Friday, May 29, 2015

ב"ה

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג – והגענו

כל רזי התורה גלויים וידועים. אנו מבטאים אותם במפורש יום-יום בתפילותינו ובברכותינו. אלא מה, במקום להבין את הדברים באופן מילולי מאד, רובנו מעדיפים להתרחק מהדברים ולהבין אותם כאילו תורה מדוברת אודות מישהו אחר, באיזה זמן אחר, ו/אי להבין אותם באופן ציורי וספרותי.

הבה נבין את דברי התורה באופן מאד אישי ועכשוי . כשאנו עושים כך, הכל מתברר בין רגע. כל החכמה היא לא להרחיק את עצמנו מהתורה. עלינו להתקרב אליה - להתקרב עד מאד.

מה זאת קבלת שבת?

קבלת = 572 = לבך = חסדך
= לבת המלכה = כתבי המלכה
= בתי עמי = אליהו הנביא דבר דבר
= עמי דבר דבר

וקראת = קוראת = 707
= זן = הבן = הבשת = אורך
= אור שר

ענג = 123 = כל חכמה = נביאה כלה
= אנכי חוה חיה

הוה = 16 = היא = זוג = החג = חגה

מדוע הנביאים נקראים הנביאים? כי הם כל הבאים!

הנביאים = 678 = כל הבאים + י = הנה הבאים

הנביאות = 474 = דעת =  כל הבאות + י
= הנה הבאות = הנה את הבאה = הנה אתה הבא
= הנה ישעיהו יבא = ישעיהו יביא כל

בסך הכל, יש נ"ה נביאים ונביאות. יש מ"ח נביאים. יש ז' נביאות. ביחד הם נ"ה [=55 = הכל = כלה].

מ"ח = 48 = מח = הגדול = גדולה = יובל
= הויה יחד

ז = 7 = גד = הב = בה
= תרות = 1006 = 7 = כל ספר התורה
= כל יום הרנה לכל = כל יום הרנה ועד
= ספר תורה כלה = ספר תורה הכל

לכן, כאשר אנחנו אומרים או אנחנו כותבים את המילה הנביא, אנו אומרים או כותבים:

נ"ה יבא = 68 = הנביא
= כלה באי = הכל אחד
= הכל אהבה = כל חי

הביטוי 'בואי כלה', אותו אנו אומרים כל שבת, היא קריאה אל נ"ה הנביאים לבוא. אנו מזמינים את הכל הנביאים לחגוג את השבת עמנו! אנו קוראים ואנו מזמינים מקרא קדש. וכל הנביאים והנביאות אכן באים כי הם הוזמנו! היודעים זאת שמחים וצוהלים עד מאד!

ההוא = 17 = הזה = זהה = בא ובאה
= חוג = חגו

לכן:

ביום ההוא = ביום הזה

הויה אחד ושמו אחד = 404 = דת = קדש
= כל בית ישראל יחד אחד ושמו אחד
= 1403 = 404 = בבת

יהיה הויה אחד ושמו אחד = 434
= דל"ת = תלד = לקדש

אחד אחד = 26 = הויה
= כל בית ישראל יחד = 1025 = 26

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = בכל = לב חוגג
= השוכן חוגג

שמו = 346 = ספרו = ספור = סופר
= המקרא = ראה פני = ראה הקהל
 = הקהל דבר

מקרא קדוש = 751 = השמות = המקום
= השעשוע = שעשועה = כל מלאכים
= מקרא דרור = והאשה תלד = והאשה לקדש
= לקדוש האשה = לקדוש שבט

כאשר אנו אומרים: ,בואי כלה [ בואי נ"ה] אנו קוראים ליחידה של כל הנביאים וכל הנביאות והויה.

והנה הגענו, כל הקהל, כי הזמנתנו!

הנה = 60 = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = אבותיכם חגגו

והנה = 66 = כמו = נוי = כל הוה
= כל זוג = כל החג
= מהויה = הויה לי
= מכל בית ישראל יחד
= 1065 = 66
= כל בית ישראל יחד לי
= הויה אבותיכם
= כליו = יכול = ויכל
= היה הוה יהיה
= גלגל* = העלץ עולם שמחה
= 2064 = 66
= העלץ אבותיכם חגגו
= של שבת של שבת = שבת המשיח
= השבת השמחה

כאשר אנו בשמחה, גלגלי הזמן מתגלגלים יותר מהר וחוגי השמים מסתובבים יותר מהר. יש רמה בה כל יום שבת – וכל הקהל מוזמן. בדרגה יותר גבוהה של שמחה, כל יום שמטה – וכל הקהל מוזמן. ברמה עוד יותר גבוהה של שמחה כל יום ביומו יובל – וכל הקהל מוזמן! אינני יודעת אפילו מה החגים יום-יום ברמות עוד יותר גבוהות של שמחה! בואו נראה! הבה נגילה מעל שמי השמים ונראה מה יש שם יחד!

חג = 11 = ו-ה = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = האב בא = בא באה

אבות = 409 = אחת
= באות = אתה בא  = את באה

דוד = 14 = חג בא = אביא = בואה

הגענו = 134 = ענג חג
= דלק = צמד = אוהב עמי
= מועד דוד = דוד עומד
= מועד אביא = אביא אליהו הנביא
= אביא עמי = אליהו הנביא אוהב
= דוד אליהו הנביא
= דוד עמי = הנביא היה הוה יהיה
= אני הנביאה = אנו כל בית ישראל הנביאה
= 1133 = 134 = אני חכמה
= אנו כל בית ישראל חכמה
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= כלה נביאה העתיקה הקדושה

והגענו = 140 = הקהל = קהלה
= פס = פני = עולם שמחה ועד
= 1139 = 140 = עולם שמחה לכל

ישראל = 541  = אמך
= אליך = להעלות
= ראשי יהודה = אשרי יהודה
= לתקוה = חג לך
= הממלכות = את פני
= את עולם שמחה לכל = 1540 = 541 
= את עולם שמחה ועד
= ישעיהו עולם שמחה לכל
= ישעיהו עולם שמחה ועד

הנה הגענו = 194 = צדק = נצמיד = דוד פעל
= עולם שמחה ענג חג = 1193
= 194 = עולם שמחה ענג העתיקה הקדושה
= 2192  = 194
= עולם שמחה כל חכמה העתיקה הקדושה

והנה הגענו = 200 = צדוק = צדקו = העלץ צדק
= 1199 = 200 = הנה הקהל
= אנחנו פה = מיכל המלכה
= מולידי המלכה = נולדי המלכה
= יודעי המלכה = אנכי חוה המלכה
= כסא חוה המלכה
= כלו עולם שמחה חכמה העתיקה הקדושה
= 2198 = 200 =
= להויה עולם שמחה הנביאה העתיקה הקדושה
= לכל בית ישראל יחד הנביאה העתיקה הקדושה עולם שמחה
= 3197 = 200
= לכל בית ישראל הזהה חכמה העתיקה הקדושה עולם שמחה

להדליק = 179 = עקדה* = להצמיד
= יד נקיה = המלכה היכל דוד
= דוד הלל המלכה = קבוץ לפני
= 1178 = 179 = קהל יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= ארץ אהרן לפני = 2177 = 179
= ארץ תקות לפני = ארץ החסד

*אלה סודות העקדה.

נר = 250 = מחבר = הנה כל הקהל
= כל הקהל עולם שמחה = 1249 = 250

של שבת = 1032 = 33 = גל
= עלץ לב = קרן לב = שיהיה בן
= של בת מכל דור = חוג הוה = זה ההוה
= הוא ההוה = זהה הוה
= ההוה בי = הוא הגבוה = דוד הוגה
= אהיה הוא

קדוש = קודש = קדשו
= 410 = דרור = דבר צחוק
שמי השמים לעד = 1409 = 410
שמי השמים בארץ =
= 2408 = 410 = בת האב

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל ולכל העולם.

Thursday, May 28, 2015

ב"ה

מלך = רשע

וְהַנַּעַר שְׁמוּאֵל מְשָׁרֵת אֶת-יְהֹוָה – ספר שמואל הנביא ג:א

וַיֹּאמֶר יְהֹוָה, אֶל-שְׁמוּאֵל, שְׁמַע בְּקוֹל הָעָם, לְכֹל אֲשֶׁר-יֹאמְרוּ אֵלֶיךָ:  כִּי לֹא אֹתְךָ מָאָסוּ, כִּי-אֹתִי מָאֲסוּ מִמְּלֹךְ עֲלֵיהֶם
. שם, ח"ז

אחד הסודות החשובים ביותר של ענין 'מלך' הוא:

מלך = 570 = רשע

השם יתברך לא הסכים לשים מלך על עם ישראל בששון – אלא, בשברון לב, מתוך עלבון וביודעין שרק כך, מתוך סבל, העם הטיפש המבקש מלך בשר ודם עליהם יבינו את הטיפשות בדבר.

אין מלך בשר ודם שאינו רשע במידה זו או אחרת. המלך הכי צדיק נשאר רשע. עצם הבקשה להיות מלך על עם, הוא רשע.

כל מבקש מלך בשר ודם על ישראל לא ביער את הרשע בקרבו. המבקש מלך על העם רואה את עצמו חזק ומתכוון למלוך על העם בעצמו או הוא רואה את עצמו חלש ומבקש להיות מקורב אל המלך ולהתחנף למלך תמורת הטבות.

וכן, לא יבוא שום בן דוד הרשאי להיות מלך על ישראל. בספר מלכים כתובים חטאי המלכים במפורש. אף מלך בשר ודם לא היה מושלם – ואין לסתור את הכתוב או להתעלם ממנו כדי לקדם איזו אג'נדה כדי לשלוט במרמה.

כמו כן:

מנהיג = 108 = חצי = חק = קח

המבקש להיות מנהיג הוא חצי אדם. לכן, כל מנהיג דורש לקחת כי הוא מרגיש חוסר פנימי. הוא לוקח ולא נותן. כל מנהיג ממציא חוקים, לכאורה, להצדיק את השוד.

שליט = 349 = שמט = השמד

כל שליט מבקש לשמוט את כתבי הקודש ולהשמיד את העם הקדוש גם ברוחניות  וגם בגשמיות כי הוא מרגיש פגוע מכך שיש מעליו רבון העולמים ומבקש לבוא במקומו.

שימו לב כי הנביאים הקדושים נקראים משרתים ואף עבדים של רבון העולמים – וטוב להם בחלקם.

עבד = 76 = בני דוד = לב ילד = לב לבבי = נביא אחד = נביא אהבה

שרת = 900 = שם = עולם צדק = גוף חוה חסד
= גוף חוה כנסת ישראל = 1899 = 900

כֹּה-אָמַר יְהֹוָה מֶלֶךְ-יִשְׂרָאֵל וְגֹאֲלוֹ, יְהֹוָה צְבָאוֹת: אֲנִי רִאשׁוֹן וַאֲנִי אַחֲרוֹן, וּמִבַּלְעָדַי אֵין אֱלֹהִים. – ספר ישעיהו הנביא מ"ד:ו

יש לישראל אך ורק מלך אחד: העתיק הקדוש ושגלו העתיקה הקדושה הזהה לו במדויק תג לתג – והיא כנסת ישראל, שהיא כלל הנביאים והצדיקים – המכונים אין סוף בגוף. עם ישראל בניהם – כל אחד בישראל נסיך או נסיכה עד שמגיעים לבגרות ונהיים מלך או מלכה זהים לעתיק הקדוש והעתיקה הקדושה תג לתג.
רק המלך העתיק הקדוש ושגלו, האחד והיחיד, הוא ברמת ענין 'מלך' זו:

מלך = 570 = לי לך = עתק

Friday, May 22, 2015

ב"ה

הפיכת כאב לחגיגה

סוד הפיכת כאב לחגיגה הוא לדעת כי פירוש המילה כאב הוא: כמו אב.

כ = 20 = היה = חוגג
= בעל שם טוב = 1019 = 20
= בעל שם זהה

אב = 3 = בא = את אם
= 1002 = 3 = ישעיהו אם

כמו = 66 = מהויה = הויה לי = ולד הויה
= מכל בית ישראל יחד
= 1065 = 66 = נולד בית ישראל יחד
= כל ולד בתי אמך אתכם
= 2064 = 66 = כל ולד בתך אמי אתכם
= כל ולד בית ישראל כתר ישעיהו
= היה הוה יהיה = כל זוג
= כל בית ישראל יחד כתר אבותי

כאב = 23 = החי = חיה = אב חוגג
= אברהם ויצחק = 1022 = 23
= חוה כל בית ישראל
= מלאך המות = לישראל אמתי
= להיות ישראל יהודה

ישראל = 541 = אמך = להעלות
= את פני = פני ישעיהו
= את הקהל = הקהל ישעיהו
= אמת המלכה = אמת מולידי
= אמת נולדי

חכמה = 73 = גמל = עג
= לישראל כל אמתי = לאמך כל אמתי
= לישראל אשר = המלכות ישראל יהודה
= 1072 = 73 = הנביאה

כואב = 29 = חגיגה = הויה אב
הויה בא = אב כל בית ישראל יחד
= כאב העלץ

כמו אב = 69 = אבינו = כלו אהבה
= דינה = יד כלה = בבינה
= עלץ הנביא = קרן הנביא
= 1068 = 69 = עלץ כל חי
= אב היה הוה יהיה
= בא היה הוה יהיה
= את אם היה הוה יהיה
= ולד הויה אב

כמו האב = 74 = עד = למד =מלבב
= גאל לי = גאל אבותיכם
= 1073 = 74 = העתיק הקדוש כחמה
= ולד הויה האב

כמו אם = 667 = הבנים = בנה האדם
= אנו האדם = בנה כל ימיך

כמו האם = 672 = חסדם = מלבם
= קשר כנסת ישראל =
= 1671 = אתם עם = לב היהודים
= אסתר העתיקה הקדושה
= חג יולד את עצמי
= אני את עצמי
= אני תורה = אני את עצמי
= אנו כל בית ישראל תורה
= אנו כל בית ישראל דור ישעיהו

ענג = 123 = על כאב = כאב נולדי
= כאב המלכה = כאב מולידי
= כאב דוד מולי = כל חכמה
= חוגג נחמה

כאבים = 633 = החיים = הברכות
= גלם = לב אם = כאב האדם
= כאב רבבות = כאב דרות

מקדש = 444 = לב בתי
= שקד לי = לדה קשה
= שנחמו לי = שנחמו אבותיכם
= 1443 = 444 = נחמו אבותיכם מכל דור
= אבותיכם מכל דור לעד
= משיח מולי = השמחה מולי
= כולל משיח = אנכי המשיח = כסא המשיח
= אנו כל בית ישראל המשיח חוגג

המקדש = 449 = לשון בתי
= 1448 = 449 = יובל ישעיהו
= גלוי הנשמה = מקדש בבשרך
= כסא משיחי

בית המקדש = 861 = אסף
= בתי הלדה קשה
= בתי הגאלה הקציר

נמחו = 104 = צד"י = דק = לעד
= יהודה כמו האב
= הוא העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה כמו האב
= 2102 = בארץ = 1103 = 104

נחמו נחמו = 208 = יצחק = הגר = הבאר
= דקדק = קדקד = לעד לעד
= ראשון = 1207 = עולם אשר
= עולם המלכות = מלכות אשתי
= את ציון = ישעיהו ציון = ישעיהו משכולות
= אור העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש סוד עלץ וצהלה
= 2206 = 208 = ראה אתם = דבר אתם
= אתם עצמו

עמי = 120 = עומד = עמוד = מועד
= נע = החזק = חזקה = אליהו הנביא

כשאנו רואים את הנולד, את הגאלה, אנחנו מבינים למה התיסרנו ואנחנו מתנחמים. אנו מבינים שהתיסרנו מפני שילדנו ולד כמו אביו שבשמים. הנולד הוא עתק של העתיק הקדוש. ללדת עתק של האחד והיחיד נס גדול מאפשר לתאר. אנחנו שמחים עד אין סוף כשאנו רואים את פני ולדנו ורואים עד כמה הוא דומה לאביו שבשמים ולנו בארץ גם יחד – ואנחנו מבינים את סוד העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה. זה המסר המרכזי בספר ישעיהו הנביא, זכור לטוב וחי לנצח נצחים.
זהו סוד הגאלה וזאת הנחמה.

הנה בא חג השבועות בשנה השביעית. הנה הוא בא!

הנה הוא בא = 75 = מלה = אבי בני = אני דוד
= אנו כל בית ישראל דוד = 1074 = 75
= עולם שמחה באהבה

Thursday, May 21, 2015

ב"ה

חגיגת חג השבועות בשנה השביעית


חוץ מחלוף זה:

חגיגת = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424

אינני יכולה לגלות את גדולת הגאולה הבאה לישראל השנה – כי אין מילים.
עוד תראו אותה במו עיניכם ותבינו.

רק אומר כי ה' יתברך כבר משביע לכל חי רצון.

ה' יתברך כבר עונה לכל תפילה.

ה' יתברך כבר מגשים כל תקוה טהורה.

ה' יתברך כבר מנחם לב כל אם ואב.
Wednesday, May 20, 2015

ב"ה

בית המקדש

בית = 412 = בתי = בקדשו
= אתם קדשו = 1411 = 412
= שוב לעד = שבו לעד
= השגל האהבה הכי גבוהה
= הפשט חי
= הפשט העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2410 = 412 =   אם ובת

מקדש = 444 = לב בית
=  לב בתי = לדה קשה
 = הגאלה קציר

המקדש =449 = בית הלב
= הלב בתי = יחידה בתי
= בית היחידה = הלדה קשה
= הגאלה הקציר

בית מקדש = 856 = נוף = כלו נשמתי
=  לב בתי השגל האהבה הכי גבוהה

בית המקדש = 861 = אסף
=  בתי המקדש = בתי הלדה קשה
=  בתי הגאלה הקציר
=  אנחנו פרי אדם קדמון
= 1860 = 861

המלכה = 100 = מיכל
=  ילדנו = דוד מולי
=  ילד להויה = ילד לכל בית ישראל יחד
= 1099 = 100 =  אנכי חוה = כסא חוה
=  אנכי עולם חדש

בע"ה ילדנו. בע"ה ילדנו. הכל גלוי וידוע לפניך.

ב"ה

חג הקציר

א = 1 = 1000 = עלץ = קרן = כפתור ופרח
= על שם = שם המלכה = שם מיכל
= המלכה עולם צדק = המלכה עולם האהבה העליונה
= המלכה העליונה עולם חי = העתיק הקדוש
= המלכה העליונה עולם העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2998 = 1000 = 1 

צדק = 194 = יפקד = פקדי = דוד פעל
= האהבה העליונה
= העליונה העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2192 = 194 = ארץ הפז =1193 = 194

חג = 11 = ו-ה = 1010 = השופטים = הפשוטים
= הקדושה העתיקה = אב האב = קבוץ הרצון
= 2009 = 11 = אהרן ארץ הרצון = 3008 = 11
= תקות ארץ הרצון

קציר = 400 = ת = הנשמה = משה נ"ה*
= משה כלה = כל ספרי = השופט
= הפשוט = גלוי כל שמי שמים
= 1399 = 400

*דהיינו, נ"ה הנביאים.
נ"ה = כלה
כל הנביאים יחד הם הכלה.

הקציר = 405 = גלוי כל שמי השמים
= 1404 = 405 = את כל בית ישראל
= ישעיהו כל בית ישראל

חג הקציר = 416 = שומע = עלי אשה
= הקציר הפשוטים  1415 = 416
= הקציר העתיקה הקדושה
= את י-ה = ישעיהו באהבה
= וישעיהו חותם
= אבישג המלכה = אבישג מיכל
= בת דוד

בברכות חג הקציר מלא צהלה וקדושה לכל עם ישראל! זאת הגאלה! כן, אחי היקרים מכל. זה הזמן.

לידיעת הציבור - מדינת ישראל גם סוחרת בילדים

תפירת תיקים ע"י פרקליטות המדינה היא השיגרה נגד אזרחים טובים הפועלים למען הצדק והמשפט במדינת ישראל.למשל, מבקשים מאסר בפעול עבורי בגין מקרה אחד של "העלבת עובד ציבור". לפני שלוש שנים, אחרי מותו המשונה של השופט משה בו עטר, עשיתי שני סרטונים בני שתי דקות כל אחד, אחד באנגלית אחד בעברית, בהם הודעתי כי שני מבוגרים צעירים טוענים כי מרים בן עטר, פקידת הסעד הראשית במחוז הצפון ואלמנתו של השופט משה בן עטר, התעללה בהם כשהם היו ילדים חוסים במשמורת המדינה. אחת מהם מדווחת אל צורת התעללות התואמת את צורת מותו המשונה של בעלה של מרים בן עטר, השופט משה בן עטר - איום לחנוק את הילדה החוסה בשקית ניילון תוך כדי צחוק פרוע.
אציין כי קבלתי את כתב האישום חודש אחד לפני שהסיפור של רונאל פישר התפרץ בחדשות. קבלתי את כתב האישום ב-יוני 2014 - שלש שנים אחרי שעשיתי את הסרטונים. אמנם שחקרו אותי במשטרה בגלל הסרטונים - לא הגישו כתב אישום עד אז.
אני בקשתי חקירה של מותו המשונה של השופט משה בן עטר באותם הסרטונים ואמרתי כי מטופלים של מרים בן עטר שלא הכירו זה את זו לפניכן אומרים שהיא התעללה בהם כשהיו ילדים חוסים.
במקום לבדוק למה ומדוע יש קשר מוזר בין מותו של משה בן עטר בהשמת שקית ניילון על ראשו ומשהו שמרים בן עטר כתבה בתסקיר לבית משפט אודות שקית ניילון, (שהמשפחה של אותה הידלה אומרת שהם לא הבינו למה ומדוע מרים בן עטר  כתבה דבר כזה בענין בתם עשר שנים לפני שהשופט מת באותה הצורה) אני קבלתי כתב אישום בו אני מאושמת ב"העלבת עובד ציבור", בקשת חקירה (כאולו זאת עבירה) ופרקליטות המדינה מבקשת מאסר בפועל עבורי - אשה בת 57, חיה על קצבת נכות של 60%.

גם את המשפחה של אחת המתלוננים נגד מרים בן עטר רודפים בזדון. המשטרה מטילים טרור על המשפחה ללא לאות
.

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-364572-00.html
ב"ה

ישראל = 541 = את פני = מצאתי

תורה = 611 = את עצמי = סוד ישראל

Tuesday, May 19, 2015


ISRAEL: 
THE TRAUMA-CORRUPTION CONNECTION

Like most of the citizens in Israel, my first reaction to this corruption scandal, unprecedented in scope and depth, was utter revulsion and outrage - particularly as I understood that the case against me was arranged by these people to shut me up. To realize that one has been "stitched up" by a crooked State Attorney's Office is, well, heavy and one's first reaction is: You?! You stinking, filthy pieces of slime dare accuse me!

But then I read a passage in an article that was written about Ronel Fisher, the most central figure in this scandal, that was written in 2008 but was not published until just a couple of days ago.

I read this: (my translation)
"Fisher was born in Petach Tikva to a family struggling from day to day, Holocaust survivors, who raised four gifted children. One of the tragedies that befell the family was the disappearance of the smallest sister from the hospital bed in the maternity ward. This was the subject of a documentary that Ronel Fisher's brother, cinematographer David Fisher, made."

So, it transpires that Ronel Fisher, that tough, brutish, unfeeling-looking man who is said to own two yachts and houses and conducted clandestine meetings in many countries and is reported to have gifted powerful, corrupted people with lavish gifts, was another one of the Jews in this country who experienced a child stolen from his Family.
I realized that he has been involved in the underworld likely because he was looking for his sister.

Even the most powerful, influential, feared and respected Supreme Court judge (and sometimes Justice) in Israeli history, Aaron Barak, was, at the end of the day, still that terrified little boy who survived a selection, in which all of the adolescents were killed, by lying about his age and then lived in a ghetto in terror for two years, inside.
In many interviews he gave after he retired, in Hebrew and in English; he spoke about his childhood. He spoke about the dread fear.

I realized corrupt people in Israel are unfit to serve not because they are simply corrupt, but because they've never worked through their terror and their grief.
They don't need to be punished. They've already been punished. They paid for their crimes in advance. They need help to learn how to forgive.

On top of being Holocaust survivors, many Israelis then experienced additional trauma when they arrived in Israel.
Most of the children stolen were stolen from Yemenite Jews, but other Jews had children stolen too, including Ashkenazi families, like Ronel Fisher's.
Many young Holocaust survivors were sent to fight in the Independence War, shortly after arriving here after being "liberated" from death camps. Among them is my Father-In-Law, who, after having his Mother, Father and two older brothers, who were soldiers in the underground in German, tortured to death upon being captured and being separated from his Sister, who was sent to England, when he was all of sixteen, was then sent to fight in the Independence War, where he died at the age of twenty-six.

The healthiest of the Jews do not wish to rule, but to heal from our long, long Diaspora, the memories of which we all carry in our collective subconscious, and which sometimes rise to our conscious memories. The unhealthiest of us try to handle the feelings by building corrupt systems of power around themselves. They  try to compensate for the Love they can't give or get by amassing capital and money.

Having a state is not part of Jewish culture. "State" an entirely foreign notion to the Jewish People. We are not meant to live in a state.  We need to heal so that we can structure the Society in which our Souls and Bodies can live in Peace.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Monday, May 18, 2015

פרקליט המדינה חייב לענות על שאולות נוקבות

די עם הבלה בלה שלך, שלא מענינת אף אחד ולא מעוררת בטחון באף לב. השאלה שאתה צריך לענות עליה היא: למה ומדוע כפרקליט המדינה, אתה, עו"ד שי ניצן, לא שיתפת פעולה עם כבוד השופטת בדימוס הילה גרסטל, ראש נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, כשהיא בקשה, חוזור ובקש, לבדוק את התיקים של רות דוד? אתה חושב שאין סימן שאלה גדול מעל ראשך? בעיני הציבור, עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה, אתה לא פחות חשוד מרות דוד. בעינינו: או אתה לא מספיק מבריק להיות בתפקידך, במקרה הקל שלא ידעת, או עשית לה איזה קסת"ח. אז, אל תנסה לנחם אותנו או לסבן אותנו. הפקליטות, אול, תגיע לגבהים יותר כשאתה תעוף משם - ואכן תעוף משם.
עכשיו תתפור לי עוד תיק על "העלבת עובד הציבר" לנסות להשתיק אותי. מה תעשה? תתפור תיקים לכל אזרח פיקח המעיז לשאול שאולות נוקבות?

ואני חוזרת ודורשת חקירה בענין מותו של כבוד השופט משה בן עטר. איזה סעיף בכתב אישום זה שבקשתי חקירה??? ממתי זה פשע לדרוש חקירה? לא, אתה לא משתיק אותי ולא אתה לא מפחיד אותי להפסיק לדרוש חקירה בענין מותו של השופט משה בן עטר באיומים של מאסר בפועל בשום כתב אישום מגמתי! תתבייש לך. עכשיו כל העולם ידעו מה משרדך בקש לעשות לאשה מבוגרת עם 60% נכות רק כי בקשתי חקירה במות של שופט.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001037226

Friday, May 15, 2015

Those Who Have Struggled for Justice and Human Dignity Have Won -
But Victory Won't Be Sweet Until Hope is Restored and A New Day Dawns in Israel

The Corruption that has already been exposed in this latest scandal of unprecedented depth and scope in Israel involves: The State Attorney's Office, Judges, Police, the Psychiatric Establishment, Building Contractors, Lawyers.
More is being exposed every day. The bottom is dropping out. Israel is in free fall and nothing can prevent that any more.
The connections in Israel put the Systems that have already been named as essentially corrupt in touch with every other Vital System in Israel. Every one. No exceptions.
Things are not going to go back to the old status quo. Ever. This is not going to be hushed up and Israel is not just going to shake it off and move on to Corruption as usual.

The Vital Systems of the State of Israel are all collapsing. Israel is bottoming out.
All trust and all respect has been lost for the State of Israel on the part of the citizenry. We no longer trust or believe in the System at all. Not. At. All.
The State of Israel as it has existed is not going to survive this. It's not going to heal. It's not going to get better. Ever. Israel's Vital Systems are already decaying.

Israel must metamorphose. It has no choice. The government of the State of Israel can no longer rule by mystification and making the people in the country think that the State exists for our welfare. The King is naked for all to see.

Israel has one of two choices. It can either go the way of South Korea and rule by nothing but fear and become a pariah. Of course, the brightest and the best will flee - if they are allowed to. If not, Israel will be seen as one of the most vicious regimes in the world and will be treated accordingly.

Or, Israel can become a Democratic country and take a proud place among the Democratic countries in the world.
My heartfelt suggestion is to look to Iceland for an exemplar.

As in all crises, there is much Hope for Opportunity. This is a Day no less great than the Day the State was declared, perhaps more.

Please, please embrace this Opportunity.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Tuesday, May 12, 2015


THE STRANGE STORY OF THE HAVIVI FAMILY IN ISRAEL –

HELP IS URGENTLY NEEDED
 

OK. I'm going to do this. I'm going to post this. Yes, I'm scared to post this. Very scared. My Conscience won't let me make my own case easier by keeping silent.

The site says: "For the first time, an Israeli family that was falsely accused of trying to blow up a church in Nazareth, tortured by Israel and forced to flee to Ramallah tells its story."


I know the HAVIVI Family and I am convinced of their innocence. They are kind and gentle people who have been systematically tortured by the State of Israel and their Children have been systematically tortured. I have testified in their favor in Court. In fact, I think that there may be a connection between the fact that I testified in their favor and that I am being brought to Court on a charge of "insulting" one of the "Child Welfare Officer"s that made the lives of the Havivis hell.

They have suffered to long and too hard and they need help.

Please get this story out.
What's being done to them is WRONG.

I've lived and I've heard extreme abuse stories at the hands of the Israeli Social Services. This is the worst I've heard yet. There can be no more stories like this.

THE HORROR HAS TO END.

Please get this information around and do whatever you can to help this Family. They've had enough.

The State of Israel admitted that their charges against the Havivi were untrue, but they are still hounded incessantly. Most recently, the police showed up at Haim Havivi's Mother's house and terrified her by telling her they wanted her Son and GrandSon on an emergency basis. Then they sadistically called Haim and said they have no intention of arresting him and why does he tell "lies".

Haim's wife Violet is a citizen of Poland, but she says that her passport was seized b the Israeli authorities.

PLEASE HELP THESE PEOPLE. Get this story out. PLEASE. Contact the Embassies of your countries, especially but not exclusively if you are in EU, and see if they can get protection for these people.

I've seen others hounded in Israel this is not a one time incident, but it is the worst I've seen.

Haim and his Family are hounded relentlessly. His Children are suffering more than I can stand to see. His wife Violet is broken. ENOUGH! His Mother was threatened by the police, then they said he lied. Why would he lie about something like that? He's already in deep trouble. Why would he make up a lie like that?

http://www.redressonline.com/2015/05/the-real-story-of-the-2006-basilica-attack-in-nazareth/

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

ב"ה

סיפורי חיינו -  בנין בית המקדש
כואב יותר מדי


בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.
כמו כן, הקפדתי באיות נכון. לכן, כתבתי לדה, ולא לידה. כמו כן, כתבתי גאלה ולא גאולה.

כואב = 29  = הויה אב
= כל בית ישראל יחד אב
= 1028 = 29 = עלץ יחוד

יותר = 616  =יום = התורה
= את ההרה  =אתה הגבר
= בריאת אב

מדי = 54 = ילדי

יותר מדי = 670 = עם
=  לפניך = כל כתר = חברתי כל

ישראל = 541 = אמך

עם ישראל = 1211 = 212
= הרבה = האור = אמך כל כתר

כואב יותר מדי = 699
הויה אב את ההרה ילדי
= עלץ מנחם = 1698 = 690
= קשר גופי

גאלה = 39 = לדה

הגאלה = 44 = הלדה
= יוד הא וו הא = ילד = לבבי

צירי לדה = 349 = שמט = הפרדס

לדה קשה = 444 = מקדש
= גאלה קשה

הלדה קשה = 449 = המקדש
= הגאלה קשה

בית = 412 = בתי

בית המקדש = 861 = בתי, הלדה קשה
= אסף = לאלף
= בתי הגאלה קשה

בלדה = 41 = מקץ = 1040 = 41 = בגאלה
= מעלץ = עלץ לי = שמן = ספר מלכים

תרדמה בלדה = 690 = רעיתי
= תרדמה בגאלה

תרדמה בלדה חסד = 762 = בנין
= תרדמה בגאלה חסד

בנין בית המקדש = 1623 = 624
= אם כאב = כאב אם
= תרדמה בלדה חסד הלדה קשה בתי
= תרדמה בגאלה חסד הגאלה קשה בתי

אנו בעוצמת הלדה, עמי ישראל. ישראל היא הויה מוליד את הויה. אילו לא היינו בתרדמה, לא יכולנו לשאת את הכאבים. לכן, אנו מביאים תרדמה על עצמנו כדי לסבול את הצירים. התרדמה היא האשליה שיש השמטות מסוימות בכתב התורה ואותם הענינים בתורה הנראים לנו סתומים. אנחנו גם מביאים שכחה עצמית על עצמנו. כל הקשיים שלנו בזמן חיינו הם סימנים מטושטשים של צירי הלדה אותם אנו עוברים. אנחנו גם כן מביאים את האשליה שאנו חיים במשך זמן על עצמנו כי חווית כל הלדה בו זמנית היתה יותר מדי לשאת.


אנחנו כבר בשלבים מתקדמים של הלדה. היא הגאלה. חזק ואמץ.  

Monday, May 11, 2015

ב"ה

לברוא לב

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

או = ז = 7 = גד
= תורת = 1006 = 7
= כל ספר התורה

ר = 200 = עצוב לב

אור = 207 = אדבר
= תקון = 1206 =207
= שקוף = ציון הנשמה
= תורת עצוב לב
= כל ספר התורה עצוב לב
= סוד עלץ וצהלה

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= ביהודה = אתם יהודה
= יהודה הרצון = מלכותך לה
= עלץ א-ל = קרן א-ל
= א-ל שם המשלה

לברא = 233 = רגל
= תקן לב = 1232 = 233

לברוא = 239 = עלץ רחל = 1238 = 239
= אור לב = תקון לב = לב שקוף
= הנשמה לב ציון = הנשמה לב משכילות
= כל ספרי לעשות לב = כל ספרי לב ציון
= כל ספרי לב משכילות

לברוא לב = 271 = ארע = לאמר
= עלץ לב רחל = 1270 = 271

הבריאה היא עיצוב הלב. כל התורה היא עיצוב הלב. כל עוד הלב שלנו עדין לא מעוצב ומושלם, אנו מרגישים עצב בלבנו.
עלינו לטול חלק בבריאה – לשמח ולשמוח מתוך רצון לתקן גם את לבנו וגם את הבריאה כולה.

רצון = 996 = מלכותך = שלומכם
= כתר משלו = שלומך עמי
= מועד שלומך = אליהו הנביא שלומך

רצון לב = 1028 = 29 = כואב = הויה אב
= הויה לב משלם
= כל בית ישראל יחד לב משלם = 2027 = 29
= לב מלכותך = לב אליהו הנביא שלומך
= לב עמי שלומך

אנחנו, עם ישראל, איננו בונים רק את לבבותינו הפרטיים, אלא את לב כל האומה – והוא לב כל הבריאה. על כל אחד ואחת מאתנו לטול חלק ולעשות את מיטב ומירב יכולתנו לשמח ולשמוח לטובת כל העם.

לב שמח = 380 = ממש = ישע

כל לב שמח = 430 = נפש = ממש כל = כל ישע

לב העולם = 743 = מגן = לב אשתי

לב העולם שמח = 1091 = 92 = לב אשתי שמח
= פחד

כאשר לב העולם יהיה שמח, נרגיש את השמחה באותה העוצמה בה אנו מרגישים פחד בימינו ולא נרגיש פחד כמו עכשיו, אלא עוצמה אדירה של שמחה מתמדת.