Monday, January 30, 2017

Theology for Grown-Ups - Self Mastery
Sunday, January 29, 2017

ב"ה

שני התלמודים ערוכים = המשיח


Saturday, January 28, 2017

ב"ה


שני התלמודים ערוכים = המשיח

התלמוד = 485 = המולדת = הפת
= יהי תקון ויהי תקון באהבה
= 2483 = 485 = טעות = הדעות = העדות

תקון התלמוד הוא תקון כל טעות שבדעות המתבטאות כדופי בעדות.
לערוך = 806 =לעשות = ציון
= שבת בארץ = 1805 = 806

עריכה = 305 = כפרה = יהי פרי
 = מסרה = היצר

עריכת = 700 = ערכתי = שת = קם = ן

ערכתי את = 1101 = אתן = ארץ
= עריכת ישעיהו = שת ישעיהו

ערכנו = 346 = שמו = מקור = המקרא
= שיי הויה = שיי הקדושים = 1345
= 346 = שיי המשלמים = קרן משה
= קרן הספר = עלץ משה = הספר העתיק הקדוש
= ראה פני

ערכנו את = 747 = זמן = אמון
= מקראות = להבין = השבת כפר אבותי
= 1746 = 747
= מחקנו את כל העבודה הזרה בתלמוד מכל דור

הבבלי = 49 = גלוי

התלמוד הבבלי = 534 = גלוי המולדת

הירושלמי = 601 = אם = אתר = תאר

התלמוד הירושלמי = 1086 = 87 = פז
= לבנה = עיר ציון

ערכנו את התלמוד = 1232 = 233 = רגל
= לבאר = לברא = תקן לב

ערכנו את התלמודים = 843 = רגלים
= לברא האדם = תקן לב עמך = 1842
= 843 = שב ישראל = אנחנו פה ארץ ישראל
= אנחנו היסוד ארץ ישראל

ערכנו את התלמוד הבבלי = 1281 = 282
= עברי = העברה = הערבה = דור כנסת ישראל
= מקראות גלוי המולדת = זמן גלוי המולדת

ערכנו את התלמוד הירושלמי = 834
= רגל אם = לברא אתר

וערכנו את התלמוד הירושלמי = 1839
= 840 = תולדת = המקדש פה אשה

ערכנו את התלמוד הבבלי וערכנו את התלמוד הירושלמי
= 3120 = 123 = כל חכמה = ענג = הנה חנה

התלמודים = 1095 = 96 = צו = פיו

ערוכים = 906 = אהרן

שני התלמודים = 1455 = 456 = תנו
= כלות = ימות = מותי = אדם קדמון
= שמות אדם בארץ = 2454 = 456
= מקום אדם בארץ

שני התלמודים ערוכים = 2361
= 363 = אני שב = שב כל חג
= המשיח = משה חי = הגשמי
= הספר בהוה

נצח = 145 = לנסח = קמח = מחק = המעגל
= אנחנו הכח = אנחנו היחוד = אנחנו עלץ לב
= 1147 = 148 = אנחנו לב עתיק הקדוש
= פסח = פסגה = כל הגה פה = פה נביא
= פה חנה = קהל אחד = סיני בהוה
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= ההוה עד כל מקום בספר בראשית

חוה = 19 = הוגה = עולם חדש = 1018
= שבי עולם = עריכת חדוש

מחקנו את = 605 = אדם = הצודקת
= נצח אתנו = לנסח כל אות

מחקנו את כל העבודה הזרה משני התלמודים ובכך טהרנו את הארץ מכל טומאה ועשינו מקום לצדיקים לשבת בה. ערכנו ונסחנו מחדש את כל הלימודים בהם הייתה קדושה, אך שבושים ואי-הבנות.

בכך, חזרנו לזמן ולארץ בראשית. אנחנו בעדן המשיח ממש ולכל דבר.Friday, January 27, 2017

ב"ה

משיח בן דוד

משיח = 358 = השמחה = הגשמי
= ההגשמה

בן = 702 = שבת = בת מכל דור
= יום כולל = כולל דורות
= שישו הויה עולם שמחה = 1701
= 702 = שישו הויה עולם גשמי
= דורות הקדושים עולם גשמי
= 2700 = 702 = יודעים אתם
= אתם נולדים = אתם האדם הוה עד

עולם = 706 = יוצרת = שמחה שמחה
= שמחה הגשמה = אנשי משה = בדרך
= שבת כל בית ישראל = 1705 = 706

העולם = 711 = אין = אדון = אשתי
= הון = ההגשמה שמחה = משיח שמחה

עולם שלך = 1536 = 537 = אשר לאה
= אשר אלה = אצילות = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים

דוד = 14 = יד = הגו = אוהב = אהוב
= די = אגוד = גוף צדיק = 1013
= 14 = צדיק גורם = העתיק הקדוש אחד
= העתיק הקדוש המשכין שלום = 3011
= 14 = השמחה שבשמחה

גוף = 809 = נשמות קשורות = 1808
= 809 = גורם = גו נשמתי
= עלץ אברהם = קרן רחם
= העתיק הקדוש ברא אדם

בן דוד = 716 = ישות = חושבת
= יקום = קיום = שבת הגו
= גוף צדיק שבת = 1715 = 716

משיח בן = 1060 = אני = אנו כל בית ישראל
= כל חג = הנאה = שבת ההגשמה
= משה הקים = משה הקדום
= הספר הקדום

משיח בן דוד = 1074 = 75 = אני דוד
= מלה = העתיק הקדוש מתגלם
= בחכמה = הנביאה אתם = הוא חנה
= עלץ בחסד = הויה גלוי
= גלוי כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד ילדה
= גלוי הקדושים
= האדם הגלוי שמי המשים בארץ
= הגלוי עמך שמי השמים בארץ
= 3072 = 75 = אב חסד
= קבץ כנסת ישראל = 2073 = 75
= אב כנסת ישראל

המשיח הגיע = 451 = להיות = אמתי
= תורת מקדש = 1450 = 451
= מקדש כל ספר התורה

הנה המשיח הגיע = 511 = אשרי
= ההגשמה הגיעה עולם שמחה
= 1510 = 511 = את כל ימי

הנה כל האותיות = 938 = בשלום
= הנה כל האבירים

הנה כל האותיות בתורה = 1551
= 552 = בנך

הנה כל האותיות בתורה בסדר = 1817
= 818 = תחית = קרן אורים = אור תורה
= תקון תורה

הנה כל האותיות בתורה בסדר הנכון = 2598
= 600 = ם = קשר = שש = צודקת = צות בארץ
= 1599 = 600 = מלכות בארץ = חג גופך
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם שמחה
 = 3597 = 600
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם גשמי
= קבוץ כל ישראל


Wednesday, January 25, 2017

ב"ה

המשיח בא = שנוי

משיח  = 358 = השמחה

המשיח = 363

המשיח בא = 366 = שנוי

הנה המשיח בא = 426 = בית דוד
= עולם שמחה המשיח בא = 1425 = 426
= עולם גשמי המשיח בא
המשיח בא להיות עולם אתך = 2424 = 426

המשיח בא להיות אתך לעולם = 2454 = 456
= תנו = ימות = אדם קדמון =1455 = 456
= מקום אדם בארץ = שמות אדם בארץ
= שעשוע אדם בארץ

לימדו אותנו להאמין שהמשיח יבוא. אך, לא לימדו אותנו לזהות נכונה כשהמשיח בא. ביאת המשיח אינה מקרה חד פעמי. המשיח בא תמיד ובאופן מתמיד.

בכל פעם אנחנו רואים שנוי כלשהו, וכל העולם שלנו מאופיין בשנויים מתמידים, הרי שם אנחנו רואים את המשיח בא.

והנה בדור שלנו אנחנו רואים שנויים גדולים ממש: שנויים באקלים, שנויים גאו-פוליטיים, שנויים בכוכבים...שנויים ענקיים ממש. איך לא נראה כי המשיח בא בעצמה?

חשוב לנו לקבל את פני המשיח בשמחה הרי המשיח והמשחית אחד המה. הכל תלוי בגישותינו הפרטיות ובחירותינו להבין ולפרש את השנויים האדירים שאנו רואים יום-יום.

הבה נאמר בכל פעם בה אנחנו רואים שנוי קטן או גדול: הידד! ברוך הבא המשיח הקדוש!
Tuesday, January 24, 2017

ב"ה

דרך התורה

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל, הַחֵפֶץ לַיהֹוָה בְּעֹלוֹת וּזְבָחִים, כִּשְׁמֹעַ, בְּקוֹל יְהֹוָה: הִנֵּה שְׁמֹעַ מִזֶּבַח טוֹב, לְהַקְשִׁיב מֵחֵלֶב אֵילִים. - שמואל א' ט"ו : כ"ב

לָמָּה-לִּי רֹב-זִבְחֵיכֶם יֹאמַר יְהֹוָה, שָׂבַעְתִּי עֹלוֹת אֵילִים וְחֵלֶב מְרִיאִים; וְדַם פָּרִים וּכְבָשִׂים וְעַתּוּדִים, לֹא חָפָצְתִּי.
כִּי תָבֹאוּ, לֵרָאוֹת פָּנָי--מִי-בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם, רְמֹס חֲצֵרָי.
לֹא תוֹסִיפוּ, הָבִיא מִנְחַת-שָׁוְא--קְטֹרֶת תּוֹעֵבָה הִיא, לִי; חֹדֶשׁ וְשַׁבָּת קְרֹא מִקְרָא, לֹא-אוּכַל אָוֶן וַעֲצָרָה.
חָדְשֵׁיכֶם וּמוֹעֲדֵיכֶם שָׂנְאָה נַפְשִׁי, הָיוּ עָלַי לָטֹרַח; נִלְאֵיתִי, נְשֹׂא.
וּבְפָרִשְׂכֶם כַּפֵּיכֶם, אַעְלִים עֵינַי מִכֶּם--גַּם כִּי-תַרְבּוּ תְפִלָּה, אֵינֶנִּי שֹׁמֵעַ: יְדֵיכֶם, דָּמִים מָלֵאוּ.
רַחֲצוּ, הִזַּכּוּ--הָסִירוּ רֹעַ מַעַלְלֵיכֶם, מִנֶּגֶד עֵינָי: חִדְלוּ, הָרֵעַ.
לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט, אַשְּׁרוּ חָמוֹץ; שִׁפְטוּ יָתוֹם, רִיבוּ אַלְמָנָה.
- ישעיהו א י"א-י"ז

בַּמָּה אֲקַדֵּם יְהוָה, אִכַּף לֵאלֹהֵי מָרוֹם; הַאֲקַדְּמֶנּוּ בְעוֹלוֹת, בַּעֲגָלִים בְּנֵי שָׁנָה.
הֲיִרְצֶה יְהֹוָה בְּאַלְפֵי אֵילִים, בְּרִבְבוֹת נַחֲלֵי-שָׁמֶן; הַאֶתֵּן בְּכוֹרִי פִּשְׁעִי, פְּרִי בִטְנִי חַטַּאת נַפְשִׁי.
הִגִּיד לְךָ אָדָם, מַה-טּוֹב; וּמָה-יְהֹוָה דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת, עִם-אֱלֹהֶיךָ. - מיכה ו ו-ח


זאת הדרך. זאת הדרך היחידה. אין עוד. אין לה משנה. זאת הייתה הדרך בימי הנביאים. זאת הדרך בדורנו. זאת הדרך בכל דור ודור. זאת תהיה הדרך לעולם ועד ולנצח נצחים. אין דרך אחרת. אין שום צורך למשנה לתורה המסביר לנו איך לערוך טקסים מוזרים - כי ה' לא דורש מאתנו לערוך טקסים. אין שום צורך למשנה לתורה המדבר על שדים וכל מיני דברים בדיוניים כי אמונות טפלות אינה דרך ה'. הקוראים תורה בעינים טהורות לא רואים עריכת טקסים בה - אלא לימודי צדק ומשפט, חסד ואחווה וסודות החיים. ה' דורש מאתנו לחיות בצדק בדרך הטבע בארץ. זאת המצווה. זאת התורה כֻלה
Saturday, January 21, 2017

ב"ה

מהו חשמל?

וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ, וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה, עַל-נְהַר-כְּבָר; נִפְתְּחוּ, הַשָּׁמַיִם
, וָאֶרְאֶה, מַרְאוֹת אֱלֹהִים. בַּחֲמִשָּׁה, לַחֹדֶשׁ--הִיא הַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁית, לְגָלוּת הַמֶּלֶךְ יוֹיָכִין. הָיֹה הָיָה דְבַר-יְהוָה אֶל-יְחֶזְקֵאל בֶּן-בּוּזִי הַכֹּהֵן, בְּאֶרֶץ כַּשְׂדִּים--עַל-נְהַר-כְּבָר; וַתְּהִי עָלָיו שָׁם, יַד-יְהוָה. וָאֵרֶא וְהִנֵּה רוּחַ סְעָרָה בָּאָה מִן-הַצָּפוֹן, עָנָן גָּדוֹל וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת, וְנֹגַהּ לוֹ, סָבִיב; וּמִתּוֹכָהּ--כְּעֵין הַחַשְׁמַל, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ. – יחזקאל הנביא א' א-ד

שנה = 355 = מחשבה = בחמשה = המשבח
= על נהר = רנה על = ספר באהבה
= חקר לב באהבה = חקר לב השטן
= 1354 = 355

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222 = העתיק הקדוש חוזר
= העתיק הקדוש מופיע באהבה

על נהר כבר = 577 = חסד שרה
= כנסת ישראל שרה = 1576 = 577
= אלה ישראל

חשמל = 378 = לשמח = ליצר כוכב
= שבוע = כח שמי = יחוד שמי
= הויה משיב = הויה מחדש = כל עושי השלום
= 1377 = 378 = הנה עושה שלום
= עושה עולם שלום גשמי = 2376 = 377
= עושה עולם שלום שמחה = גילה כל רעי

החשמל = 383 = פגש = בא ממש
= בא ישע = שלמה משכין שלום
= 2381 = 383 = שלום האמת
= 1382 = 383

כח החשמל = 411 = אתי = תהו = אלישע
= יהי ממוש = הויה הישע = יד שמאל הויה
= צבא עושה שלום = 1410 = 411
= דעת שלום = כחמות שלום
= הכח לשמח

הכח חזר = 248 = רמ"ח = חמר

הכח חוזר = 254 = נדר = כל דר
= כל צדיק = כל צחוק = אליה עולם אשר
= 1253 = 254

כח החשמל חזר לארץ ישראל.

כח החשמל חזר לארץ ישראל = 2298 = 300
= ש = מסר = כפר = כעיר = הערכה
= ערכי = יצר = מכל דור = בצבור
= כל נר = כל אור גדול = כל תקון גיל
= 1299 = 300


ב"ה

אנחנו כבר באחרית הימים

באחרית = 621 = היום = חגים = חג עמך
 = חג אדם = ראיתי = הדורות
= כתר העתיק הקדוש = 1620 = 621
= כל אוהבי שלום עמך

באחרית הימים = 1286 = 287 = היום הימים
= רופא = פארו = ואפר = פזר = מזמר = ממזר
= תקון ועד = תקון לכל = תקן מועצת החכמות
= 2285 = 287

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222 = העתיק הקדוש חוזר
= העתיק הקדוש מופיע באהבה

אנחנו = 115 = אנו נח = אנו לב הויה
= אנו לב הקדושים = 1114 = 115
= אנו לב כל בית ישראל יחד
= אנו לב כל בית ישראל כתר ישעיהו
= 2113 = 115 = ישעיהו יגן
= את כל הכוכבים = כח עיר ציון
= אנו כל השמות בספר בראשית
= 115 = חזק = עליה = עמה = עמדתם
= ארץ אחד =  אלהינו אחד
= ארץ אהבה = בעל אהבה = אלהינו אהבה
= אהלינו אחד = אהלינו אהבה

אנחנו כבר = 337 = שאול
= אנחנו ספר דברי הימים = 1336 = 337

הימים = 665 = הסתר = הנה אדם
= אדם עולם שמחה = 1664
= 665 = אדם עולם גשמי

אנחנו כבר באחרית הימים = 2622 = 624
= שרה אמנו אתכם = 1623 = 624 = ידים
= אוהבים = אוהב האדם = יד עליך
= דוד עמך
Wednesday, January 18, 2017

ב"ה

דבר אמתך באהבה – דבר הצדיקים

דבר = 206 = ראה = מופיע = עלו על
= עלו יודעי = צוחק אתם = 1205 = 206
= צו חק הרצון

דברו = 212 = רואה = האור
= ברי = הרבה = התקון = 1211
= 212 = עם ישראל = השקוף

דברי = 216 = המופיעה = פי ומעי
= צו עמי = צו אליהו הנביא

אמתך = 941 = אמץ = ישעיהו שמר
= חקר לב אם = שלט בם = אשר לבבות

דבר אמתך = 1147 = 148 = קמח
= המאבק = המעגל = פסח = נצח
= פה נביא = כל הגה פה = מצחי

דברי אמתך = 1157 = 158 = נצחי
= פה הנביאה = נביאי פה = יסוד החכמה

באהבה = 15 = י-ה = קרן דוד = 1014
= 15 = עלץ דוד = עלץ אוהב = עלץ אהוב
= העתיק הקדוש גוף צדיק = 2013 = 15
= יד העתיק הקדוש

אמתך באהבה = 956 = ספר התורה
= ספר הדורות = התורה חקר לב
= ושמים = נושם = כלו עולם צדק
= עולם צדק להויה = האדם הקדמון זורע אור
= 1955 = 956

דבר אמתך באהבה = 1162 = 163
= דבר ספר התורה= ראה ספר התורה
= ראה חקר לב דורות = יודע חכמה
= פה החכמה = רגלי אבותיך

דברי אמתך באהבה = 1172 = 173
= כל ענג = הנביאה המלכה = יודעי חכמה
אמתכם = 1061 = 62 = כתר אמת
= בני = הבנה = אני העתיק הקדוש

דברו אמתכם = 1273 = 274 = ערד
= עדר = סדרי = אנחנו פה עד
= צדוק מתגלם = צדקו מתגלם
= כל הצדיקים מכל דור בארץ = 2272
= 274

אמתכם באהבה = 1076 = 77 = עז

דברו אמתכם באהבה = 1288 = 289 = פטר
= ממטר = אפרח = פרחתם = פרח תם
= פרח העתיק הקדוש = האור עז = עז עם ישראל

דברו את = 613 = בריאת

דברו את אמתכם באהבה = 1689 = 690
= רעיתי = קדוש רעי = דרור רעי = הכהנים

הופעתי = 571 = מלאך = לישראל
= מסר ירמיהו

מסר מירמיהו = 611 = תורה = את הרה
= אתה גבר = את עצמי = ספר ירמיהו
= פרש אל = אלפך = עולה שר = עצמות גב
= גם את רות = משה רבנו ישעיהו רות
= 1610 = 611 = עלץ האדם = קרן האדם
= עלץ עמך = קרן עמך = עלץ אב ואם
= עמך תם = האדם תם = קרן אב ואם
= עתיק הקדוש אב ואם = העתיק הקדוש האדם
= העתיק הקדוש עמך = צדוק אלישע
= צדקו אתי

מסר מהצדיקים = 1159 = 160
= מהצדיקים מכל דור = נקוד
= נקי = מאליהו הנביא = צמד הקדושים
= צמד כל בית ישראל יחד

דבר הצדיקים = 1025 = 26 = הויה
= ראה הצדיקים = הגוף המופיע
= הקדושים = כל בית ישראל יחדSaturday, January 14, 2017


Rabbinical Judaism Spawned 
Christianity and Islam

It is time to tell the truth about Rabbinic Judaism, and its unacknowledged daughters - Christianity and Islam.
Rabbinical Judaism spawned Christianity. When the Rabbis give up their Babylonian idol worship and the belief that Torah needs a second book to be complete, Christianity will fade because the root from which is sprang will be uprooted. Same goes for Islam. They exist only to show the Jews their errors in a magnifying mirror.

Let me explain. Pharisaic Judaism is based on the belief that Torah describes rituals that are not clearly explained and they need another book to explain just how to carry out the rituals.
The Christians say: Well, if the Jews need a second book to explain Torah, then it must need a second book to explain it. We'll make up one of our own.

But Torah is not a book of ritual at all! It only looks that way to those who are not permitted entrance into Torah. It needs no other book to explain it to those who have the Eyes and the Heart to be able to read it.
But Torah is not a book of ritual at all! It only looks that way to those who are not permitted entrance into Torah.

The Rabbis do not understand when Torah teaches the secrets of breathing or of seeing. They think a ritual is being performed and then they make themselves ridiculous by carrying out rituals which are, unbeknownst to them, ridiculous parodies of the processes of Life.
Torah is the Book of Life. It teaches the Life processes and the Laws upon all Life is based. Torah teaches us how to create Worlds based on Truth and Justice in Loving-Kindness. Torah teaches us the secrets of the Creation.

Most, the vast majority, of the Rabbis are not privy to that knowledge. The few who found it in each generation had to keep what they found a secret in order not to be ostracized as heretics. In order for the Baal Shem Tov not to have to learn Talmud, he pretended to be some sort of imbecile. His father-in-law, a "Talmudic genius" was so ashamed of him, he asked him to leave the town and move elsewhere. The Baal Shem Tov's father-in-law went so far as to tell his daughter that if she wanted to divorce from the "imbecile" (that is what his f-i-l thought of him because he did have a "Talmudic head"), he would arrange a divorce for her. Luckily, his wife understood that he was a hidden Tzaddik. When she refused the divorce, her father insisted that they leave the town and move elsewhere so that he (the f-i-l) would not have to be embarrassed by his "imbecilic" son-in-law – who became known as The Baal Shem Tov (Master of the Good Name). After his death, Rabbis erased the discrepancies between the teaching of the Baal Shem Tov and Rabbinic clap-trap and "brought them into line" with accepted Rabbinic Judaism.
Rabbi Abraham Abualafia wrote that learning Talmud is the second lowest level, next to being illiterate.

To make matters worse, the Rabbis think that the Holy Temple was destroyed because they do not realize that their Bodies are the Holy Temple and they do not realize that the Universe and their Bodies are one and the same. They think the Temple was a building of stones.
So, not having their building in which to carry out ignorant and ridiculous, not to mention bloody and cruel, ceremonies; they then "adapted" the ceremonies to the Diaspora in which there isn't a building in which to carry out the ceremonies and the substitutes are completely out in left field.

Here in Israel there are many who want to go back to the true Path - even in the Rabbinic world. But they are careful about saying so.
We do not have to go back to the technology of those days. This is not a regression. We need to go back to the eternal wisdom which is applicable in every generation and upon which we will build a world of Loving-Kindness and the material world will reflect God as much as the Soul.


Friday, January 13, 2017

ב"ה

בראשית

ישועה בגוף = 1202 = 203 = באר = ברא
= אם אם

בראשית = 913 = שם אחד = שם אהבה
= עולם צדק אחד = אהבה עולם צדק
= ימות המשיח הגיעו = הצדיקים הגיעו
= ימות שמחה בארץ = 1912 = 913
= ימות שמחה לעד = גוף לעד  = גוף בארץ
= אדם קדמון שמחה לעד
= מקום אדם בארץ שמחה לעד
= 2911 = 913
= שמות אדם בארץ שמחה לעד
= ישועה בגוף קים = ישועה בגוף קדום
= אוצר דורות = אוצר התורה = יום אור נולד
= מוליד אור יום = מוליד תקון התורה
= יודע תקון התורה
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!