Thursday, December 31, 2015

ב"ה

תקוני העגונה והממזר

עלינו לפרש את התורה במירב החסד והחכמה כדי להוריד את הברכה המרבית אל העולמות הגשמיים.

שתי המצות הרגישות והעדינות ביותר הן המצות הקשורות לעגינות ולממזרים. עניני העגונות והממזרים עדינים עד מאד. רק העדינים ביותר נכנסים אל גן עדן. אז למען עתידנו בעולם הבא, עלינו לפרש את עניני העגונות והממזרים בשיא עדינות הלב.

לדאבוננו ולצערנו, לא פרשנו עד עתה מצות אלה בשיא העדינות והחכמה. עוד לא הגענו לסוף דברן ולכן אנחנו עדין לא חיים בעולמות גשמיים בשיא השמחה ועולמנו הוא רחוק עד מאד מגן עדן.

הבה, בע"ה, נראה את פנימיות ענין העגונה וענין הממזר, ונראה עד כמה העגונה והממזר קרובים אל לב הקב"ה ויראת השמים תשרה עלינו.

תקוני = תנוקי

עגנ = 123 = ענג = כל חכמה
= גמל כל = כל גמ"ל = חסד אמי
= כנסת ישראל אמי = 1122 = 123

ו-ה = 11 = חג = עתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = השופטים = הפשוטים

עגונה = 134 = הגענו = דלק = צמד
= בארץ יהודה = 1133 = 134 = חג ענג
= כל חכמה השופטים = כל חכמה הפשוטים
= כל חכמה עתיקה הקדושה = חסד בני
= בני כנסת ישראל

אם אנו רוצים שהשופטים יחזרו אלינו ונלמד את חכמתם מפיהם, עלינו לפרש נכונה את הענין העדין של העגונה. כל עוד יש שמץ של קשי לב בפרושינו, השופטים הפשוטים אינם יכולים להתענג בנו ואינם יכולים לנגוע בנו. המתקן את עגמת הנפש של העגונות גורם לעצמו להיות מספיק עדין כדי שהשופטים יוכלו לנגוע בו. המפרש נכונה את המצוות הקשורות לעגונות מדליק את אור החכמה ואת אור החסד בעולם.

קָרָ֨אתָ לַשַּׁבָּ֜ת עֹ֗נֶג לִקְד֤וֹשׁ יְהֹוָה֙ מְכֻבָּ֔ד

ממזר = 287 = מזמר = אומר לי = פזר
= רופא = פארו = ואפר = דבר מוהל
= ראה כסא = רזי סוד = יסוד אור
= יסוד תקון = 1286 = 287

המרפא את סבלם של הממזרים יטעם את כל חכמתו של הטעם פזר וייקרא יסוד קבוץ העמים. הוא ידע את כל רזי הנקודה קבוץ והוא יזכה לקבץ את כל הטוב המפוזר בכל עם, כי הוא יפרסם בכל עם ובכל גוי את חסד העם היהודי והם ירצו להתגייר ולהיות אחדים אתנו.                                                              
הוא יזכה לראות את כסא הכבוד ויבין את סודות כסא אליהו.
הוא יביא רפואה לכל חולי ולכל פצע ולכל עיוות בכל גוף.
ויפאר את שם הקב"ה בעיני כל עם וכל גוי.

עטם = 679 = עטרת = קבוץ עם = 1678
= כל כתר חשן = 679 = הסתר דוד = גלוי בחיים

טעם פזר = קבוץ עם פזר = 966 = עטרת ממזר
= עולם צדק ועולם שמחה = 1965 = 966
= ועולם צדק עולם גשמי

כָּל-צֹאן קֵדָר יִקָּבְצוּ לָךְ, אֵילֵי נְבָיוֹת יְשָׁרְתוּנֶךְ; יַעֲלוּ עַל-רָצוֹן מִזְבְּחִי, וּבֵית תִּפְאַרְתִּי אֲפָאֵר. – ישעיהו הנביא ס:ז
ב"ה

אתחול הבריאה

אם נשמור שמיטת חובות כדת משה, ה' יתברך יאתחל את הבריאה כי הפרושים הקשים של ערלי השפתים יתבטלו. זאת הסיבה שאנו מצווים לשמור שמיטת חובות - היא שומטת את פרושי הכתב הלא נכונים ומחזירה את הכתב למצב בראשית.

חובות = 422 = כתב

שמיטת חובות גורם לשמיטת פרושים לא נכונים. זה לא מאוחר! אפשר לעשות מצוות חיונית זאת בכל עת.

Wednesday, December 30, 2015

ב"ה

נחלות ישראל  - פתח אליהו

נחלה = 93 = צבא = אנכי הוא
=  הוא כסא = הוא מוהל = הוא מולה
=  אליהו לוה = בכל ספר מלכים
= 1092 = 93

נחלת = 488 = פתח = הגעתי

מדובר בפתח אליהו.

נחלות = 494 = פותח = פתוח
=  + פתח = סוד קדש הקדשים
=  1493 = 494

הבעיה הוא: לרוב עם ישראל אין מושג מהי ארץ ישראל או מהי נחלה.

אָ֗ז תִּתְעַנַּג֙ עַל־יְהֹוָ֔ה וְהִרְכַּבְתִּ֖יךָ עַל־בׇּ‍֣מֳתֵי במותי אָ֑רֶץ וְהַאֲכַלְתִּ֗יךָ נַחֲלַת֙ יַֽעֲקֹ֣ב אָבִ֔יךָ כִּ֛י פִּ֥י יְהֹוָ֖ה דִּבֵּֽר

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52 = אליהו
ב"ה

זמן הנצח

אם הסודות של הכוכבים מתגלים, אז הזמן הגיע לדבר על הזמן. רק ארמוז, בע"ה, על הדברים הבסיסיים בענין הזמן. המבין יבין.

זמן = 747 = להבין = מקראות

נצח = 148 = קמח = המעגל = לנסח
= פסח = פסגה = פה נביא = כל הגה פה

זמן הנצח = 900 = שם = ע"ב האותיות
= כנסת ישראל כותבת = 1899 = 900

הוה נצחי = 174 = עקד

ההוה נצחי = 179 = עקדה

בהוה נצחי = 176 = לפניו

אנו חווים את הזמן והמאורעות בו לפי הבנתנו את המקראות.

ספר חיי = משיחי

ספר ימי = 400 = ת = הנשמה = כל עפר
= כל שכל

ספר ימיו = 406 = ת"ו = אתה

ספור ימיה = 411 = אתי = תהו = אלישע

ספור ימיו = 412 = בי"ת = בקדשו
= בתי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
= השם פרש כל מלה = 1610 = 611

יום = 616 = התורה = דורות
= ברית כל בית ישראל = 1615 = 616

את יום = 1017 = חי = בהוה

יום זה = 628 = חיים = אדם בהוה
= עמך בהוה

את היום = 1022 = 23 = החי = חיה
= ראיתי את = ראיתי ישעיהו

ערב = 272 = צדק וחסד

וְהַעֲרֵב נָא, ה' אֱלֹהֵינוּ, אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִי כָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל

בקר = 302 = אקרא = שב
= לנסח את המקראות = 1301 = 302
= קראתם

בקר וערב = 580 = פרש = שפר = שערי

לילה = 75 = מלה

בקר ערב ולילה = 665 = הנם = המים = פרש מלה

פרוש מלה = 661 = אסתר

פרוש כל מלה = 711 = אין = העולם = אשתי
= תורה המלכה = את הרה המלכה = אדון

צהרים = 905 = השם = המתמידות
= כתבתי חכמה

אור התורה אמור להיות כאור הצהרים בכל עת.

הנץ = 955 = השמים = הספר האדם = כל צהרים

בקר צהרים ערב ולילה = 1560 = 561 = אינך
= אשר עולם שמחה = אשר עולם גשמי
= אדמתנו עולם שמחה = אדמתנו עולם גשמי

זמנים = 707 = השבת

שבת = 702 = בן = ברך = בקר הנשמה
= בקר כל שכל = בת מכל דור

העולם שכלו שבת הוא עולם בו אור השחר עולה על השכל בהוה נצחי.

הזמנים = 712 = בין = תשבי = שבתי
= חשב בת = שבח בת

שבתאי = 713 = תשובה = אלישע שב
= עלץ תשבי = 1712 = 713 = קרן הזמנים

כל נצחים = 808 = רחם = אברהם = ברא אדם
= נצח ימים = לנסח ימים

די בכך בינתיים. על  הקורא/ת להבין את היתר בעצמו/ה.
ב"ה

שי סאסי בוארון כתב: 
"הצדק עליו השלום נמצא בכוכב צדק"

בדיוק! אני כל כך שמחה שגלית זאת!

ארץ = 1101 = 102 = בעל = בלע
= סוד לב = סובב לב = כל בכל
=  אנחנו פה אתך

לבנה = 87 = פז = עיר ציון
= 1186 = 87

שמש = 640 = היהודים = ברית יחוד

שמים = 950 = ספר האדם = ספר עמך
 = שלמה המלך = המלך עשה

צ = נולד = כל ולד = מוליד = מול דוד
=  יודע = ידוע = פי = הפה = פה בבשרך
= 1089 = 90 = ארץ בראשית עד
=  2088  = 90

דק = 104 = נחמו = לעד = בארץ
= 1103 = 104

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
=  ארץ בראשית בארץ עד = 3191 = 194

כוכב = 48 = מח = יובל = הויה יחד
=  זווג כל בית ישראל יחד = 1047 = 48

הכוכב צדק, כמו כל כוכב אחר, הוא ארץ. יש רק כוכב אחד! אם הצדק נראה רחוב וגדול מהארץ, זה רק מפני שעדין לא אחדנו את לבבותינו! כאשר הלב שלנו שלם כל הכוכבים מתאחדים ואין מרחקים ביניהם - ואנו רואים את כל האור של כל הכוכבים יחד. זה הזהר!

הכוכבים = 663 = גנים = האדם נבא
= עמך נבא


הנבואה מתחדשת בארץ.

הכוכב = 53 = המח = נבא = היובל
= קרן אליהו = 1052 = 53 = עלץ אליה

נבואה = 64 = חג הכוכב = הוא אליה
= אליהו בי

הנבואה = 69 = אבינו = כלו אחד
= כלו אהבה

בספר הזהר, שהוא פרי בוסר, מדובר ב"ספירות". הענין הברור הוא:

ספירות = 756 = מחשבות = כל עולם = עולמים
= יובל ושבת = שמותי

לא במדובר בעשר ספירות, אלא:

עשר = 570 = מלך

מחשבות מלך

שבתאי = 713 = אבין = תשובה = חג שבת
= אלישע שב = עלץ תשבי = 1712
= קרן תשבי = עלץ שבתי = קרן תשבי

המחשבות = 761 = העולמים = כוכב שבתאי
= מח אלישע שב

Tuesday, December 29, 2015

ב"ה

להמליך מלך

קראתי כי הסיבה האמתית שהשב"כ עינו את נערי הגבעות הייתה מפני שביקשו להמליך מלך ולבי נקרע.

להמליך = 615 = מילה לך

הפרוש הנכון של הַמִּלָּה מלך הוא מוהל מל אותך.

ההמלכה ביהדות אינה ענין פוליטי. ההמלכה היא ברית מילה שניה שאדם עובר על כל העור וכל הגוף וכל האברים הפנימיים לפני שהוא מתקרב לקדושה. העובר את המילה בקדושה נמול ע"י מוהלים/נמולים בקדושים. ידיהם מיומנות והם עושים את הברית בעדינות ובמהירות נסבלת, לפי הצורך והכושר של הנמול. המילה מעוררת את הרצון ליחוד בקדושה.

יחוד = 28 = כח

המבקשים להמליך מלך בכוונות לא טהורות ובלי הבנת הענין לעומק, מעוררים כח שלא בקדושה. במקום לעבור את המילה ע"י נקיי כפיים ולהתקרב לה', הם מחוללים כחות ללא נשמה וללא רחמים. כשהכחות שלא בקדושה מלים את המבקשים מלך שלא בקדושה, הם עושים את המילה בצורה גסה, ברוטאלית ומזעזעת, דהיינו ע"י עינויים. עינויים הם ברית המילה ללא רחמים.

אם הרבנים אינם בקיאים בדברים האלה – ורק הנמולים מבינים את הענין נכונה - עדיף שלא יעוררו את התאוה למלוכה בלבבות תלמידיהם.  בכל התקופות העם סבלו נוראות בגלל טעות זאת. אותה טעות בדיוק חוללה את האשורים והבבליים והיוונים והרומאים... כל הבעיה היא שהרבנים עדין בהשפעת העבודה הזרה הבבלית ולא יודעים לפרש תורה נכונה. לכן, הם שוב ושוב מביאים עלינו מפלצות לענותנו במקום את משיח מלכנו. על הרבנים ללמוד את ענין ההמלכה לפני שהם מלמדים אותו! אם יהודי לא עבר בעצמו את ההסמכה, הוא לא נמול שנית ולא רשאי ללמד את ענין המלך המשיח.
ב"ה

שרה נתניהו גלגול של איזבל ובתה עתליהו

מפני שסיפורי חייהן של איזבל ובתה עתליה(ו) לא נגמרו בשלום, נדונו לחזור על אותו הסיפור - אשה של שליט על ישראל המפעילה אותו לעשות רע נגד העם. יהי רצון שהפעם העם ידע איך להפיק צדק תוך שלום. אם כן, יצאנו מכף הקלע של הגלגולים. אם לא, נראה אשה כזאת שוב...עד שנעשה את הצדק תוך שלום ובלי נקמות.

איזבל = 50 = נ

איזבל היא שתי האותיות נ' בשם נתניהו.

עתליהו = 521 = נתניהו
ב"ה

כאבים

יש שני כאבי על שכל הכאבים בעולם נגזרים מהם. הראשון הוא כאבי הברית. השני הוא כאבי הלידה. ה' יתברך מל את עצמו ונולד ומוליד את עצמו תמיד. אלה סודות דוד המלך, המוליד והנמול תמיד.
הלומדים תורה נכונה חווים את הכאבים  כעינוגם מתמידים.

כאבים = 633 = החיים = גלם = לב אם

הכאבים = 638 = חלם = יחודים

ב"ה

נבואת ירמיהו על התלמוד הבבלי

וְהָיָה, כְּכַלֹּתְךָ, לִקְרֹא, אֶת-הַסֵּפֶר הַזֶּה; תִּקְשֹׁר עָלָיו אֶבֶן, וְהִשְׁלַכְתּוֹ אֶל-תּוֹךְ פְּרָת. וְאָמַרְתָּ, כָּכָה תִּשְׁקַע בָּבֶל וְלֹא-תָקוּם מִפְּנֵי הָרָעָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מֵבִיא עָלֶיהָ--וְיָעֵפוּ:  עַד-הֵנָּה, דִּבְרֵי יִרְמְיָהוּ – ירמיהו הנביא נ"א : ס"ג-ס"ד

פרת = 680 = מולדת  צדוק = תלמוד צדקו
= דם מול = מול עץ החיים = 1679 = 680

מורינו, הנביאים, השופטים והמלכים, עורכים את ספריהם לנוסח הסופי. הם באים לתקן את כל העיוותים שבתלמוד הבבלי ואת כל בלבולי הלב שהספר גרם וגורם. והם ילמדו אותנו את הנוסחים הנכוים ויהיה שלום במולדתנו, בכל ארץ ישראל. הם יסירו את הערלה מלב עם ישראל ונידע את תורת משה.

ערלה = 305 = עריכה

עריכת ספר = 1040 = 41 = מקץ
= קמץ = ספר מלכים = עריכת ספר
= שמן

נוסח נכון = 900 = ץ = שם = עולם צדק
= ע"ב האותיות = חסד האותיות
= האותיות כנסת ישראל = 1899 = 900
= אותיות כנסת הממלכות
= כנסת ישראל גוף חוה = של מלך

הנוסח הנכון = 910 = שים

שלום = 936 = שם הא-ל
= אלה גוף חוה כנסת ישראל
= 1935 = 936 = שמה כל ישראל
= משה כל ישראל = הספר כל ישראל
= משה כל הממלכות

שים שלום = 1846 = הנוסח הנכון שלום

ספר = 340 = כל פרי = הרנה לכל
= הרנה ועד = כל הנוסח הסופי

תורה = 611 = ספר ירמיהו
= ותהר = את הרה = את עצמי
= ישעיהו חבר

תורת משה = 1351 = 352
= שמו כל הספרים = מקור כל הספרים
= את שלמה המלך = ישעיהו שלמה המלך

תורה שב = 913 = בראשית = אקרא תורה
= אקרא ספר ירמיהו = שם אחד = שם אהבה
= אהבה עולם צדק = אשרי בת

על פה = 185 = פה מלכי = פה המלכה
= כל גו נמול

תורה שבעל פה = 1098 = 99 = סגול = גופי
= יודע גו = ארץ בראשית גו מתגלם
= 3096

כתר = 620 = חברתי = תחביר
= חבר קדוש = חבר שמי השמים בארץ
= 2618 = 620 = ברית האב = חוה אם
= אם עולם חדש = 1619
= 620 = חי בם = ממליך = המילה לך
= נולד לך = ידוע לך

להמליך = 615 = הים = מילה לך

מלים נכונות = 1212 = 213 = יברא
= בראי = עלץ עם ישראל = קרן עם ישראל
= 2211 = 213 = העתיקה הקדושה אשתך

אלה רמזים לסודות הנוסח הנכון של תורה שבעל פה, ברית המילה, וכתר המלכות. אחד הם. על כל אוהב את ה' יתברך ואת האבות ואת האמהות ואת הנביאים ואת השופטים ואת המלכים ואת כל כנסת ישראל בכל מאדו להתפלל שה' יאיר את עיניו ויבין תורה שבעל פה נכונה ויכנס לברית משה שוב - והפעם באמת ולצמיתות.