Tuesday, June 28, 2016

ב"ה

עם ישראל חי

בכל מקום בחִלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עם = 670 = כל כתר = כל דירות
= כל טהרות = לפניך = לעיניך
= דולק לך = קבוץ אסתר = כנסת פני
= אם אבינו   1669 = 670 =
= אתר אבינו = אתר כלו אהבה

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 = אהל שרה
= את עיני = עיני ישעיהו
= את הקהל

עם ישראל = 1211 = 212 = ברי
= הרבה = האור = רואה = זהר
= עין ימין לפניך = 2210 = 212

בבת = 404 = קדש

רואה עם ישראל = 1423 = 424 = כדת
= רואה האור = קדש הקדשים
= בבת הקדשים

חי = 18 = בהוה = אישון = 1017 = 18
= זהה עתיק הקדוש

עם ישראל חי = 1229 = 230 = הוד והדר
= הויה דר = הויה צדיק = הויה צוחק
= כל בית ישראל יחד צדיק
= כל בית ישראל צוחק יחד
= כל בית ישראל דר יחד
= לפניך אישון עין ימין
= 3227 = 230
= אישון אהל שרה לפניך
= 2228 = 230
= אנחנו חזק

הויה = 26 = הקודשים = 1025
= 26 = כל בית ישראל יחד

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

ב"ה

רְאִי חַי בְּנֵךְ – מלכים א' י"ז : כ"ג

וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת-הַיֶּלֶד וַיֹּרִדֵהוּ מִן-הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ רְאִי חַי בְּנֵךְ
:

בכל מקום בחִלופים הבאים בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אליהו = 52 = בכל = כלב = לב חוגג
= חי לבב = אישון בלב = 1051 = 52
= לב חזה = חזה השוכן = הויה הויה 
= הויה כל בית ישראל יחד

מביט = 61 = אני = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61 = הנה העתיק הקדוש
=העתיק הקדוש עולם שמחה
= 2059 = 61 = עלץ עולם גשמי
= נוה = משכן = הנאה = לבי הוגה
= לבי חוה

מביטה = המביט = 66 = גלגל
= היה הוה יהיה

עין מביטה = 846 = תולדות
= מציון

עין ימין = 1540 = 541 = ישראל
= להעלות = מאשר = אשר לי
= ולד אשר = אשר גואל
= ראש גו א-ל = המצות
= מצאתי = אמך

עין = 780 = פן = עשית = תעשי
= יודעים יסוד = יודעים סודי
= קים סובב

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= בכל ארץ

עין בוראת = 1389 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה = ישעי
ירא = 211 = רוה = הדבר
= דברה

בנך = 552 = אליהו שר
= נולדתי אליהו = נולדתי בכל
= המציאות

חי = 18 = בהוה = אישון
= 1017 = 18 = היא אתם
= זהה העתיק הקדוש

ראי בנך חי = 781 = אפן
= אעין = עלץ עין = 1780 = 781
= קרן עין = עין העתיק הקדוש
= עין מנשים = ראי אישון המציאות

בן = 702 = ברך = שבת = בת מכל דור

המציאות היא בן המבט שלנו. עלינו לזכור איך להביט בעין טובה על הנולד לנו מה' יתברך בכל עת ובכל שעה.

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג


Monday, June 27, 2016

ב"ה

עלץ תימן - כל תפוצות ישראל חוזרת

בכל מקום בו כתובה אות סופית, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

תפוצות = 982 = תפלותינו = בראשית אבינו
 = שם אבינו אחד = שם אבינו אהבה
= יעקב נשמתי = נשמת צאצאי

כל תפוצות ישראל חוזרות = 2200
= 202 = בר = רב = ארא

וארא = 208 = וכל תפוצות ישראל חוזרות = 2206
= 208 = יצחק = ראשון = 1207 = 208 = עולם אשר
= דקדק = נחמו נחמו

כל תפוצות ישראל חוזרות אשתי
= 2911 = 913 = בראשית
= ישראל כל תפוצות העולם חוזרות
= שם אהבה = שם אחד
= נושם ספר התורה
= 1912 = 913 = משה נושם תורה
= רוח מאפי נושם תורה = משה מחייך
= רוח מאפי מחייך = זאת שרה
= אהבת שרה = זאת הכלה למעשה

תימן = 1150 = 151 = מקוה = קנא
= עינים קדשו = עינים שמי השמים בארץ
= 3148 = 151

אומר רבנו אליהו הנביא, פי הויה א-להינו: קנא קנאתי!

קנא קנאתי = 712 = בין
= יבן = שבתי = תשבי

ישראל = 541 = אמך = להעלות
= ראשי יהודה = עין ימין
= הויה מגשים כל תקוה
= 1540 = 541

עלץ תימן = 2150 = 152 = נקב
= כל ארץ = 1151 = 152
= קרן תימן = עין שמאל
= עמך הויה מגשים כל תקוה

ארץ = 1101 = 102 = צדקו אתך
= א-להינו = אהלינו

פנימיות כל רצון = 1642 = 643
= ארץ ישראל = עין ימין א-הינו

אומר רבנו ישעיהו בן אמוץ, פי הויה א-להינו: נחמו נחמו עמי

ב"ה

לנשום

נושם = 956 = ספר התורה = ספר יום
=    חזה שלום = חוגג שלום = לשם הויה
= אב מגשים

נושם ספר התורה = 956 + 956 = 1912 = 913
=  בראשית = מתגלמת = שם אחד
= כל כ"ז אותיות אחד = כל כ"ז אותיות אהבה

לנשום = 986 = מתפללות = יועץ = יעוץ = כל שלום
=  שם כולל = כולל ע"ב האותיות = הטבע ע"ב האותיות
=  הטבע חסד האותיות

אויר = 217 = אורי = רזי = הזהר = דבורה

לנשום אויר = 1203 = 204 = צדיק = צוחק
 = אוצר אהרן = אוצר תקות

לשאוף את שאיפות כל חי. לנשוף הגשמות כל תפילה, כל תקווה וכל חלום. לנשום שלום.

Sunday, June 26, 2016

THE HIGHEST, UTMOST DIRECTIVE

We are all born into this world pregnant. We are pregnant with a Vision of World. The Utmost Directive is to protect that Child of God within the womb of our Imagination until it is strong enough to be born.

The greatest danger to that Child is its exposure to the Infinite Light before it is ready to withstand the full force of the Revelation of God. It cannot face God until it is able to know that it is God.

To the purpose of keeping that from happening, we take on a many-layered and extremely sophisticated system of shields around us.

In order to keep ourselves in a state of self-induced amnesia, we tell ourselves that "we are just human". Some go so far as to say they are just sophisticated beasts. Some make God into an impossibly abstracted Other. Some deny God altogether. We take on illness and poverty, weakness and vulnerability. We take on humiliations and degradation and handicaps and all manners of problems – all designed to make us forget that we are God so that the Child within us will be protected from Infinity before it is ready.

But there is no need to suffer sorrows in order to keep ourselves in the illusion of being Human until we can birth OurSelves as God. It is not necessary to be depressed and suffer.

Quite the contrary, just as the most effective way to tolerate the heat and light of the sun is to expose ourselves to it in increments, so the best way to make ourselves gradually ready to be able to stand in the Light of God is to accustom ourselves to Joy and pure forms of Enjoyment.

We are meant to enjoy this world and make it a place of greater enjoyment for all. In this way we become strengthened and our tolerance for Joy grows.

Eventually, after a long, long time of enjoying Life; we come into the full Light or our true Being even as We live in a created world. That World is the Child We carry. It is Us in actuality.                   

Saturday, June 25, 2016

ב"ה

הגנה מפני הַנֹּגַהּ

נח = 58 = מחי = לב הויה
= הויה השוכן = 1057 = 58
= בנו = נגה = יהיה יחוד = יהיה כח
= לחיי = כח יהודה

בני נח = 120 = בני בנו = הבנה בנו
= הבנה מחי = עמי = עמוד = מועד
= עמדו = אליהו הנביא = צל = יהיה נולד
= יהיה מוליד = יהיה מול דוד = יהיה ידוע
= הנה עולם שמחה = 1119 = 120
= הנה עולם גשמי

הגנה = 63 = הנגה = חנה = לב אל
= נביא = בונה = ובנה = גני

מפני = 180 = מעיני = המצילה = המליצה = פעל
= הנה אליהו הנביא = אליהו הנביא עולם שמחה
= 1179 = 180 = אליהו הנביא עולם גשמי
= עמי עולם שמחה = עמי עולם גשמי
= בני נח עולם שמחה = בני נח עולם גשמי

האור = 212 = רואה = ברי = עם ישראל
= 1211 = 212 = השוקף = השקוף = התקון

הגנה מפני הנגה = 306 = אשה
= הנגה הגנה מעיני = הנגה הגנה מפני
= הנגה מעיני חנה = גני מפני חנה
= הנגה מפני נביא = הנגה מעיני נביא

קליפת = 620 = כתר = יורדת = טהרות
= חברתי = תחביר

קליפת נגה = 678 = הנביאים

כלנו נולדים בהריון. העובר ברחם-דמיוננו הוא חזון הבריאה שלנו. הדבר הכי חשוב לנו, המצווה העליונה, היא ההגנה על העובר שלנו. וההגנה הכי חשובה היא הגנה מהאור האין סופי, כל עוד העובר אינו מספיק חזק לעמוד בו.
לכן, אנו בונים על עצמנו מנגנונים רבים של הגנה. אנחנו מתעלמים מהאור האין סופי כל עוד העובר בנו, הווי אומר: חזון הבריאה שלנו עדין לא חזק די הצורך לעמוד בו. אנחנו שוכחים את האור האין סופי. אנחנו חיים בהכחשה עצמית עמוקה. אנחנו שוכחים את האור האין סופי על ידי הטלת עצב וצער, יגון ודכדוך, עוני וחולי וקשיים – וכל אלה לצמצם את עצמנו – ואנו סובלים את כל אלה רק כדי להגן על החזון שלנו כל עוד הוא אינו מספיק חזק לעמוד בפני זיו האור האין-סופי. זאת הסיבה לכל צער בעולם.

אולם, אין שום צורך לסבול בעולם זה כדי להגן על החזון שלנו. הפוך על הפוך, עלינו להינות בעולם הזה. ההנאה איננה רק ההגנה הכי נעימה, אלא גם הכי יעילה.

בדיוק כמו שההגנה הכי טובה מפני השרפות והתיבשות מלהט השמש היא חשיפה עצמית לאור וחֹם השמש בהדרגה וקבלת שיזוף מבוקר, גם עלינו לחשוף את עצמנו לשמחה ולהנאה ולכייף בהדרגה, עד שנוכל לעמוד בפני האור האין סופי בגופינו וכך נגלה כי גם החזון התחזק יחד אתנו ומוכן להתגלות ולהחשף.

דברי הנביאים הם האור המגן עלינו מפני האור האין סופי וגם משכללים אותנו ומחזקים אותנו לשאת את האור האין סופי.

ואלה סודות של ענין היציאה מהכֹח אל הפֹעל.

Friday, June 24, 2016

ב"ה

שמש

בכל מקום בו האות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

שמש = 640 = מ"ם = עיניך = פניך
= היהודים = החברה הקדושה

זמן = להבין = מקראות = ראות עיני = ראות הקהל
= אות ספר = ספר כל החמר בארץ = 1746 = 747
= גופך מנסח

המקראות הגדולות = 1206 = 207 = אור
= תקון = שקוף = שוקף = כל עפר ציון
= כל ספרי ציון = כל שכל ציון
= כל ספרי משכילות

לבנה = 87 = כל הלב = פז = עיר ציון
= 1086 = 87 = עיר משכילות

צדק = 194 = יפקד = פקדי
= דוד פעל = הגו פעל
= מנקד = נולד בארץ
= 1193 =194 = ידוע בארץ
= הוה עד בארץ = אליהו הנביא מתגלם
= בעיני אליהו = אליהו הקבלה
= בעיני ישעיהו בן אמוץ
= 2192 = 194

ועד הקבלה = 222 = כבר = ברכ
= הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = אחזור = דבריו

:-]
ועד הקבלה! איזה מצחיקים! קטעים אתם.

שבתאי = 713 = יגן = אבין = אב קדום
= תשובה = שבת חג = קדוש שבא
= אתם אשתי = 1712 = 713
= אתם העולם = עלץ תשבי = קרן תשבי

כוכב = 48 = מח = יובל = בלוי
= גילה = חיל = הויה אתכם
= 1047 = 48 = יחד הקדושים

כוכבים = 658 = חנם = הגדולים
= הדוגלים = התורה לבי

אני לא מתכוונת כי הכוכבים קדושים! אני מתכוונת כי במקום לראות את פני הקדשים, רבנו רואים כוכבי לכת ונקודות קטנות של  אור. הבה נפתח את לבבותינו וכן גם נפקח את עינינו.

The True Laws of Noach (Noah)

For years before we are considered legally responsible by those who enforce our legal systems, we are educated to unquestioningly accept presumptions about "the laws of nature".

We are taught that time moves in one direction. We are taught that we are bound by the laws of gravity. We are taught that we can't walk through objects. We are taught that only one object can be at one place at one time. (Recently we are taught that "quantum effects" exist, but only on very small scales [whatever that means]). We are taught that matter (more recently energy) cannot be created or destroyed.

It is only when we have accepted all of these lies as absolutely, obdurate truth that cannot be annulled that the system of laws can be imposed on us, because it is only then that we can be jailed or made indigent or homeless or tortured if we do not comply with the law.
None of those threats are in any way meaningful unless we are utterly convinced that the laws of nature they taught us as children are true.


Those degraded and cruelly limiting laws of nature aren't necessarily true. They are only true on a certain range of morality. If we undertake to live in accordance with the Righteous who follow God's true Laws of nature, those other, lesser, untrue laws are nullified in our eyes and we move into another interpretation of Reality.

When we find the sacred Place within us, where God's Laws reign supreme we are gradually absorbed into it. As we are, the laws under which we lived become less binding. Eventually, they are nullified completely.Natural Law

The way in which we define Natural Law, the presumptions we have about how nature works, of which we are convinced, and what we believe implicitly is natural law determines how nature presents itself to us.
It is only if we accept and believe whole-heartedly that the way we were taught in school that nature works is true that man-made laws can be incumbent upon us. What we were taught in school were presumptions and cruelly hobbling limitations based on fear, not Love.
It is only if we truly believe that a wall can hold us, that shackles can bind us; that instruments of punishment can be laid upon us that man-made laws that threaten us with such things can be incumbent upon us.
Natural Law is precedent to man-made law and all man-made laws are based on presumptions about what is and is not possible in the natural world.
If we seek to live only under God's highest order of Natural Law we will be protected by those Laws from all other, lower, forms of law.
When we commit ourselves completely to live according to God's Natural Law all other systems of law are nullified before us.
This is the meaning of The Promised Land.
It is only when we enter God's natural Laws that we can begin to see Torah in God's natural Light and be able to read it properly and understand it. Right now we are trying to read Torah in a very dim light, the dimness of which is an effect of our limiting misconceptions.
The Rabbis do not see the Light that is called The Light of the Seven Days of Creation. If they did, they would interpret Torah very, very differently.


Thursday, June 23, 2016

ב"ה

דרך ארץ קדמה לתורה – ויקרא רבה ט:ג

המובן האמתי של דרך ארץ הוא חֻקי הטבע שאנו מקבלים על עצמנו כחֻקים בסיסיים ביותר. מדובר גם בחֻקי הטבע וגם בהתיחסות בין אדם לחברו. חֻקי הטבע הם החסד המובנה בבריאה וכל ההתיחסות בין אדם לחברו חייבת להיות בהתאם לחסד המובנה הזה.

רק אם אנו מקבלים עלינו את חֻקי הטבע העליונים ביותר, דהיינו חֻקי הטבע האלהיים, אנו יכולים להבין נכונה את חֻקי התורה ולעשותם כרצון ה'; ורק אז כל מערכות החוקים האחרות מתבטלוץ כלא היו. שום מערכת חֻקים אחרת לא תוכל להיות בת
ֹקף לגבינו כי כל מערכת חֻקים אחרת מבוססת על חקי טבע מוסכמים שגויים. אם אנחנו חיים בטבע של הויה, שום חוקי טבע אינם יכולים להגביל אותנו.

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. הכתיב בחלופים הבאים הוא הנכון, ללא הוספת אמות הקריאה מיותרות.

חסד = 72 = היה הוה ויהיה
= גלגול = ויכלו = כנסת ישראל
= 1071 = 72

טבע = 81 = אנכי = מבטל
= היינו = כסא = מלוה
= מולה = מוהל = כונה

הטבע = 86 = כולל = עבדי
= חסד דוד = אוהב חסד
= הגו כנסת ישראל = 1085
=86 = אפה

דרך ארץ = 1805 = 806 = ציון*
= ארץ קדם = ארא עץ החיים
= לעשות

לא רק צִיּוֹן, אלא גם צִיּוּן – הווי אומר, הדרך בה אנו מציינים ומגדירים דברים.

החקים העליונים = 1504 = 505
= שרה = הלכה למעשה*
*מדובר לא בהלכה למעשה של הרבנים, כי היא מבוססת על חקי טבע שגויים, ואי הבנות הנקרא, אלא מדובר בהלכה למעשה של הצדיקים.

לב שרה = 537 = השוכן החקים העליונים
= 2535 = 537 = לב החקים העליונים
= אצילות

החקים העליונים בתקף = 2806 = 808 = אברהם
= רחם = בציון

רק החקים העליונים תקפים = 2994 = 996
= שלומכם = רצון = צוץ = מלכותך

רק חקי א-להים = 1064 = 65 = א-דני

רק חקי הא-להים = 1069 = 70 = סוד

Tuesday, June 21, 2016

ב"ה

התחממות העולם

חם = 608 = רבות = תרבו = את אור
=  תקון ישעיהו = 1607 = 608 = תורת אם
=  אם כך ספר התורה = האב שש

התחממות = 899 = גופי נשמתי

התחממות העולם = 1610 = 611 = אים
=  ראית = תורה

יום = 616 = התורה = תיור = תורי = יותר
=  שישו = שושי = החם בא

כל יכולותיך = 1032 = 33 = גל = לב תם
=  עלץ לב

וכל כחותי = 500 = כל כחותיו
= כחותינו = ך = שר
= ולדנית = את גופי
= גופי ישעיהו = סגול + את
= אֶת

שמש = 640 = מ"ם = היהודים = עיניך
= עיניו כל כחותי = עיני כל כחותיו
= חם לב = לברא אות = לברוא את = לב ישעיהו אור
= תקון לב ישעיהו = 1639 = 640 = לברא כל החמר בארץ
= לברוא אור צדק = תקון לב תקון צדק = 2638 = 640
= לבו בם = חלם + ב = בֹ

גל עיניך = 673 = שמש כל יכולותיך
=  עיניך כל יכולותיך = אנו התורה = אנו יום
 = 1672 = 673 = אם כנסת ישראל
= אם חסד = אם היה הוה ויהיה

אור וחם = 821 = אכף = העליון

לברא את כל החמר בארץ = 2040 = 42 = לבי

לברוא את כל החמר בארץ = 2046 = 48 = חמ
= מח = גילה = כוכב = יובל = בלוי

לברא את כל החמר בעולם = 1645 = 646 = א-להים
=  מדברת = לדורות = ושמש = ועיניך = שמוש = משוש
=  אלה האדם = אלה עמך

לא אסביר איך לעשות זאת. די לאלה הלא רואים לדעת כי אפשר להגיע לדרגה זאת.

Tuesday, June 14, 2016

Who's a Jew?

A Jew is someone who can look at the Jewish People without delusion, excuses, brainwash, apologetics or denial and a say: Yep, they're mine, they're me; control their gag reflex and go about the task of learning to Love them and make Peace among them. I mean us, not them.


A Jew who wishes to make Peace in America, but not first with Israel, spoke of the entire Earth belonging to all of us.

I answered:

Those are lovely sentiments and lovely words.
But this list of apartheid reservations (you know, reserves, like game preserves for wildlife like Mohawks) in "America" still exists and you are likely standing on an unmarked grave of one of the 100 million Natives who were genocided now.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_reservations_in_the_United_States

Peace is made in concentric circles. Peace is made within one's own Tribe, our most proximate Self - and then extends outward. One cannot create global peace until they have done everything they can to make Peace in their own tribe. The Hebrew word for Tribe is equal to the Hebrew word for One Person. Our Tribe is our conglomerate, core Self.

We begin to walk before we enter the Olympics.
If you cannot find it in your Heart to love Israel and devote your life to making Peace within Israel first - I promise you, have no chance of making Peace for other Peoples. First, we must love our own Tribe, because they are Faces that most proximately reflect our own Heart - the beauty and the ugliness, the Peace and the pain in our own Heart.

First we make Peace on our Land - because our Land is the dust and blood of our Ancestors. First, we made Peace with our Past - our Land.

Having done that, we can then expand outwards.


America is a hodge-podge of Peoples who did not make Peace with their own Peoples and fled, or were driven out but do not go back from a position of greater strength. It is a patchwork of those who failed at Peace internationally baste-stitched together. America is a conglomerate of those who did not make Peace proximately. Instead, they stubbornly occupy the Land of others. How will you make peace extensively? How will you made Peace at all?

First we make deep and inter-generational Peace with our Core Self - our own People on our own Land. Having done that, we are invited to extend outwards to other Peoples in Peace and our extension is not unwelcome trespass and violent invasion. First we made deep and inter-generational Peace with our Core Self - our own People on our own Land. Having done that, we are invited to extend outwards to other Peoples in Peace and our extension is not unwelcome trespass, arrogant and obstinate intrusion and violent invasion.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Safed, Israel
DoreenDotan@gmail.com


Thursday, June 09, 2016

Unsolicited Advice About Occupation
from Occupiers

If Americans, Canadians, Australians and other countries built on invasion, occupation, genocide and apartheid were in a moral position to say: 'Israel, we acknowledge that we were guilty of egregious crimes against Humanity. It was painful to admit this, but we did. We took sincere, persistent, assertive affirmative action to right our wrongs. We have done everything we could. Please listen to us.
And, if then, the Aboriginal Peoples in your countries were to say: Israel, what they say is true. They have arighted their wrongs to the maximum extent Humanly possible and we were able to forgive them. We are now is satisfactory circumstances that allow us to go on with our lives. We endorse them as Guides for you. Please listen to them.' I, and all decent Israelis would be delighted to learn from you and we would hope that you could Guide us.

But under the current circumstances, when invaders of Native lands preach to us about occupation, my response to you is not: Go to hell. It is: Go to live on a reservation.

Tuesday, June 07, 2016

The Increasing Militarization of the 
State of Israel

I remember when we first arrived in Israel (well over 30 years ago) and the Daughter of a friend came home from nursery school and began to march around the living room singing Tzva Haganah L'Yisrael (Israeli Defense Army). We were appalled. Absolutely appalled.
None of this will make sense to you until you understand that the State of Israel was founded as "the final solution" - that is, to break our moral backbone and, de facto, in breaking us of Jewish morality to divest us of being Jews.  Everything in Israel is deliberately designed to demoralize us: the fictive wars, the difficulty of making a living without cheating, and, worst of all, the distortion of our Tradition by the "Rabbis".
On a deeper level of understanding: The State of Israel is our final test. Only the very strongest and purest of us will remain morally Jewish in the midst of an entire society designed to break us of our morality.
Only those who pass this full on onslaught test of our moral strength are true Jews.
ב"ה

סידרת "החרדיות" פנים אמתיות מאת אמנון לוי

אל כל יהודיה
:
אנא רחמי על עצמך, על העם היהודי, על הגויים ועל הבריאה. כל דבר נברא נובע אך ורק מתלמוד תורה ומעשיית המצוות. אם נשים יהודיות - הביטוי של א-להות הכי גבוה בבריאה - משתעבדות מרצון, קל וחומר כל גויה משועבדת לא מתוך רצון. הביני מי את! דעי את כחך! כל הבריאה כולה תלויה בך! רחמי על עצמך! את אם כל הבריאה. רחמי על עצמך ועל בניך - כל הבריאות.

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1192492

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!