וחיים ממש.  התגשמויות דברי נביאים אינן מקרים הקורים מאליהם בעולם. הן קמות כיהודים חיים שיגשימו את הנבואה.

המילה עובר, במובן של עובר ברחם כתובה בעברית נכונה כך: עֻבָּר. אין במילה האות ו. כאשר אנו עושים גימטריות, אנו מקפידים על איות נכון. לא מוסיפים אמות הקריאה ללא טעם. כמו כן, בחילופים הבאים, בכל מקום כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. כשאני מתכוונת לערך של אות רגילה, כתבתי אותה, אפילו בסוף תיבה.

לכן:

נביא = 63 = בונה = הכל בו = חנה = חג אליהו
= הנה בא = עולם שמחה בא = 1062 = 63

הנביא = הנביא = 68 = כל חי = עולם השמחה בא
= 1067 = 68 = עולם משיח בא

הנביאה = 73 = גמל = גלמ = גליל = עג = חכמה
= עולם המשיח בא = 1072 = 73

זרע = 277 = עזר = העבר = כל זכר = כל ברכה = רז סוד
= נהיה אור = סוד תקון = 1276 = 277 = נהיה תקון
= לבלוב תקון  = לב לבו שר עולם = מלך עולם
= עתק עולם = לי לך עולם = לי לך בדרך
=עתק בדרך = לב לבו שר בדרך = לב לבו שר דברך

זרע נביא = 340 = ספר = כל פרי = התפתחות לאט
= הרנה ועד = כל לב רבנו = רחמי כל לב

זרע הנביא = 345 = משה = הספר = עזר נביאה
= זרע כל חי = רחמיה כל לב = שליה = ילדים לומדים
= ילדים לומדים = 1344 = 345

ספר החיים = 973 = גלם זרע נביא = תזכרו זרע נביא
= שם חכמה = שם הנביאה = משה חיים = משה חכם
= ברכות משה

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
= אם אם* ובת = 1610 = 611

*כן, החלוף הוא: אם אם ובת

לב נביא = 95 = הנולד = המוליד = היודע = הידוע = דניאל

לב נביאה = 100 = לב כל חי = אנכי חוה = כסא חוה
= המלכה = מיכל = כולל דוד

לב הנביאה = 105 = לב חכמה = עלה

אנחנו לא רק קוראים ולומדים את ספרי הנביאים. אנו התגלמות דברי הנביאים ממש.

אנחנו נבטי זרעיהם של הנביאים. תפקידנו הוא להתפתח די הצורך כדי להגשים את נבואותיהם בעולמות בהם אנחנו חיים.

בפסוקים בהם דברי הנביאים היו גלויים, פתוחים, ברורים, מתוקים ושמחים – אנו יפים ומפותחים בהתאם. בפסוקים שדברי הנביאים היו בהם סתומים ועצובים אך מלאי תקוה – עלינו למצוא את התקון והמתיקות הנסתרים בדבריהם ולהגשימם.

הבה נרתום למשימה הקשה אך נשגבת לאין ערוך בשמחה!

תקון = 1206 = 207 = אור = אדבר
= תורם = שוקף = ציון הנשמה = משכילות הנשמה
= משכילות כל ספרי

התקון = 1211 = 212 = האור = רואה
= עם ישראל = עם אמך = אמך לפניך
= תקוה נולדים = תקוה מולידים = תקוה מלכים
= תקוה יודעים = אשרי נולדים
= אשרי מולידים = אשרי מלכים
= אשרי יודעים = השוקף = השקוף

נרתום = 1256 = 257 = נתרום
= כל תורם = כל אור = כל תקון
= שוקף כל = לב חי שקוף
= תקון לב חי = אור לב חי = ציון כל הנשמה

ב"ה

טוב ורע = הפרח

המילה עובר, במובן של עובר ברחם, כתובה בלי האות ו, כך: עֻבָּר. כשעושים גימטריות אנו לא מוסיפים אמות הקריאה ללא טעם.
בכל מקום בו כתבתי אות סופית, התכוונתי לערך של האות הסופית.

הדעת = 479 = טעת = עדתה

= המגשימים יהי אור ויהי אור = 1478 = 479

= המגשימים יהי תקון ויהי תקון = 3476 = 479

טוב = 17 = זהה = הזה = ההוא = עלץ זוג

= 1016 = 17 = עלץ הוה

רע = 270 = כל חברי = כל דורי
= הרנה אם ובת = 1269 = 270


טוב ורע = 293 = טוו עבר = אהיה עבר = היו עבר

= הפרח = זכרוני = היה הוה יהיה זכר = נוי ברכה

= ברכה היה הוה יהיה = אנכי האור = אנכי התקון

= 1292 = 293 = רואה כסא = אנכי עם ישראל

= אנכי אמך לפניך = אנכי ישראל לפניך

פרי = 290 = בפרח = אתם פרח

= 1289 = 290 = עומד לפני = אליהו הנביא לפני

= מועד לפני = עמי לפני

גני = 63 = נביא = בונה = אבני = הכל בו

= עלץ בני = 1062 = 63 = קרן בני

= קרן הבנה = עלץ הבנהבגני = 65 = הלל = אדנ-י = אני כל בית ישראל

= 1064 = 65 = עולה אמך בתי = עולה אמי בתך
= עולם השמחה = עלום משיח

הפרח בגני = 358 = נחש = משיח = השמחה

= ילד בקרבי = יו"ד ה"א ו"ו ה"א בקרבי*

= יו"ד ה"א ו"ו ה"א שדי* = בלבי בקרבי

*המלמדים "מלויים" ללא טעם של האותיות ה"א ו-ו"ו  גורמים לשבושים בגימטריות המסתירים גלוי זה.
הזהרו! יש "רבנים" הלא רוצים כי אמת התורה והמשיח תצא לאור ומלמדים כל מיני סלופים הנשמעים נשגבים שמטילים ערפל על האמת. האמת היא פשוטה ואף גלויה למדי לישרי לב. יש "רבנים" הלא רוצים שנגלה כי כל ילד הוא: יו"ד ה"א ו"ו ה"א = מ"ד = ילד = בלבי. הרי אתם יודעים.


אתם הפרחים = 1904 = 905 = השם

= המתמידות = עולם הצדק = צדק אשתי

 אתם הפרחים בגני = 970 = עץ

= לב תוך לב = משלם*

*כתוב: מֻשְׁלָם – בלי האות ו

חוה = 19 = אחי = אחוד = גוי* = הוגה = עולם חדש
= 1018 = 19 = י + קבוץ = אור המשכילות

= תקון המשכילות = 2017 = 19 = לפניך אמך ציון
= עלץ הוה

* גוי: גם במובן של גו שלי

Monday, March 16, 2015

ב"ה

לפגוש את הנביא ישעיהו בדרך

ישעיהו = 401 = את

הנביא = 68 = כל חי

פוגש = 389 = פשט = שפט

לפגוש = 419 = אבותי= תבואי = לשפט

פוגש את = 790 = שפט את = שפט ישעיהו
= פשט את = פשט ישעיהו = יעין = יודע עצמך
= עצמך ידוע

פוגש את ישעיהו = 1191 = 192 = קצב = צאצאי

בדרך = 706 = המלאכים = עולם = עלום = ועצמך

פוגש את ישעיהו בדרך = 1897 = 898 = חצף
= עלום צאצאי = צאצאי בדרך

לפגוש את הנביא ישעיהו = 1289 = 290 = פרי

לפגוש את הנביא ישעיהו בדרך = 1995 = 996 = מלכותך

מוסר השכל: עלינו להבין כי כל אדם שאנו פוגשים עשוי להיות צאצא של נביא אדיר ועלינו להתיחס לכל אדם בהתאם. אפילו אם הוא אדם פשוט ואף חצוף, הוא עשוי להיות צאצא של בית דוד (כידוע, ישעהו הוא בן דוד של המלך חזקיהו) ולכן הוא עשוי להיות נסיך או היא עשויה להיות נסיכה. ואם נשפוט אותם לחומרה, אנו עשויים לשפוט מלך או נביא. אפילו אם הוא פושט לנו יד כי הוא עני, הוא עשוי להיות נסיך וזכויות אבותיו עומדות לו. עלינו להיות מודעים כי אבותיהם אוהבים אותם עד מאד ושומרים עליהם. זה נסתר מאתנו מי הם בני מלכים ונביאים כי ה' יתברך רוצה שנתיחס לכל אדם כבן מלך או כבן נביא גדול. כל אדם הוא פרי – פרי עץ החיים. ובסופו של דבר, כל מי ומי שאנו פוגשים בדור שלנו בדרך הם עצמנו.
ב"ה

צפת עיה"ק

צפת = 570 = מלך = לי לך = עתק = לב נפתח = פתח כל לב

עיר הקדש = 689 = עיר אבות = יער אבות
= גופם = טפם = להזכיר אותי
= כל בית זכר = כל בית ברכה
= כל דורי אבותי

צפת עיר הקדש = 1259 = 260
= כל דור = כל ענפי = הרנה = הנהר
= פתח כל לב גופם = נפתח לב גופם
= לי לך כל דורי אבותי

Saturday, March 14, 2015

ב"ה

השמחה המרבית

המשחה המרבית בשמים היא כאשר השפוטים בבית בדין של מעלה מזכים נאשם וכאשר דברי נביא מובנים ועומק וכוונותיו נגלה.

אנחנו יכולים להוריד את השמחה המרבית מהשמים אל עולם זה בהוה ממש. הבה נדון כל אדם לכף זכות ובואו נלמד ספרי הנביאים בכוונה להבין ולהגשים את נבואותיהם.

השמחה = 358 = משיח


השמחה המרבית = 1015 = 16 = י"ו = ביד = היא = זוג = הוה
      

Friday, March 13, 2015

ב"ה

ענג שבת

ענג = 123 = כל חכמה
= כל ימי אהבה = אחד כל ימי
= כל ימי אחד = כל עולם שמחה אהבה
= 1122 = 123 = כל עולם שמחה אחד

שבת = 702 = בת מכל דור
= בת מכל הרה = בתי פרי
= התפתחות בת = 1701 = 702
= עלץ מלאכים = קרן מלאכים
= בתי הרה ועד = ברך = בן

יהי רצון כי כל ישראל ידעו כי כל ימינו שבת המה וכל יום יום אחד!
ושבת שלום על כל בית ישראל ועל כל העולמות ועל כל עולמים.

Thursday, March 12, 2015

ב"ה

השליטה בלב

בכל מקום בו כתבתי אות סופית, התכוונתי לערך של האות הסופית.

משה = 345 = שליה = הספר = כל פריה

= המכפר = הנצר = ילדים לומדים
= 1344 = 345 = כפתור ופרח פרדם
= עלץ פרדם = עץ יהיה פרדם
= שולט = לב יוצר התפתחות עולם

בלבי = ילד = לדוד = גאלי

שולט בלבי = 389 = פשט = שפט
= משה בלבי = שליה בלבי
= ילדים לומדים בלבי = 1388 = 389
= כפתור ופרח פרדם בלבי
= לב בשליטה עלץ

אני שולט בלבי = 450 = כל הנשמה

אני שולטת בלבי = 850 = תלדותי
= נתת = כל נשמתי = כל שרש
= כל פנינים = כל פנימיים
= כל פדיון = כל מחשבות בלבי
= ציון בלבי = משכילות בלבי

אנכי שולט בלבי = 470 = עת
= יהי אור ויהי אור =
= יהי תקון ויהי תקון = 2468
= 470 = בת כל חי

אנכי שולטת בלבי = 870 = עף = יסף
= לבלוב נשמתי = סוד שרש = סוד פנינים
= סוד פנימיים  

גאלי בלבי = 88 = הגיע = נגלה

השולט בלבו = 390 = השכינה

פעם = 750 = השולטת

השולטת בלבה = 789 = גופן
= פטרך = שפטת = פשט כל ספרי

שליטה בלב = 388 = חפש = צדק צדק
= אהב ממש

השליטה בלב = 393 = החפש
= יהיה המשיח

Tuesday, March 10, 2015

ב"ה

החשובים

להיות אדם חשוב פירושו שחושבים על אותו אדם הרבה. שחושבים הרבה על אותו האדם פירושו שדנים על אותו האדם הרבה. איפה דנים? בבית דין של מעלה.

יש שתי סיבות שבן אדם חשוב בעולם זה.

א) הוא צדיק אדיר ומזכירים את פסקיו הרבה בבית דין של מעלה ואת דבריו ומעשיו בכוללים של מעלה.
ב) דנים ברצינות רבה ולעומק על אותה נשמה בבית דין של מעלה כי הנשמה בצרות צרורות ומחפשים סיבות לזכות אותה או לפחות להקל על רוע הגזרה ולחלץ אותה, פן תימחק מספר החיים, ח"ו.

ממעשיהם של אנשים ידועים זה ברור לחלוטין מיהם החשובים מפני שהם צדיקים בעולם זה ומי הם האנשים החשובים בעולם זה כי הנשמה שלהם מחפשת נואשות מישהו שיעיד בעדה פן תימחק מספר החיים.  הם רוצים שכמה שיותר אנשים ידעו את שמותיהם בתקווה שמישהו יגיד מילה טוב עליהם.

הפחד שאנשים חשובים מעוררים בנו לא אמור להיות פחד מהם – אלא פחד עבורם. אלה מקרים מאד קשים העומדים לפני בית הדין של מעלה ויש הרבה דיונים אודות נשמות אלה בתקווה למצוא סיבה להציל אותן ממחיקה.

לכן, עלינו לרחם על האנשים המעוררים בנו הכי הרבה פחד. זה רק נראה כאילו הם שולטים בנו. האמת היא: הם פונים אלינו באימה לעזרה.

עלינו לזכור כי לכל נשמה בישראל יש זכות אבות ומעשים טובים. עלינו לפעול לעזור לנשמות בצרות בבית דין של מעלה. זה לא עוזר להם שאנו פוחדים מהם ומכבדים אותם כאנשים בעלי השפעה וכסף וכותבים עליהם הרבה בעיתונות. עלינו לראות דרך המסווה ולהבין כי הם צועקים שנציל אותם. זאת הסיבה האמתית שזה כל כך חשוב להם להיות נזכרים במחשבות הציבור כל העת. הם באימה להשכח.


ב"ה

הימין והשמאול

מחנה הימין בישראל מסמל את דוד המלך. מחנה השמאול (המילה שמאול כתובה בכתיב מלא במתכוון) מסמל את שמואל הנביא.

הרי:

ימין = 760 = עצם

עדן = 774 = יד ימין = ימין דוד = עצם דוד

המזדהים כ"הימין" דורשים את היד החזקה של דוד המלך.

חזק = 115 = אנחנו

חזקה = 120 = עמי

מחנה "השמאול" הם המתגעגעים לימי שמואל הנביא האדיר. הם אנשי חזון השואפים לאידיאולוגיה נשגבת.

כדוד המלך, הימין נוטים לנהוג ביד חזקה - בבריונות. כשמואל הנביא, השמאול בעלי חזון אדיר, אבל הם לא מספיק חזקים אפילו למנוע השתוללות בניהם.

רק כאשר אנחנו פועלים גם ביד הימין וגם ביד השמאול (כבגוף האדם כן בגוף הציבורי!) אנחנו מגיעים לאיזון נכון, בתאום מרבי והתכונות של האחת משתלבות עם התכונות של השניה וכל אחת משלימה את החולשה של השניה.

הפוליטיקה מסמל את הרצון האמתי של העם היהודי – לחזור לימיהם של דוד המלך ושמואל הנביא שפעלו יד ביד למען טובת כלל ישראל. אולם, הסמל הוא רק צל. הוא לא הדבר האמתי. המסמל הוא פסול.

מסמל = 170 = פסל

כל מסתפק במועט של הסתם מסמל מתעסק בעבודה זרה. הפוליטיקה לעולם לא תתן לנו את מה שלבבותינו באמת רוצים – שלטון דוד המלך ביעוץ של הנביא שמואל ושתוף פעולה מלא ביניהם.

הבה נפעל למען השלטון הראוי לעם היהודי – שלטון האהבה והחכמה.

דוד = 14 = יד = אוהב

הבה נהיה חזקים ביחד לעמן טובת העם היושב בציון והעולם כלו ונפסיק להסתפק בצלים עלובים של מה שלבבותינו דורשים.

כן, אנחנו יכולים!

שלטון דוד ושמואל אינו תחית המתים של אותן הדמויות.  שלטון דוד ושמואל הוא ימין ושמאול בתיאום. הוא פעולה בחכמת החוזק  - משולבים. מחנה ה"ימין" סתם בריונים צמאי כח. מחנה ה"שמאול" מטורללים חלשלושים. ישועתנו לא תבוא מאף אחד מהם. עלינו להמציא דרך הנהגת החברה הולמת לעם היהודי. הפוליטיקה היא עבודה זרה לכל דבר ופסולה לחלוטין.
ב"ה

טוב ורע

בכל מקום בו כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך האות הסופית.

טוב = 17 = הזה = זהה = עלץ זוג
= 1016 = 17 = הוה עלץ = היא עלץ
= חשבון = שוב בעולם = צמיחת בנותי

רע = 270 = כל חברי = כל דורי
= כרמי

ו"ו הוא השם הנכון של האות ו'. יש טעם למלוי [מלוי= כולל] כאשר עושים גימטריה, כידוע. אולם, אנו תמיד כותבים את שמות האותיות כפי שם כתובים בתורה כ"ברירת מחדל".  אנו לא מוסיפים אמות הקריאה כשאנו עושים גימטריות בלי כוונה מאד מסוימת ומדויקת. מהפסוק: וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ
, אנו לומדים כי: שם האות ה' הוא ה"א, ה"א = ו' ושם האות ו' הוא ו"ו
[= ה"א ה"א]. גם לומדים שם את המלויים האפשריים. אולם, אנו מתחילים מהבסיס כדי לא לגרום תהו ובהו.

ו"ו = 12 = הוא = בי = בטא
= את האדם = 1011  = 12 = את עמך
= את דרות = את רבבות

הגמטריה  = 272 = עבר* = בער = רבע

*[ עֻבָּר כתובה עבר, ולא עובר)

טוב ורע = 293 = טוו עבר =  אהיה עבר
= טוו הגמטריה = נגמר = כל גמר
= זכרוני = מהחמר = הפרח = ירפא אתם
= 1292 = 293
= בד כרמי באביב = פרי בעל שם = פרי קרבן
= פרי התפתחות בן = 2291  =293
= שבת פרי התפתחות = שבת פרי מכל דור
= פרי התפתחות בת מכל דור
= פטר כל בית ישראל
= כל פטר בתי אמך = כל פטר בתך אמי
= כל פטר בשם אמי
= צבא צדוק = צבא צדקו
= בַּד בְּבַד
= ב + דגש קל + פתח + ד + ב + דגש קל + שוא נע
+ ב + פתח + ד = 2291 = 293
= צְמִיתוּת
= צ + שוא נע + מ + חירק + י + ת + שורק + ת
= 2291 = 293


Monday, March 09, 2015


Why the World Is the Way it Is

It's high time we understood and we are sufficiently mature to be able to handle the truth.
Yes, there is a God and yes, God is all there is and yes, God can do everything - but over time. God is not the magician that we were taught God is as children Who can do anything by snapping "His" fingers (which is a strange idea because we are also taught that God doesn't have fingers(.

The truth of the matter is: We, God's Children, are born prematurely. All Humans are born as a very early stage in their development, as is known, because otherwise the head of the newborn would be too big to be born, as we have an incredibly large brain that will get even bigger.

Well, Sistas and Brothers, that is cosmically true. We are born prematurely and we have to develop in order to become fully Human and come into the full range of our abilities. The hearts that some people don't seem to have or the sight that some people don't seem to have or the hearing that some people don't seem to have are just that - those organs are undeveloped in them.

Moreover, in order to become fully mature we have to consciously will and direct our Moral development. Our moral development, over and above that which we inherit as the merits and demerits of our Ancestors, is almost totally under our full control and a matter of Supreme will to develop or not.

And that, Ya'll, is why there can be God in a world this imperfect.

The Hebrew proofs of what I said herein are in summarized
עולם עשיה = עולם תקון הנולד פג
below.