Friday, October 30, 2015


ב"ה

פרוזבול = 331 = רומז מבול


הרבנים, יותר מדי עסוקים בספירת הכסף שיקבלו תמורת עזרתם (ועזרה לעשות רע היא חטא שפיכת זרע כי עזר = זרע) בשוד העניים בישראל ובעולם, לא ראו את הרמז למבול הזועק מהמילה "פרוזבול". הם היו יותר מדי עסוקים בחישוב האחוזים של כסך מטונף שעמדו לקבל מאשר לעסוק בגימטריות כדי לראות את הקללה שהם מביאים על עצמם.


שימו לב כי מיד אחרי שהם היו אמורים לשמוט את החובות, ולא עשו כן, גל הגיהנום שטף את הארץ. קודם, ענן של אבק. אחרי זה, גל של דם. עכשיו גל של מים עמוקים ומטונפים.
 
כמה נזק נעשה מהגשם, האמור להיות ברכה, בהרצליה, ברעננה, ובכפר סבא? דווקא בערים בהן העשירים חושבים כי הם הכי בטוחים ונצורים מכל רע ומעל העם – שם המבול הציף את בתיהם – ודווקא נעשה נזק רב במוסדות הרבנות. בין רגע הם איבדו המון כסף שלקח להם הרבה זמן ומאמצים לשדוד מהעניים.

סימן כי השמים מקללים את העשירים בארץ ואת הרבנות המושחתת הדורסים את העניים. ולאיזה בית משפט תרוצו, עשירים שודדים? לאיזה הוצאה לפועל תעתרו להתגונן בפני שמים, מוצצי דם? על מי תתריעו? את מי תאשימו? דעו מה זה להיות חסרי אונים.

זאת ארץ ישראל, רבותיי. כאן תורה היא מערכת חוקי המקרקעין – לא ההמצאה של הרבנים, אלא תורת האמת והצדק.

Wednesday, October 28, 2015

Segregation

I'm about Segregation. Not the segregation that racists call for, to be sure
.
I'm about Moral Segregation.
I'm about everybody living in the Moral neighborhood that their Soul can afford.
We should certainly be able to go into the Morally poorer neighborhoods and do community work there.
And I'm most certainly about upward mobility.
But everybody needs to be able to return to the place they call Home - Gentle Giants too.
ב"ה

זהירות מפני מתחזים

יש "רבנים" שלא שמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה הממשיכים "ללמד" תורה כאילו שום דבר לא קרה ויש להם עדין זכות ללמד תורה.
מי שלא שמר מצות שמיטת חובות מכר את נחלתו בישראל. הם עובדי בעל (לכן, הם מסתמכים על פרוזבעל). הם אדום, לא ישראל, ואין להם שום אחוזה יחד עם שארית ישראל. נראה מה הם יקבלו מבעלי ההון בתמורה.
אודותיהם כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ

ב"ה

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל. צירי הלחץ לפני הלדה (הגאלה) הם הנסיון להביס אותנו באכזבה וביאוש. המדינה היא השליה שתיזרק אחרי הלדה. היהדות המדומה של הרבנים היא הבלבול לפני הלדה.
הגענו למשבר. אוט אוט אוט, הראש מתגלה.
כשאני אומרת ישראל, אני מתכוונת לשארית ישראל ששמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה ו/או תמכו בה ואהבו אותה. רק הם שארית ישראל. בענין המסתמכים ב"פרוז-בעל" כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ.
הסתמכות על "פרוז-בעל" היא הסימן לערב רב שלא יחזיקו מעמד בלדה כי אין להם חוזק האופי להיות יהודים ויפלו.

Wednesday, October 21, 2015

ב"ה

הגאלה = הלדה

הגאלה = 44 = הלדה = לדוד
= ילד = לבבי = יהודה דוד
= יד יהודה = יוד הא וו הא

במרום, אין מושגים מופשטים. הכל אמתי, מידי ובהתגלמות. דברים לא יוצאים לפעול במרום. הם ההתגלמויות עצמן. במרום תכונות הן התגלמויות. הנביאים אינם רק צדיקים (אנשים בעלי תכונה של צדק). הנביאים הם הם הצדק. הנביאים הם האמת. הנביאים הם האור. הנביאים הבורא והבריאה. הכל מידי. אין עיכוב בין הרצון לבין ההתגלמות - אם כי הם צריכים לאהב בכל מאדם כדי לברוא את העולם כרצון ה' וזה עמל
.

כשאנו מפתחים את תכונת הרחמים ברמה שלנו, במרום אנו מפעילים ומחזקים את הרחמים של הלדה - הגאלה *מידית*.

המקשה את לבו והמסרב לרחם מאריך ומגביר את חבלי המשיח - שהם צירי הלדה (הלדה = הגאלה).

לכן, התחננתי שעם ישראל ישמרו את שמיטת חובות אחרי שנת שמיטה. לעשות כן הוא שיא הרחמים. שמיטת חובות מפעילה את הרחמים של מעלה ומזרזת את הלדה (הגאלה) מידית.

אותיות התורה הן הזרע. כשעם ישראל לומד תורה, אנו נכנסים להריון מהזרע הא-להי ועלינו ללדת את עצמנו בגשמיות בדמות הויה.

עולם זה הוא אינו עולם שקר, אלא אנו בתרדמה שנוכל לשאת את צירי הלחץ של הלדה
. תרדמה = שקר + דמה זה נראה כמו עולם שקר. האמת היא, ה' חס עלינו ומטשטש את הכאבים. כל מצב כואב וקשה ולוחץ שאנו עוברים בעולם זה הוא ציר לדה - אמנם משוכך. בלי הטשטוש לא יכולנו לשאת את הכאבים. השיכוך גורם לנו לראות דרך ערפל ואד. אנחנו כעת בשלב של המשבר. תכף נלד - כל עם ישראל יחד.

ישראל = 541 = אמך
= שרה לאה = האל הולדנית

בית ישראל = 953 = בספר תורה
= בתי אמך = בתך אמי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי

הרה = 210 = דור = את עצמי
= לפעל

בית ישראל יולדת = 1403 = 404
= קדש = בתי אמך יולדת
= בתך אמי יולדת = דת = קדש

בית ישראל יולדת את עצמה = 2009
= 11 = ו-ה = חג = שין = 1010 = 11
= א"י = העתיקה הקדושה

ישראל יולדת ונולדת = 1487
= 488 =   פתח = הגעתי

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

פתח אליהו!Tuesday, October 20, 2015

ב"ה

בית המקדש: מבנה של אחווה וצדק

בית המקדש של מעלה קיים לנצחים ועומד בכל מועד. בית המקדש של מעלה הוא רצון וחזון הקדוש ברוך הוא של עולם מושלם. אבן היסוד של בית המקדש של מטה נמצאת בלב כל המנצח את יצרו, והפועל מתוך אהבה, אחווה וכוונות טובות למען כל הבריות. כל פעולה של אדם אוהב היא בניית בית המקדש – ממש. בית המקדש של מטה משקף את בית המקדש של מעלה.

הרצון = 1001 = 2 = ב = אתם

בית = 412 = בתי = התבה = בקדשו
= הרצון שמי השמים בארץ = 3409
= 412 = אתם קדשו
= אתם שמי השמים בארץ

מקדש = 444 = מדת = תלדי = ילדת
= לב בתי = הרצון לב שמי השמים בארץ
= 3441 = 444

בכל = 52 = לב חוגג = לב חזה = אליהו
= כל הרצון = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = לטובה = הבטול = יהודי טוב
= יהודי זהה

מועד = 120 = עומד = עמי = מיסוד
= מוסדי = אליהו הנביא

בית המקדש הוא כל משכן אהבה ואחווה וכל היכל צדק.  בית המקדש הוא בנין גוף העובר. בית המקדש הוא בניית בית של זוג אוהבים. בית המקדש הוא בנין משפחה. בית המקדש הוא מבנה חברה המבוססת על צדק. חכמים יכולים לראות כי התוכנית של כל אלה היא אותה התוכנית. כל הנ"ל אותו הבנין ברמות שונות.

משכן = 1060 = 61 = אני

כל אדם היכול לאמר על עצמו: אני, דהיינו כל אחד, הוא משכן.

בכל מקום בו התורה מתארת איך להרכיב את כלי בית המקדש ואיך לעשות את העבודה בבית המקדש, לרבות פיטום הקטורת [שהוא שיקול הדעת של האדם הפועל מתוך השכל ושוקל כל מרכיב במציאות וכותש אותם יחד]; התורה מתארת איך לבנות את גוף האדם ביחסים קדושים – מבנה יחסים של אהבה, אחווה וכבוד הדדי, בין בני אדם החל במבנה גוף העובר ברחם אמו ועד בניית יחסים חברתיים מורכבים ומורחבים.

באחרית = 621 = היום

היום אם בקולו תשמעו – תהלים צ"ה:ז

The State of Israel 
is Disintegrating and Evaporating
The State of Israel is disintegrating and evaporating.
(It is most significant that the word for "state" in Hebrew is an anagram for the word that means illusory).
Ancient and Holy Israel is rising and returning to Life. Sinews and flesh are forming and even as I write she is getting stronger.
Those whose minds are filled with hatred and fear and the desire to destroy are attached to the illusion that is the State of Israel. They will disperse together with the State. Even now they are evaporating. They feel their grip on actuality becoming ever more tenuous and are terrified and acting in desperation.
Ancient, Holy Israel is coming to Life and is becoming ever more real and actual and material. Even now, the clouds that will rain down Blessings are condensing and growing heavy with rain over our heads.
Watch. And be amazed.

ב"ה

תחית ארץ ישראל העתיקה הקדושה וקומה

האם אתם רואים את הקיטוב ההולך והמעמיק בין מדינת ישראל [= ישראל נדמית] לבין ישראל ארץ העתיקה הקדושה?
הפער ביניהן הולך ומעמיק. אשליית מדינת ישראל מתפרקת ומתאדה.
ובמקביל, על ארץ ישראל הקדושה נרקמים רקמות ועור.
נפשות השונאים, השרויים בפחד והדחף להרוס נדבקות אל מדינת ישראל והן יתפרקו ויתאדו יחד עם ישראל הנדמית.
ואוהבי השלום והשמחה והאחווה נדבקות אל ארץ ישראל העתיקה הקדושה והם יראו את שמי השמים בארץ. כבר ענני גשמי החיים מתעבים מעל ראשינו.

Monday, October 19, 2015

ב"ה

שווה לנסות

הבה נשמור מצוות שמיטת החובות, כרצון ה' יתברך, ככתוב בתורה, אם כי באיחור קל, ונראה אם הפורענות אינה נפסקת בין יום.Sunday, October 18, 2015B"H

NO'ACH

This week's Torah portion is Parshat No'ach - one of the most misunderstood chapters in Torah.
Suffice it for the time being to say this: The dove in Parshat No'ach is called yonah in Hebrew.
There is also a Prophet by the name of Yonah.
He's the Prophet who was thrown into the sea by the sailors. Deep water as well as animals feature prominently in Parshat No'ach and in The Book of Yonah the Prophet.
The dove that No'ach sent forth is the Prophet Yonah, who was sent to save the People of Ninveh, even at his own expense.
Not only that, God says to Yonah at the very end of the Book:
And the LORD said: 'Thou hast had pity on the gourd, for which thou hast not laboured, neither madest it grow, which came up in a night, and perished in a night; and should not I have pity on Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle?'
Everything in Torah is eternal. Everything in Torah is operative in every generation, as is written:
These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted; Noah walked with God. - Gensis 6:9
Generations, and not just one generation.
Would God not have mercy on all of Humanity? Could the story possibly be as seems on the surface? Does the deep water that figures prominently in the Chapter of No'ach and in the Prophet Yonah not indicate clearly that this story is much, much deeper than appears?
The proof that the story of No'ach is misunderstood is in our reality. The story of No'ach is happening now, as is all of Torah - and we are not being inundated in a deep, hot sea. Not only is HaShem having mercy on all Humanity, even sinners, but HaShem's love is being extended to the animal world too, as is evidenced in the growing mercy of the Vegetarian and Vegan movements and the calls to do away with animal cruelty being heard all over the world.
May it be God's Will that all of Humanity will merit to understand Torah correctly in their various languages.

ב"ה

הבה נפרש את פרשת נח בחמלה
כרצון ה' יתברך

נח = לב הויה = בנו = יובלי = מחי
= הויה השוכן = 1057 = 58
= כל בית ישראל יחד השוכן
= 2056 = 58
= האדם הקדוש השוכן
= הקדוש השוכן עמך
= לבה שמי השמים בארץ האדם
= 3055 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= הנשמות בספר בראשית

צדיק = 204 = דר = רד = צוחק
= מימי בארץ = 1203 = 204

מבול = 78 = מלבו = מחל = אלה לבי
= כנח = נח חזה = נח חוגג

המבול = 83 = פג = יגע = גלמי
= לבו שלשה אבות = 1082 = 83
= חמלה = יובל לה

היונה בפרשת נח צריך להזכיר לנו את יונה הנביא.

מלחים השליכו את יונה הנביא למים.

מלח = 78 = מבול = מחל

מלחים = מבול + ים

כל השליחות של יונה הנביא הייתה להציל את נינוה!
האם יתכן כי ה' יתברך לא חס על כל האנושות? עלינו להבין את הדברים נכונה.

עלינו לזכור תמיד כי כל הכתוב בתורה הוא נצחי וקורה תמיד. התורה לא מדברת על דברים שארעו באיזה עבר - אי-פעם ואי-שם, אלא בכל הוה - כאן, עתה.
הרי כתוב: אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ--נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו: אֶת-הָאֱלֹהִים, הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ

בדרתיו ולא בדורו.

האם נראה כי המילה היה מדברת על העבר?

כ = 20 = חוגג = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = בעל שם זהה
= אב טוב

נח חוגג בדרתיו. נח אב טוב בדרתיו. נח בעל שם טוב בדרתיו.

האם המילה התהלך נראית בלשון העבר?

התהלך = 940 = קדוש לך = דרור לך
= שמי השמים לך בארץ
= 2938 = 940

אפילו המילה עבר אינה בעבר!

עבר = 272 = חסד וצדק

ומה שמו של נכד הנכד של נח? עבר!
ב"ה

הפרושים המוטעים של הרבנים גורמים ומנציחים את הגלות

כל הטוב וכל היופי בעולם נוצרו מהבל פיהם של תלמידי התורה ההוגים נכונה את התורה.

אולם, גם נכון כי כל הסבל שפקד את העם היהודי במשך כל הדורות בגלות, ועוד פוקד את העם היהודי אף במדינת ישראל [מדינת ישראל = ישראל נדמית], הם ההוצאה לפועל של ציוויי הרבנים שפרשו את התורה לא כרצון ה' יתברך ותלמידיהם המתעקשים עד היום בפרושים המוטעים.

המצב הוא לא שאנו סובלים מגויים רשעים "כי כאלה הם מן הסתם". הגויים הם ההתגלמויות של ההגויים של לומדים תורה. עלינו לדעת זאת כדי להגיע ליראת שמים אמתית. אנו מגלמים את הגויים בכל הגה והגה מפינו בעת תלמוד תורה ואנו ממלאים אותם ברוחנו.

עלינו לדעת כי:

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

המשיח הוא הפרוש הנכון של התורה ואם אין אנו במציאות המתוארת בחזון עדן המשיח, פרוש הדבר שאנו לא מפרשים נכונה את התורה.

הרבנים מפרשים את המילים בתורה האומרות לנו איך לעשות את המצוות כפעלים יוצאים ולא כפעלים עומדים. לכן, הם מחטיאים כל העת את המועד – האמור להיות עתה, בהוה.

עלינו לדעת:

ישראל = 541 = המצות*

בעברית נכונה המילה "המצוות" כתובה: הַמִּצְוֹת. כאשר אנו עושים חילופים זה חיוני להקפיד על איות נכון. אחרת אנו לא לומדים את הענינים נכונה.

אנחנו, ישראל, המצות העושות את עצמן. אנו ההתגלמות של המצות. כל דבר שיהודי עושה, הוא עשיַת המצות.

המצות אינן אמורות להיות טקסים שאנו עושים בשולי החיים. אנחנו לא אמורים להפסיק את מהלך החיים  ולרוץ לעשות איזה טקס. המצות אמורות להיות משולבות במהלך החיים שלנו. לכן מערכת המצות נקראת הלכה.

הרבנים לא יודעים כי אנו מחוללים את הארץ ומלואה בהבלי פינו בכל רגע ורגע. הם אינם רואים כי כל תנועת גופי היהודים מיצרת מצבים. לכן, הם חושבים ואומרים לנו כי יש מצוות שאין אנו יכולים לעשות עד שנהיה כלנו בארץ הקודש ובית המקדש ייבנה. עליהם לדעת כי:

בית = 412 = בתי = בקדשו = את העתיקה הקדושה
= 1411 = 412 = וישע הויה

מקדש = 444 = מדת = לב בתי = וישע לב הויה
= וישע הויה השוכן = 1443 = 444

בית מקדש = 856 = נוף = כל ציון

בית המקדש אמור להיות כל הנוף סביבנו – והנוף סביבנו כלו אמור להיות ציון.

הם אינם יודעים כי כל מחשבה, מילה, ומעשה של העם היהודי הם-הם בניית המקדש – שהוא הבריאה.

זה לא נכון כי יש מצות שאנו יכולים לעשות אך ורק בארץ ישראל ואך ורק בבית המקדש. אדרבה, תהיה ארץ ישראל ויהיה בית המקדש אך ורק אם אנו עושים את המצוות כרצון ה' יתברך. כאשר נבין את הפרושים הנכונים של התורה ונעשה אותם נכונה נחולל את ארץ הקודש תחת רגלינו וכל מבנה המקדש יתרקם סביבנו.

יהי רצון כי לבבות הרבנים יתרככו ויהיה להם העוז לראות את טעויותיהם ויחזרו בתשובה שלמה לעשות את רצון ה' ישתבח שמו, כדת משה.

ב"ה

הפרושים המוטעים של הרבנים גורמים ומנציחים את הגלות

כל הטוב וכל היופי בעולם נוצרו מהבל פיהם של תלמידי התורה ההוגים נכונה את התורה.

אולם, גם נכון כי כל הסבל שפקד את העם היהודי במשך כל הדורות בגלות, ועוד פוקד את העם היהודי אף במדינת ישראל [דהיינו ישראל נדמית], הם ההוצאה לפועל של ציוויי הרבנים שפרשו את התורה לא כרצון ה' יתברך ותלמידיהם המתעקשים עד היום בפרושים המוטעים.

המצב הוא לא שאנו סובלים מגויים רשעים "כי כאלה הם מן הסתם". הגויים הם ההתגלמויות של ההגויים של לומדים תורה. עלינו לדעת זאת כדי להגיע ליראת שמים אמתית. אנו מגלמים את הגויים בכל הגה והגה מפינו בעת תלמוד תורה ואנו ממלאים אותם ברוחנו.

עלינו לדעת כי:

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

המשיח הוא הפרוש הנכון של התורה ואם אין אנו במציאות המתוארת בחזון עדן המשיח, פרוש הדבר שאנו לא מפרשים נכונה את התורה.

הרבנים מפרשים את המילים בתורה האומרות לנו איך לעשות את המצוות כפעלים יוצאים ולא כפעלים עומדים. לכן, הם מחטיאים כל העת את המועד – האמור להיות עתה, בהוה.

עלינו לדעת:

ישראל = 541 = המצות*

בעברית נכונה המילה "המצוות" כתובה: הַמִּצְוֹת. כאשר אנו עושים חילופים זה חיוני להקפיד על איות נכון. אחרת אנו לא לומדים את הענינים נכונה.

אנחנו, ישראל, המצות העושות את עצמן. אנו ההתגלמות של המצות. כל דבר שיהודי עושה, הוא עשיַת המצות.

המצות אינן אמורות להיות טקסים שאנו עושים בשולי החיים. אנחנו לא אמורים להפסיק את מהלך החיים  ולרוץ לעשות איזה טקס. המצות אמורות להיות משולבות במהלך החיים שלנו. לכן מערכת המצות נקראת הלכה.

הרבנים לא יודעים כי אנו מחוללים את הארץ ומלואה בהבלי פינו בכל רגע ורגע. הם אינם רואים כי כל תנועת גופי היהודים מיצרת מצבים. לכן, הם חושבים ואומרים לנו כי יש מצוות שאין אנו יכולים לעשות עד שנהיה כלנו בארץ הקודש ובית המקדש ייבנה. עליהם לדעת כי:

בית = 412 = בתי = בקדשו = את העתיקה הקדושה
= 1411 = 412 = וישע הויה

מקדש = 444 = מדת = לב בתי = וישע לב הויה
= וישע הויה השוכן = 1443 = 444

בית מקדש = 856 = נוף = כל ציון

בית המקדש אמור להיות כל הנוף סביבנו – והנוף סביבנו כלו אמור להיות ציון.

הם אינם יודעים כי כל מחשבה, מילה, ומעשה של העם היהודי הם-הם בניית המקדש – שהוא הבריאה.

זה לא נכון כי יש מצות שאנו יכולים לעשות אך ורק בארץ ישראל ואך ורק בבית המקדש. אדרבה, תהיה ארץ ישראל ויהיה בית המקדש אך ורק אם אנו עושים את המצוות כרצון ה' יתברך. כאשר נבין את הפרושים הנכונים של התורה ונעשה אותם נכונה נחולל את ארץ הקודש תחת רגלינו וכל מבנה המקדש יתרקם סביבנו.

יהי רצון כי לבבות הרבנים יתרככו ויהיה להם העוז לראות את טעויותיהם ויחזרו בתשובה שלמה לעשות את רצון ה' ישתבח שמו, כדת משה.

לדוגמה: הבה נפרש את פרשת נח בחמלה, כרצון ה' יתברך.

נח = לב הויה = בנו = יובלי = מחי
= הויה השוכן = 1057 = 58
= כל בית ישראל יחד השוכן
= 2056 = 58
= האדם הקדוש השוכן
= הקדוש השוכן עמך
= לבה שמי השמים בארץ האדם
= 3055 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= הנשמות בספר בראשית

צדיק = 204 = דר = רד = צוחק
= מימי בארץ = 1203 = 204

מבול = 78 = מלבו = מחל = אלה לבי
= כנח = נח חזה = נח חוגג

המבול = 83 = פג = יגע = גלמי
= לבו שלשה אבות = 1082 = 83
= חמלה = יובל לה

Saturday, October 17, 2015


The State of Israel vs. Doreen Dotan

Place your bets, ladies and gentlemen. I say that only because the money bag bankrolling the Prime Minister of the State of Israel is none other than Sheldon Adelson, the man who became a billionaire running a string of casinos. Can you just see the kinds of bets being placed by millionaire and billionaire gambling addicts on the outcomes of the policies of the Israeli government?

My lawyer is called to appear in court tomorrow to work out the schedule of calling in witnesses.
If the State Attorney doesn't have a sudden fit of lucidity, the trial will begin.

In short, what's going on is this:
There is a file of record that bears the name: The State of Israel vs. Doreen Dotan. I have been accused of the high crime and misdemeanor befitting only the most degenerate of miscreants of insulting a Social Worker.
Israel retained an Ottoman law that forbids insulting any public official. Yes, this is for real.
The maximum sentence is 6 months in prison and a 14,000 NIS fine.

The State Attorney's Office (I'm told from the very top echelons of the office, so I presume the order to indict me is coming from a level far higher than that) is calling for actual jail time for me.
If the fact that the State of Israel, the government of which thinks they are worthy to sit at the same table as heads of democratic nations, retains an atavistic law from Muslim invaders isn't repulsive enough; it gets worse.

There is no video of record in which they claim the "offense" took place. They have NO EVIDENCE. I'll say that again. They have NO EVIDENCE.
I was interrogated by the police twice about a video I allegedly made, in 2011 mind you, without benefit of the police having any such video.

I received the indictment one month before a HUGE scandal of corruption involving the State Attorney's office broke in the news. That was about two years after I was interrogated for the second time. I was told by my former attorney that if they don't contact a person in a year, that usually means they closed they case. So, the State Attorney's Office dug this case up just before their own corruption spurted out, pus-like, all over the Israeli press.

The Judge hearing this case has STRONGLY recommended that the State Attorney close this case. The national office of the State Attorney refuses to do so, which means that someone higher up still is squeezing their balls to go on with this case. The State Attorney is just a salaried apparatchik who does what he is told.

So, I am to be brought to court for the high crime of "insulting" someone, based on no evidence.

The account that used my name and photo on You Tube still exists with another bogus name and photo. According to YouTube's TOS's that is grounds for immediate termination of an account. Yet, despite my complaints over months about that account, and the reports of some of my subscribers; You Tube refused to take the impostor's account down. That tells me it might be the account a dirty tricks department in some agency.

For a little extra panache, I might mention that the trial is scheduled to take place in the court house in Nazereth.
Yes, this time, for real and historically documentably, a Jew is going to be put on a religious and conscience persecution trial in Nazereth.
Does this make me the real Mashiach?

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Thursday, October 15, 2015

ב"ה

הרבנים מתנערים מאחריותם - כרגיל
הם רוצים סמכות בלי אחריות

ההתפרעות של הערבים התחילה בדיוק אחרי הזמן שהיינו אמורים לשמוט כל חובות ולשחרר את המחויבים לדרור.

אם שמרנו, בהמונינו, את מצוות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה המצב הנוכחי לא היה קורה.

האחריות המלאה היא על כתפי הרבנים והרבנות שהדיחו את העם להשלות את עצמם כי יש "פרוזבול" ואין צורך לשמור את מצוות השם בארץ ישראל.

הרבנים הסיתו את העם נגד ה' יתברך. אז, הערבים נשלחו ע"י הקדוש ברוך הוא למרוד נגדנו. אחד על אחד, מידה כנגד מידה. אין מנוס מאמת זאת.

התחננתי לרבנות לרדת מהשקרים של "פרוזבול" ו"התר עסקה". התחננתי. מי אני בכלל? הם גאונים ובעלי יחוס. אם בא להם לעוות את התורה מי אני להעיז לאמר אחרת? העזתי ועוד אעיז שוב ושוב.

כל העת הרבנים אומרים כי דברים כאלה קורים בגלל החילוניים.
הם לא קורים בגלל החילוניים. אין לחילוניים מספיק כח לגלם מצבים כי הם אינם הוגים בתורה.
כל פורענות בעולם היא רק בגלל הרבנים העושים פארסה מן התורה.

ב"ה

הקבלה היא הנביאים


אומר זאת שוב. הקבלה היא הנביאים, לא הנבואה, אלא הנביאים הם עצמם. כי בקדושה של ארץ ישראל האמתית, שהיא שמי השמים, אין מושגים מופשטים. יש רק התגלמויות של קדושה. לדוגמה: זמן הוא המוזמנים. הבנה היא הבנים והבנות. וקבלה היא המקובלים האמתיים – דהיינו הנביאים.

אין קבלה עיונית, אלא העיניים של המקובלים, הנביאים. יש רק קבלה מעשית.
קבלה מעשית אינה, חס ושלום, הכישופים שלומדי ספרי הקבלה המציאו! חס וחלילה!
קבלה מעשית היא המעשים של הנביאים.

אין ללמוד קבלה נטו. אין לעיין בקבלה כי היא מעניינת וטמירה ולהיות כמו העושים כך המרגישים מעל לבריות, וזה חטא שחצנות חמור. הלומדים קבלה כדי להרגיש מעל הבריות, ואפילו לברוח מהמציאות הקשה שהיא חטא פחות חמור מהשחצנות, מגיעים למצב שהם רוחות רפאים מרחפות ב"ספירות" בלי גוף ובלי ארץ. שה' ישמור! הם מוותרים על אחוזתיהם בעולם הגשמי – וזה כל הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמות – דווקא שתהיה לנו אחוזה בגשמיות! זאת תכלית הבריאה.

אין לעיין בקבלה נטו. יש רק להשתדל, עד כמה שאפשר, לדמות את מידותינו למידות של הנביאים וללכת בעקבות רגליהם, לעשות כמותם ולאהוב אותם עד מאד. המשתדל לדמות את עצמו לנביאים הוא המקובל. הנביאים הם ועדת הקבלה של ארץ ישראל. הם שומרים על השערים ונותנים לנו להתנחל בארץ ישראל לפי ההתקדמות המוסרית שלנו. הם מאד רוצים לקבל אותנו כתושבי ארץ ישראל. אם הם לא פותחים לנו את השערים, אין לנסות לפרוץ אותם בלימודי "ספרי קבלה". הנביאים הם מיילדים מאומנים היודעים לפתוח לנו את השערים בקצב שהגוף שלנו יכול לשאת. אין להכנס לארץ ישראל רק כנשמה מופשטת! עלינו להכנס לארץ ישראל  (שהיא שמי השמים) יחד עם הגוף כי הגוף הוא השדה שלנו בארץ ישראל.

גוף = 809 = שדה עד דור ודור

נביאים לא צריכים מליצים! ברוך ה', הם מתבטאים יפה מאד ואין כל צורך ללמוד "ספרי קבלה" כדי להבין את הנביאים. הם מדריכים את הקוראים בספריהם להבין אותם בקצב הכי נכון ובטוח.

Monday, October 12, 2015

ב"ה

נדליק נר = 444 = מקדש


כמבוא בבקשה תראו את הרשימה בשם: להדליק נר של שבת קדש.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

חלופים *מאד* חשובים לדעת:

את ילדת את עצמך להויה = 2002
= 4 = ד = את תלדי את עצמך להויה

את יולדת את עצמך להויה = 2008
= 10 = י

דוד = יד = 14
= את ילדת את עצמך להויה +
את יולדת את עצמך להויה =
= 4010 = 14
= את תלדי את עצמך להויה +
את יולדת את עצמך להויה

בלי לדעת זאת, אין אנו מבינים מהי גאלה ולא יכולים להביא את הגאלה!

גאלה = 39 = לדה
 
נר = 250 = אור גדול = תקון גדול
= 1249 = 250 = אור בן שלי
= תקון בן שלי = 2248 = 250
תקון בת שלי מכל דור= מעצמי
= אור בת שלי מכל דור = ברחמ = מחבר
= אור בת שלי בצבור = אור בת שלי המנרה

להדליק = 179 = עקדה = מלה בארץ
= 1178 = 179

להדליק נר = 429 = משפט = משפחתם
= 1428 = את חיי = את יחוד = את כח
= יחוד ישעיהו = כח ישעיה
= היחוד כל המקרא = הכח כל המקרא
= חיי כל המקור = מחבר מלה בארץ

נדליק = 194 = צדק = נולד בארץ
= 1193 = 194 = מוליד בארץ = ידוע בארץ  

צדק ומשפט = 629 = גויים
= נדליק נר להדליק = חוה האדם
= עמך חוה = בורא את חוה
= את באור חוה

נדליק נר = 444 = מקדש
= תלדי = ילדת
= צדק מעצמי = לב בתי
= בארץ שלי = 1143 = 444
= ספר בארץ = הרבה ועד בארץ
= דוד ממש כל = נפש דוד
= כל פרק יד

המנרה = 300 = ש = מכל דור
= כפר = יצר = מסר = בצבור
= ראה צד = דבר פי כל בית ישראל
= 1299 = 300

המנורה = 306 = אשה
=  שמי השמים =1305 = 306

כפי שרואים מהחילופים – האשה היא היא המנורה.

בניית המקדש היא בניית גוף האדם.

גוף האדם = 420 = אתה דוד
= את היד = את חוה = הוגה את
= ישעיהו הוגה

בגוף האדם = 1421 = 422
= כתב = אהיה את = זוגות

עלינו להבין את המצות לעמקן כדי לעבוד את ה' יתברך כרצונו. אחרת אנו משלים את עצמנו ואף מתעסקים בעבודה זרה ובונים עולם פגום.