Friday, May 27, 2016

ב"ה

לימודי התורה הם ההולדה העצמית ברחמים העליונים

משה = 345 = הספר = שליה = אל שדי
= אל בקרבי = נעשה אדם בקרבי = 1344
 = 345 =  פרדס העתיק הקדוש

תורה = 611 = ראית = ראי הנשמה = ראי כל עפר
 = ראי כל ספרי = את הרה = את ההר = את עצמי

התורה היא ההולדה העצמית.

התלמוד מונע את ההריון ולכן אין לדה.

גאלה = 39 = לדה

הדברים הקשים בתורה מזמינים, ואף דורשים, מאתנו לראות יותר עמוק ולמצוא את המעינות מתחת לשטח. הפסוקים הקשים בתורה הם הסלעים שעלינו לשבור כדי להפיק מים חיים ומתוקים מהסלע. מציאת מעינות המים החיים בתורה היא עיבוד אדמת הקודש.

התורה מיועדת לעזור לנו להתחזק ולמצוא את הגרסה המרבית של עצמנו  .כשאנו מחפשים את הטוב בתורה הבלתי נראה בשטח, אנו מיטיבים - אנו עורכים את עצמנו! התלמוד לא עושה זאת - רק התנ"ך.

ספר דברים הוא משנה תורה. נ"ך הוא תורה שבעל פה, לא התלמוד.

אם היינו לומדים ועושים תורה כדת משה, העולם היה נראה אחרת לגמרי. היינו גן עדן - בארץ המובטחת, ארץ ישראל האמתית.

טיפה אחת של ארסן בתוך גלון של מים תספיק להרוג. בטח שיש דברים נפלאים בתלמוד. אחרת התמימים לא היו נמשכים אליו. אבל טיפות הארסן בו הן בדיוק כמו הפלואור במים - הן מטמטמות את השכל הישר ואת הלב ומונעות פוריות.
לימוד התלמוד הוא האוננות האסורה.

Thursday, May 26, 2016

ב"ה

מזון מהשמש

מזון = 753 = זמון = נגן = גנן
= כל גן = גן אדמה

מהשמש = 685 = כהנים = הכנים = הנכים

מזון מהשמש = 1438 = 439 = זמון כהנים
= ב + דגש לק = עני בששון

Wednesday, May 25, 2016

ב"ה

הזלזול בחומר והעדפת ה"רוחניות" 
הם-הם העבודה הזרה

החומר הוא הבטוי הכי גבוה של אהבה. החומר הוא ההתגלמות וההתגלות הכי גבוהות של הויה. אנחנו חיים בשמי השמים - במרומי המרומים. מי שלא רואה זאת, מי שמעדיף את ה"רוחניות", עדין מרחף ב"ספירות" ועדין תחת השפעת הסילופים של עובדי העבודה הזרה הבבלית. המזלזל בחומר הוא כפוי טובה ודוחה את המתנה הכי יקרה של ה' יתברך. החומר משקף את נשמותינו. אנו רואים בחומר אך ורק את פנימיותנו.

דעו כי גופינו ברמת קדושה לאין ערוך יותר גבוהה מנשמותינו - ותתחילו להתיחס אליהם ולהשתמש בהם בהתאם לקדושתם העליונה!

בעברית נכונה, המילה "חומר" כתובה בחלם, ולא חולם, בלי האות ו.

חמר = 248 = רמ"ח = במדבר = במראה = הוד והדר חי
 = הוד והדר בהוה
ב"ה

תקון דברי רבי עקיבא

"אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם – אביכם שבשמים. ואומר: 'מקוה ישראל ה' - מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל." ~ יומא פרק ח' משנה ט'

לכאורה, הדברים נראים נעלים ואף שמחים ומעודדים. אולם, יש מסר שלילי סמוי בדברי רבי עקיבא. הוא אומר לכל ישראל כי אנו טמאים וצריכים טיהור. הוא אומר את הדבר בסמכות וכדברים נתונים ומובנים מאליהם.

ברגע שהמוחין של אדם משוכנע בדבר הוא מושכן שם, באותו מקום.

אם אנחנו מקבלים את הסמכות של רבי עקיבא ללא סייג וללא ספק, הרי אנחנו חייבים לראות את עצמנו כטמאים וזקוקים לטיהור. הדמוי העצמי הזה עוקב אחרינו לכל מקום והמחשבה משקיפה על כל דבר אותו אנחנו רואים. כל מחשבה בה אנו מושכנים חורצת את גורלנו ומכתיבה את מאורעות חיינו.

בל נשכח כי ההכרזה של רבי עקיבא כי בר כוכבא היה המשיח גרמה למלחמה נוראית ולגלות. סבלנו די בגלל רבי עקיבא. יש לנו זכות לתקן את דבריו כדי לתקן את גורלנו – ולכן, נוכל להבין את טעויותיו בהבנה עמוקה ולסלוח לו.

הבה נראה את דברי עקיבא באור החלופים. כך, בעזרת ה', נתקן לא רק את דבריו, אלא את הדמוי העצמי של האומה.

טמא = 50 = מי = דמו = כל = אדמה
= קבוץ + קמץ = 1008 + 1040 = 2048
= במח = בגילה = ביובל
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= ידי הויה = אוהבי הויה

מכאן אנו רואים כי המילה טמא היא שמות של כל האותיות באלף-בית; היא אדמה; היא שמות הנקודות קבוץ + קמץ; היא הכל בגשמיות.

טמאים = 660 = סתר = ימים
= כל עמך = כל אדם = כל אב ואם

אנחנו רואים כי המילה טמאים היא כל החילופים לאות נ + האדם או
נ + עמך.

כך, אנחנו רואים כי אנחנו כל האותיות של האלף-בית; אנחנו האדמה; אנחנו הימים. אנחנו מתחילים לראות עד כמה אנחנו נעלים ונשגבים וקדושים.

אבל אנחנו לא מושלמים. זה נכון. איך אפשר להבין את מצבנו הנוכחי באור כל החילופים האומרים דברים אדירים כאלה אודותינו?

הבה, ב"ה, נבין מהי המילה מטהר.

טהר = 214 = ההדר = הדרה

מטהר = 254 = המטר = נדר = כל דר
= אברא כל = הגמור = הגמור

מטהר אתכם = 1275 = 276 = עור

מחילופים אלה אנחנו רואים כי אנחנו, בפשטות, עדין לא גמורים! אנחנו מעשה ידי הויה בבניה.

עלינו להבין את דברי רבי עקיבא לא כאילו אנחנו טמאים וה' צריך לטהר אותנו, אלא אנחנו מעשה ידי ה' יתברך והוא יגמור את העבודה ונהיה שלמים בגשמיות כפי שעלינו על דעת ה' ישתבח שמו בחזונו העליון.

לצערי, רוב התלמוד דורש תיקונים דומים. הגלות שלנו היא פועל יוצא של ההשקפה השלילית של הרבנים. הם, ללא כל ספק, ראו דברים יפים עד מאד. ויש דברים יפים עד מאד בעולמם של לומדי התלמוד. אולם, עלינו להודות כי לא הכל מזהיר ויש הרבה מה לתקן.

אנחנו צריכים להגיע למצב בו כל עיוור רואה את הויה וכל עור המכסה את גופינו משקף את הויה כמראה.

עלינו לצאת מהגלות של השקפת העולם הרבנית ולחזור אל ראיית המצב כפי שמשה רבנו רואה אותם. וזאת החזרה בתשובה האמתית.

התלמוד הבבלי, ואף התלמוד הירושלמי, טעונים עריכה באור החילופים בעיני האהבה העליונה.

האהבה העליונה = 194 = צדק = נולד בארץ
= 1193 = 194

צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְה
ֹוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. – ספר דברים ט"ז : כ

Tuesday, May 24, 2016

ב"ה

כל עין רואה את הויה = מקדש הויה

כל עין = 830 = לנשמתי = לתת = שלך

כל עין רואה = 1042 = 43 = גדול
= גיל

כל עין רואה את = 1443 = 444 = מקדש

כל עין רואה את הויה = 1469 = 470
= את אבינו = 470 = עת = יהי אור ויהי אור

כל העורים רואים את פני = 2299 = 301
= אש = קרא = רוצה = צורה = קרן המנרה
ב"ה

תקון עם ישראל הוא התקון האחרון 
כי הוא התקון הכי קשה

בכל מקום ברשימה בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עין = 780 = פן = עשית = מקום בלב
= עד עולם = ידועים לכל = עריכת יסוד
= נולדים ועד = ועד מלכים
= כלה הצלם

הקהל = 140 = עיני

היהודים = 640 = שמש = עיניך

עין ימין = 1540 = 541 = פן ימין
=  ישראל = להעלות = מראש

עין שמאל = 1151 = פן שמאל
 = 152 = נקב = כל ארץ

עין שמאול = 1157 = וכל ארץ
= 158 = עלץ נקבה = עלץ ירושלים
= 2156 = 158 = עלץ מקום קדוש

עם = 670 = כל תחביר = חברתי כל
= כל כתר = לפניך = לעיניך = עיני לך
= פני לך

עם ישראל = 1211 = 212 = רואה
= האור = ברי = הרבה

ישראל וכל ארץ = 1698 = 699 = סגול + ם
עין ימין ואין שמאל = 2697 = 699
= גופים = גופי שש

הצלם = 725 = כהן = כל העם
= אדם עומד

גמור הצלם = 974 = דעץ = שם מתגלם
= 1973 = 974 = בשם כנסת ישראל
= עין צדק = עשית צדק = תגל ישראל
= תגל אמך

שבת = 702 = בן = בת מכל דור
= הארצות = ברך

תקון וגימור העינים, ולימודי שיתוף הפעולה בין העינים, הם השלב האחרון של הבריאה. מדובר בשלב הכי עדין וקשה של הבריאה. בעולם החברתי שלב זה מתבטא כשיתוף פעולה מלא ושמח בין ישראל וכל עמי הארצות.
אז הצלם, זאת אומרת המקדש, שהוא הגוף בו הויה יכול לשכון בו בשמחה ובנחת, הוא מושלם. אנחנו כבר בשלבים המתקדמים של תקון אדיר ומבורך זה.
ב"ה

גופי המקום הקדוש

קדוש = 410 = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410

עין שמאל = 1151 = פן שמאל
 = 152 = נקב

מקום קדוש = 1156 = 157 = ירושלים
 = כל הארץ = נקבה

עין ימין = 1540 = 541 = פן ימין
= ישראל = מראש

גופי המקום הקדוש = 1265 = *266
 = התקון האחרון הצלח = 2264 = 266

*ראו נא את הרשימה בשם "התקון האחרון הצלח".

ב"ה

התקון האחרון הצלח

דוד = 14 = תקון כל מחשבות
= ישעיהו תקון כל מחשבה = 2012 = 14
= אור ציון = תקון ציון = גוה = הגו

תקון = 1206 = 207 = אור
= סוד עלץ וצהלה = שוקף = שקוף
= כל עפר ציון

התקון = 1211 = 212 = האור = רואה
= השוקף = השקוף = ברי = עם ישראל

ציון = 806 = כל מחשבות
= כל שבת ויובל

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 = דמיון פן
= עצרת עד עולם = עצם עד עולם

האחרון = 920 = כ"ץ = דוד אהרן
= יד אהרן = תקות דוד
= תקות תקון כל מחשבות = 2918
= 920 = בורא העולם
= כל מחשבות אהרון אור
= 1919 = 920 = תקון כל מחשבות אהרון
= אהרן אור כל יובל ושבת

התקון האחרון = 2131 = 133
= בורא העולם לפניך ישראל
= יְהֹוָה = י שוא נע ה חלם ו קמץ ה
= יצרת תבל = רעיתי תבלי
= קדוש לב רעיתי = 1132 = 133
= הצלח

התקון האחרון הצלח = 2264 = 266
= נורי = רוני = ראה עולם שמחה
= 1265 = 266 = ראה עולם גשמי
= ראה הכלה = דבר הכלה = דבר הלכה
= בסדר = הוא נדר = הוא כל דר
= אתם נדרי = הוא כל צדיק
= הוא כל צחוק = הוא כל צו חק
= זוג אור גדול = היא תקון גדול
= המאור תקון כל מחשבות
= א-דני תקן = א-דני שקף
= ציון אור מהאור = אור מהאור כל מחשבות
= אור מהאור כל שבת ויובל
= אור מעם ישראל כל שבת ויובל
= גוה מעם ישראל = יְהֹוָה יְהֹוָה

הזהר = 217 = רזי = דבורה
= דבר העתיקה הקדושה
= ראה העתיקה הקדושה
= 1216 = 217 = ראה חג

זאת האמת אודות הזהר. כל הגרסות הקודמות מתאפסות בפניה.

לכו עכשיו ותקנו את הלכות הממזר והעגונה – הפעם ברחמים ובחסד ובהבנת הנקרא עד מי התהום.

Monday, May 23, 2016


Lag B'Omer - 
The Right Time to Tell the Truth


This weird, foreign and dangerous ceremony of fire goes against the Biblical injunction not to add to the Torah. It is part of the Rabbinical subversion of true Judaism. These are events of Mass Hysteria in which, God protect us!, people are sometimes burned or trampled in hysterical stampedes. Believe me. I live in Tzfat, right next to Meron. I see the craziness every year. It's big business. This is not Judaism.


Rabbi Akiva caused one of the worst debacles that happened to the Jewish people. He declared that bar Kokhva was the Mashiach and got the Jews involved in war with the Romans that caused us to be run out into the Diaspora. The Romans were ready to let us stay in Israel, until that proclamation got them crazy for war. And the Romans crushed us because the war was based on lies and HaShem did not support us.
Rabbinical Judaism is evil. It is not legitimate Judaism. The Rabbis and their lies are the biggest racket in the world. All of the sufferings of the Jews are because of the Rabbis.
They say they had to create a new religion because our Temple was destroyed and we couldn't do the ceremonies.
Judaism is not ceremonies! It is living Life in Holiness. There is no reason for ceremonial simulations of the processes of Life.
The Temple was never destroyed. The Temple never was a building of cold stone with cold metal implements and most certainly was never the bloody sacrifice of animals. The Temple is the Body and every Holy structure we build with our holy Bodies.
Rabbinical Judaism is evil - look at the effects of it. If they were keeping real Torah, the world would not look like this!
Rabbinical Judaism *is* the Diaspora. Their hearts are in Babylon. Their minds are in Babylon.
They dupe my People and tell them lies. They perpetuate the Diaspora and grow rich from it.
HaShem will save us from the Rabbis and forgive us for the avodah zarah they forced us to perform.


P.S. Christianity is many of the rabbinical lies taken to the extreme. It is HaShem's way of showing us, by way of hyperbole, what the logical conclusion of many of the ideas the rabbis came up with look like.
Christianity is the rabbis' baby.
It was the Rabbis' who made up the idea that HaMashiach is one person who will arrive some day.
This never was what HaMashiac is. HaMashiach is the state of consciousness in which one knows that their Body is the Temple, that it is: HaShem enlivening HaTorah and it coming to life in the form of their Body. Not only is every Jew capable of being HaMashiach - we are expected to.


P.P.S. Every Rabbi will say that I'm wrong and don't know what I'm talking about. They will either brush me off as an old, foolish woman or accuse me of heresy. But the collective memory of Jerusalem is in each and every one of us and their Heart will know that I am right.


Sunday, May 22, 2016

ב"ה

מלאכים = מאכלים = אכל* מים

ֹכֶל

שימו נא לב כי המילים: מלאך, מלאכים, המלאכים, והמלאכים והשם מיכאל מורכבות כולן מאותיות שימוש.

המלאכים הם ההרכבים של חכמה שלומדי תורה שולחים אל הגויים ואל החיות ואל הצמחים. כפי רמת הלימודים, כל הביטויים של המים והאוכל בתבל.

אם היינו לומדים תורה נכונה, כלנו היינו נזונים על ידי אור החכמה. לא היינו צריכים לאכול בעלי חיים, לא היינו צריכים לאכול פירות. גם החיות לא היו צריכים לטרוף או להטרף.

היינו, בשמחה ובנדיבות אדירה, שולחים את הרכבי האותיות של לימודינו אל החיים וכל מין היה נזון גם בגוף וגם במודעות.

מדוע העולם איננו כך? מדוע אנו צמאים ורעבים ואנו צריכים להשיג את מזוננו בדרכים משונות? כי הרבנים חורשים בשדות זרים, בשדות בבל, והפירות שלהם ירודים ומלאי פסולת.

רק מעפר [= מספרי] התורה אנחנו יכולים להרכיב פירות שהם כולם בריאים, טעימים, עסיסיים ומלאי חיים – ללא פסולת ורעלים.

הבה נראה טיפין מחכמת המלאכים. אין שום צורך להתבונן בצרופי שמות מוזרים של מלאכים כמו שהרבנים עושים. מן הסתם, תלמוד תורה נכון מניב מים ואוכל בריאים וטהורים.

הייתי רוצה להראות לכם עוד. אבל הרבה מכם לא שמרו שנת שמיטה ועסקתם בעבודה הזרה הנקראת "פרוזבול". אז לא הייתם מבינים ממילא. הטהורים בחטא "פרוזבול" יוכלו לראות את המעמקים.

כל אות = 457 = זנת = אונת = אוכלת = תאכלו
= הבנת = בנתה = כ + דגש קל
= השולח את המלאכים = 1456 = 457
= אתה פרדס המאכלים = את עולם הפרדס

כל נקדה = 209 = הדר

כל אות כל נקדה = 666 = סום = כל יום
= כל התורה

כל אות וכל נקדה = 672 = האוכלים
= ימים בי = סתר בי

כל אות כל נקדה וכל טעם = 1401 = 402
= בת = מרכא כפולה = עלץ ישעיהו
= קרן ישעיהו

קורא = דגש = גדש = שוא = ששון
= 1306 = 307 = אור מני

עני = 130 = עינ = סע = עלל = קל

ששון עני = 1436 = 437 = דגש קל
= התבל

בששון = 1308 = 309 = שדה

לחם = 638 = חלם = לבו שש

חולם = 644 = ולחם = דמם

בכל פעם אנו רואים את הנקודות חלם או חולם, אנחנו מיצרים לחם לכל חי בששון.

מלאך = 571 = לישראל

מלאכים = 701 = אשת = מים אכל
= כלם תמים = 1700 = 701

המלאכים = 706 = עולם = יוצרת
= פירותי = בדרך = דברך

צורות = 702 = בן = ברך = שבת
= ופירות = קרן הפירות = 1701 = 702
= עלץ מלאכים = קרן מאכלים = עץ למאכלים

מרכיב = 272 = ערב = עבר
= חסד וצדק

מזון = 753 = כל גן = נגן = חזון לב
= הצמחים = נצח אדם = המאכלים אליו
= מגד המאכלים = שבת תמים
= 1752 = 753

מרכיב מזון = 1025 = 26 = הויה
= מרכיב חזון לב

מהאור = 252 = האומר = מהתקון
= 1251 = 252

מרכיב מזון מהאור = 1277 = 278 = אזרע
= זרעתם = זרע תם = קרן זרע

זן = 707 = השבת = און = הצורות = הארצות
= עלץ המלאכים = עלץ המאכלים = חגי פרות

מינים = 710 = האדם מני = קים = קדום
= שדות = שתי

מזין = תורת מין = 1756 = 757 = זמין

מין = 750 = שנת = פעם = מח בן
= גיל השבת = שבת יובל = ברך יבול

שולח = 344 = פרדס = של יד = של דוד
= של הגו = גו שלה

שולח מלאכים = 1045 = 46 = פרדס מאכלים
= תהלים

לו שמרתם את השמיטה ואת היובל, כך העולם הגשמי היה נראה – ועוד הרבה יותר יפה ממה שעיניכם יכולות לראות כי עסקתם בחטא ה"פרוזבול".

זה לא מאוחר מדי להשמיט את החובות כדת וכדין, ככתוב בתורה. כל יום הוא שבת שבתון לרואי נכונה ולמקפידים לשמור את המצוות המשחררות את העניים מסבלם.

Friday, May 20, 2016

ב"ה

נֵר

נר = 250 = מחבר = לחברי
= אור גדול

צירה = 305 = יצרה = היצר
= מסרה = המסר = כפרה

= נֵר = נ + צירה + ר = 555 = הנך
= יצר רנה = יצר נהר = שמירה

Thursday, May 19, 2016

ב"ה

גוף

היעד של היהדות הוא הגעה למצב הנקרא אין סוף בגוף. יעד זה אינו ההשג אך ורק של "אנשי סגולה", כמו שהרבנים מלמדים. כל יהודי ויהודיה לא רק מסוגלים להגיע לרמה זו, אלא גם מצווים לעשות כן. כל גרסה של יהדות שאיננה אומרת אמת זאת, היא שקר וכזב.

דעו כי כל המדבר אודות רוחניות, כאילו היא נעלה על הגשמיות, איננו במודעות אלקית. ספק אם הוא יהודי בכלל. המעודד יהודים לשים יותר דגש על הרוחניות מאשר על קדושת מהלך החיים הוא רשע; הוא מוליך את הקהל שולל. היהדות האמתית אינה אוסף של כל מיני טקסים מוזרים – אלא קדושת מהלך חיי האדם בעולם הגשמי.
מהות הגויים חמרית בעקר, ולכן עליהם להשתדל להיות רוחניים יותר. אולם, יהודי הוא הויה, ולכן הוא משתדל להיות גוף חמרי.
אנו רואים את פני הויה אך ורק מהבשר. דעו זאת והיו משוכנעים בכך.

עין = 780 = שכנתי = ישעת = יש עת
= עשית = תשעי = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779 = 780
= ירושלים החיים

היהודים = 640 = מ"ם = שמש
= עיניך = פניך

עיני = 140 = פני = פס = הקהל

בתוכם = 1028 = 29 = יחוד העתיק הקדוש
= עלץ יחוד = עלץ חיי = הויה בתם
= הויה בא = הויה אב

שכנתי בתוכם = 1808 = 809 = גוף
= גורם = אור בם = טף = טרם
= גו נשמתי = חשן נשמתי
= העתיק הקדוש ברא אדם
= רחם העתיק הקדוש
= בת כל החמר בארץ
= בן הארץ = שבת הארץ
= עין בתוכם = אישוני תבל
= שמאל שבעת הימים
= ימין גלוי = עצם גלוי
= דמיון גלוי = אינך חמר
= חמר עולם שמחה אשר
= שמחה חמר עולם אשר
= שמחה חמר ראשון
= את זאת = את אחת
= הצדק עמך

צדיקים = 814 = הגוף = דרים
= עין בלב = לב בעין = צוחק עמך
= הרחם העתיק הקדוש = 1813 = 814
= אישוני התבל = גלוי העצרת
= גלוי הדמיון

היעד = 89 = ידעה = דממה
= העתיק הקדוש נגלה
= עלץ נגלה = קרן נגלה
= מתגלם באהבה = 1088 = 89

היהדות = 430 = נפש = כל ממש = כל ישע

Tuesday, May 17, 2016

ב"ה

מסעים במדבר

כל הדיבורים אודות ישראל וארץ ישראל מבוססים על אי-הבנת הנקרא. אי-הבנות אלה גורמים סבל נוראי ומיותר לחלוטין.

מסעים = 780 = עין = פן
= שפת = ממשת = תממש
= לכלן = עננים = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779
= 780 = ערכתי יסוד = יודעים סודי

שמש = 640 = יהודים = עיניך
= פניך

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 =  דמיון עין

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ

עינו = 136 = קול = חזקיהו

עיניו = 146 = פניו = קמו = קולי = עמלו

במדבר = 248 = רמ"ח = חמר = מחר
= רגליה = הרגלי = במראה = מבארה
= לברא באהבה = הגמר

ארץ = 1101 = 102
= אלהינו = אהלינו = 102
= סוד לב = סובב לב = מל לב
= בלע* = לכנסת ישראל

*בָּלֹעַ

הארץ = 1106 = 107 = אנכי הויה
= כסא הויה = הויה מלוה = הויה מולה
= הויה מוהל = נהיה לבה = לשון יהודי

ארץ ישראל = 1642 = 643
= ממשה  רבנו = ישע רחמיה
= עין ימין אלהינו = דמיון פן אלהינו
= עיני בראש = אשר בעיני = בראש הקהל
= חלם + ה = הֹ

כל המסעים המתוארים בתורה הם תנועות העינים שלנו בהן אנו קוראים את הנקרא. אנו בהכרח מזיזים את עינינו כאשר אנו קוראים. אנו מבהירים את הכתוב כאשר האישונים שלנו מתרחבים מרוב ענין ושמחה מן הכתוב. אנו מצלים על הכתוב כאשר משהו שאנו קוראים גורם לנו עצב או פחד. האור היוצא מעינינו (השכל, המודעות) מאיר על התורה כמו השמש המאיר על הארץ. עינינו גם מצלות על הארץ כמו העננים המצלים על הארץ. דמעותינו הן המטר.

התורה משקפת בחזרה את האור היוצא מעינינו ומלמדת אותנו איך להשתמש בעינינו נכונה. כאשר אנו מתמקדים בדברים קדושים ולומדים לראות את הטוב הטמון בכל דבר, אנו מגיעים לארץ המובטחת. התורה מלמדת אותנו איך למצוא את המעינות החיים מתחת לשטח התורה. התורה מלמדת אותנו איך להמתיק את הפסוקים המרים. היא מלמדת אותנו איך לרכך את האדמה ולשבור סלעים. היא מלמדת אותנו למצוא מים באבן. כאשר אנו יכולים להשתלט על תנועות עינינו, כולל הרחבת וצמצום אישונינו והמצמוצים שלנו, אנו בארץ הקודש. כאשר אנו רואים עין בעין עם ה' יתברך, אנו רואים את פניו. מצב זה הוא ארץ ישראל.

עין בעין = 1562 = 563 = גניך
= אשר בני = ראש הבנה = אשר הבנה
ב"ה

כל הדיבורים אודות ישראל וארץ ישראל מבוססים על אי-הבנת הנקרא

ישראל = 541 = עין ימין = 1540 = 541
=  דמיון עין

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ

כל הדיבורים אודות ישראל וארץ ישראל מבוססים על אי-הבנת הנקרא. המדינה היא פארסה מבוססת על העבודה הזרה של התלמוד הבבלי.
העינים של הרבנים סתומות בשנאה ואימה מהצללים שלהם. לכן הם לא רואים את העין הימין או העין השמאל שלהם.
חבל על כל טיפת דם הנשפכת מפני שעיני הרבנים סתומות. די!
Who Should I Vote For?

I'm going to offer a guideline about how to vote, or not, that many of you are not going to like. And this is it: When deciding who should be President of the US, first ask the Natives: Who is best for the Natives? Who is best for *you*, if you are not Native, is a non-issue and coming from that place will only bring you misery on another's land.
No matter how moral you will ever be in the US, you are a colonialist, an invader and interloper in the US; you always start your every day from that position. Nothing that you do is ever really blessed. No matter where you are in the US, you are standing on an unmarked grave. Your organic farm is planted on someone's unmarked grave. Your recycling facility is situated on the grave of someone who loved that land more than you are even capable of loving it.
You are, every minute of your lives, living at the expense of another People. That is a very low moral starting point.
You, colonialist, invading, foreign "Americans", have only two moral choices: The first, and best, is to go back to where you or your recent ancestors came from if that country is not a political shambles. The second alternative is to go humbly to the Natives and say: What can I do for *you*?
You feel that you don't have a real or legitimate identity. Don't you? You are right. In "America" you are ghosts and phantoms and shadows of your true selves.
The case, of course, is different for the Children of Slaves whose ancestors arrived in chains, not to feather their own nest at the expense of the Natives.
All of the big buildings in the background of your "moral" talking heads on TV and in universities are monuments to genocide, treachery and imperialism. They are in no position to take any moral high ground, as she pretends to do.
Either adopt Native morality and ways of life or go back to where you or your recent ancestors invaded from. You, in "America" are nothing but disembodies spirits who will find no rest there.