Thursday, December 29, 2016

ב"ה

הדלקת נר שבתאי בחג חנכה

בלילה הראשון של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב כוכב.

מה זאת אומרת כהן מדליק נר?

כהן = 725 = כל העם = חזקים = עמך חזק
= אנחנו עמך = אנחנו האדם = כל בית ישראל כאן
= 1724 = 725 = חזון כל בית ישראל = בעולם הזה
= היום בארץ = חגים בארץ = ראיתי בארץ

ענג חג = 134 = דלק = צמד = חג כל חכמה
= כל חכמה העתיקה הקדושה = 1133 = 134
= עולם שמחה מתגלם = 2132 = 134
= עולם גשמי מתגלם = לב ארץ
= דיני עולם שמחה = דיני עולם גשמי
= עין שמחה = עשית שמחה = עגונה

מדליק = 184 = פקד = כל עגונה = ענג כל חג
= הקהל בלבי = אליהו נגלה בלבי = דולק בלבי
= העקדה

נר = 250 = אור גדול = אור גיל = תקון גדול
= 1249 = 250

מדליק נר = 434 = דל"ת = תלד = לקדש
= בתבל = ענג חג מכל דור = עגונה מכל דור

כהן מדליק נר = 1159 = 160 = נקי = נקוד
= ענג חג הויה

דין = 714 = עולם הבא = הוא שבת = שחרור
= פשר עגונה

אי אפשר לערוך ולהדליק את נרות השבתות והחגים נכונה ובאמת כל עוד אנחנו לא מבינים את דיני העגונה נכונה, ובחוסר ידע גורמים לעגונות לסבול. לב כל הארץ עצוב כל עוד אנחנו מפרשים את דיני העגונה באופן שגוי בגלל טמטום הלב.

כל עוד עגונות סובלות בגלל סירובם של הרבנים לפרש את דיני העגונה נכונה, אין לאותם רבנים מקום בעולם הבא כי העולם הבא הוא-הוא הפרושים הנכונים של דיני עגונה.

פרוש דיני = 660 = ימים = סתר

פרוש דיני עגונה = 794 = כעדן = חזה עדן
= חזה בת שבע

פרוש דיני העגונות = 1200 = תקן =שקף = קשר קשר

בלילה השני של חג חנֻכה, הכהן הראש, הוא הכהן הגדול, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש ואור מגיע עד לכוכב נגה, היא אילת השחר.

בלילה השלישי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע לארץ.

בלילה הרביעי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד מאדים.

בלילה החמשי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד לכוכב צדק.

צדק = 194 = נדליק = הקהל ילדי = פני ילדי
= עיני ילדי = חק הטבע = הטבע בננו

שבתאי הוא הכוכב השישי במערכת כוכבי הלכת.

בלילה השישי של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב שבתאי.

שבתאי = 713 = יגן = גן אם ובת = 1712
= 713 = אבין = שבת חג = את ההרה אמנו
= שבת העתיקה הקדושה
= בן העתיקה הקדושה
= ברך העתיקה הקדושה
= בת העתיקה הקדושה מכל דור
= חדש את = ישעיהו חדש
= ישעיה ישב = שבי את
= בת האשה

מדליק נר שבתאי = 1147 = 148 = קמח
= המעגל = נצח = לנסח = פסח = פה נביא
= בפינו = קהל אחד = חגי אצלו

נחגוג לנצח = 248 = חגגנו לנצח
= חמר = אור ספר מלכים
= 1247 = 248 = תקון ספר מלכים
= 2246 = 248

נחגוג לנצחים = 858 = חגגנו לנצחים
= נחזה לנצחים = נהיה לנצחים
= רחמים = ברא כל אדם

המדליק נר שבתאי = 1152 = 153
= בצלאל = נס גדול

היה פה = 105 = עלה

נס גדול היה פה = 258 = רבנו = רחמי
= חמרי = בצלאל עלה = חקי הקהל
= הקהל  בנינו = פני בנינוOur Memories and Our Imaginations

I am seeing many people baffled and troubled by noticing that their Memories and Imaginations do not work as they used to rather than celebrating this and learning how to use their Minds and Hearts on a far higher level. We should be seeing these changes and shifts as a great gift.

Please detach your memories from manufactured items. Attaching so many of our memories to items manufactured by others and scripts written by others makes the memory very vulnerable to manipulation and it is most certainly not the highest use of the Memory. Our Memory is something like a living silo of seeds. Our Memory and our Imagination are the abilities with which we shape your future. They are the seeds of our future worlds. We must know how to mix and recombine our Memories and our Imaginings if we are to master the art of Creation. We must have our Memory and our Imagination under control to live a Life of our own design in which we are Sovereign.

Peace.
On the Fifth Day of Channukah the Light Reaches Tzedek (Jupiter)

Today is the fifth day of Channukah. The light has been propagating and cleansing at it goes. The planet known as Jupiter is Tzedek in Hebrew – which means Justice.

There will be a major rectification of all that is concerned with the concept of Justice in the world. There will be no element of harshness or revenge or punishment in Justice any longer. The concept of Justice will be one of pure Compassion and Gentleness and Loving-Kindness.
ב"ה

יום אחד = יום תקון כל זכרונותינו

זכרון = 933 = זכר עולם = עולם ברכה = החיים מכל דור
 = שבת קדוש קדוש קדוש = 1932 = 933
=  זכר כפרות = ברכה בדרך = עריכת תקן לב
=  חזה בראשית = חוגג בראשית = בראשית אחוה
=  חג קבוץ בראשית

הזכרון = 938 = חלץ = זכר אשתי = עולם הברכה
 = לתקן און = 1937 = 938 = לתקן השבת
=  לתקן הבן = החיים כפרה = לב אם כפרה
 = לב אם מסרה = לב אם יצרה
 = עריכת תקן הלב = עריכת תקן לשון
 = 2936 = 938 = יחידה אתך
=  יהי בראשית = חזי בראשית = בשלום
=  השבת קדוש קדוש קדוש

זכרוני = 293 = טוב ורע = הפרח

זכרונות = 689 = גופם = פגום
 = בית זרע

תקון זכרון כל האדם = 2799 = 801
=  תקון זכרון כל עמך = אף
=  ארם = שבת גופי = אנכי חי שבת
=  אנכי שבת בהוה = הנשמות

תקון כל הזכרונות = 1950 = 951 = ספר תורה
=  ספר האדם העתיק הקדוש

תקון כל זכרונותינו = 2011 = 13 = אחד
 = כל זכרונותינו אור

יום אחד = 629 = גוים = עלץ חיים = 1628
629 = = התורה אחד = התורה אהבה
=  עתיק הקדוש האדם בהוה
 = התורה תקון כל זכרונותינו = 2627 = 629
= התורה אור כל זכרונותינו
 = יום תקון כל זכרונותינו

ה' מתקן ועורך את אוצר וארכיון כל זכרונות כלל האנושות בכל דור ודור. כך, נוכל לזרוע מחרים ברחמים ובשלום ובשמחה. לא יהיה עוד המושג "כפרות" כי לא יהיה חטא ולא יהיה סבל ולא יהיה אי-הבנות התורה הגורם לחטא ולסבל.
ב"ה

ביום חמשי של חג חנכה אנחנו מאירים את צדק

  צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. - דברים ט"ז : כ

בלילה הראשון של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב כוכב.

יום חמשי = 974 = יום משיח
= יום הגשמי = ראיתי הגשמי
= חג האדם גשמי = חג עמך גשמי
= דעץ = התורה השמחה
= יום השמחה = כל בית ישראל משלם*
= 1973 = 974  

*מֻשְׁלָם

האור הגשמי = 570 = מלך = לי לך
= התקון הגשמי = 1569 = 570
= אשר אבינו = אשר כלו אהבה
= אשר כלו אחד = עם ישראל הגשמי
= עם ישראל השמחה

שמש = 640 = מ"ם
= היהודים = עיניך = פניך
= מקשר = קשר אבותיכם
= 1639 = 640
= אם גאלה = לדה אם

כהן = 725 = כל העם = חזקים = אנחנו האדם
= אנחנו עמך

אהרן = 906 = והכל שריר ובריר וקים
= 1905 = 906 = כל חג שריר ובריר וקים
= תקות = נולדתי אתה = מוליד קדשו אתה
= מקדש אמהותי = את שרה = שרה ישעיהו
= את החקים העליונים = את הלכה למעשה
= ישעיהו עולם שמחה למעשה
= ישעיהו עולם גשמי למעשה
= את עולם שמחה למעשה
= את עולם גשמי למעשה

 כוכב = 48 = מח = יובל = הגדול = גילה
= הויה אתכם = 1047 = 48 = הקדושים אתכם
= 2046 = 48 = המשלמים* אתכם
= כל בית ישראל יחד אתכם
= כל בית ישראל יחד כתר ישעיהו
= ישעיהו כתר הויה = את כתר הויה
= את הויה יורדת = יורדת את הויה

*המֻשלמים

לכוכב = 78 = מחל = יהיה גילה = יהיה גדולה

מכוכב = 88 = החנכה = יהי חנה = יהי נביא
= אל בנה

בלילה השני של חג חנֻכה, הכהן הראש, הוא הכהן הגדול, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש ואור מגיע עד לכוכב נגה, היא אילת השחר.

עד = 74 = למד = יסד = דיני
= מתגלם = 1073 = 74
= קרן חכמה = עלץ חכמה
= העתיק הקדוש הנביאה

נגה = 58 = גנה = נח = מחי = החמה
= כוכבי = יובלי = בנו = נבו
= לב הויה = לב הקדושים = לב המשלמים
= לב כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל השוכן יחד = 2056 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= כל המקום בספר בראשית
= כל השעשוע בספר בראשית

עד נגה = 132 = קבל

בלילה השלישי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע לארץ.

ארץ = 1101 = 102 = בלע = בעל = כל בכל
= אני זוכרת אתו = כל חג החיים אתו
= צוו = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא מול דוד = דוד נגלה
= אנחנו פה אתך = צדוק אתך
= המלכה אתם = אתן = את המלכים
= את יודעים = את נולדים = את מולידים
= ערכתי את = עריכת ישעיהו
= הוא הוה עד = הוה עד את עמך
= הוה עד את האדם = נולד את האדם
= מוליד את עמך

לארץ = 1131 = 132 = קבל = עד נגה
= נח מתגלם
= כל המקום בספר בראשית מתגלם
= 3129 = 132 = לב המלכה = לב מיכל

בלילה הרביעי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד מאדים.

מאדים = 655 = הנם = המים
= דוד חגיגת הזהר = הגו חגיגת הזהר
= דוד חגיגית דבורה = חגיגת רזי הגו
= הגו חגיגת הזהר = הגו חגיגת דבורה
= הגו חגיגת דבר העתיקה הקדושה
= 1654 = 655 = אם ילדי = כל האדם  
= השלישי

כן, הרביעי הוא השלישי, כמו נגה הוא החמה. כל הכוכבים בעצם חכמה אחת. כל הכוכבים הם אור השכל.

השכל = 355 = שנה = מחשבה = המשבח
= העפר

אור השכל = 562 = בניך = תקון השכל
= 1561 = 562 = השכל שקוף = השכל שוקף
= העפר שוקף = העפר שקוף
= אני אשר = כל חג אשר

ארץ הוא הכוכב השלישי = 1821
= ארץ הוא הכוכב מאדים = עלץ העליון

בלילה החמשי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד לכוכב צדק.

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
= מוליד בארץ = מול דוד בארץ
= ידוע בארץ = יודע נחמו
= מנחה העתיק הקדוש נולד
= חק הטבע = הטבע בננו
= חק מועצת החכמות = הנסתר מתגלה
= אנכי רואה את האור באחרית הימים
= 2192 = 194
= אנכי רואה את עם ישראל באחרית הימים
= 3191 = 194

צדק צדק = 388 = חפש = החנכה מכל דור
= חק הטבע צדק = צדקה כסא בננו
= אנכי רבקה = קרב הטבע = עיר בננו = יער בננו
= אנכי רואה את אור הצדק באחרית הימים
= 2386 = 388
= יצא באחרית הימים = 1387 = 388

אחרית הימים = 1284 = 285 = העיר
= עירה = פרה

אחרית כל הימים = 335 = שלה
= פרה אדמה

באחרית = 621 = היום = חגים
= האדם חג = חד עמך = ראיתי
= העתיקה הקדושה אב ואם
= 1620 = 621 = בת טהרה

הימים = 665 = הסתר = אדם עולם שמחה
= 1664 = 665 = אדם עולם גשמי
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
= 2663 = 665
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
= קרן נחום = עלץ נחום = סדם תם
= אני עץ החיים = בני משה רבנו
= אות רבנו

באחרית הימים = 1286 = 287 = רופא
= ממזר = מזמר = פארו = פזר
= מאור לי = אור מאבותיכם
= תקון מאבותיכם = 2285 = 287

באחרית הימים כל היהודים מבינים את טעם דיני הממזרים נכונה ועושים לממזרים צדק וחגיגה ולא עוול ודחיה.

ביום בו האור מגיע לכוכב שבתאי, נראה גם תקון העגונה ונשמח וננחם גם את כל העגונות.

באחרית כל הימים = 1336 = 337 = שאול
= שואל = היום כל הימים = ראיתי כל הימים
= ראיתי כל הסתר = רופא כל = כל פארו
= כסאו אור גדול = עיר צין אור גדול
= פז אור גדול = לבנה אור גדול
= לבנה תקון גדו

אנחנו באחרית הימים = 1401 = 402 = בת  
= מרכא כפולה = עלץ ישעיהו
= ישעיהו משנה חקי הטבע
= משנה את חקי הטבע

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222

אנחנו כבר באחרית הימים = 1632 = 624
= אוהבים = ידים = דוד עמך = אם חיה
= הגוים = חוה אדם = חוה אם כל בית ישראל
= כל בית ישראל אם עולם חדש
= 2622 = 624 = שרה אמנו אתכם
= ישעיהו כתר שרה אמנו = בת ספר דברי הימים


Wednesday, December 28, 2016

ב"ה

חנכה

חנכה = 83 = חמלה = מח יהודי = יובל יהודי
= כונותם = 1082 = 83 = לב אמי = לבי ספר מלכים
= חסיד תם = אנו הויה = אנו הקדושים = אנו המשלמים
=  אנו כל בית ישראל יחד = כל חג יחד = אני אתכם
 = כל חג אתכם = כל חג כתר ישעיהו = את כתר כל חג

החג = 16 = הוה = זוג = היא

הגיע = 88 = החנכה = נגלה

החג הגיע = 104 = צד"י = דק = קד = לעד
= בארץ = 1103 = 104 = נחמו = אליהו בכל
= כל ילדי

הוה עד = 90 = נולד = מוליד = מול דוד
= יודע = ידוע = פי = הפה = גם את פה
= 1089 = 90 = גם ישעיהו פה
= ישעיהו פה משה רבנו

החג לעד = 120 = הוה לעד = זוג לעד = עמי
= עומד = מועד = צל = אליהו הנביא

אליהו נגלה = 140 = עיני = פני = צמוד
= הקהל = קהלה = מעל = הויה על יד

אליהו הנביא נגלה = 208 = יצחק = הגר = בארה
= הבאר = בראה = ראשון = 1207 = 208
= עולם אשר = דקדק = לעד לעד = נחמו נחמו

הנה החג כבר בא = 301 = אש = קרא = קרן מכל דור
= 1300 = 301 = עלץ מכל דור = העתיק הקדוש כפר

הויה פה = 111 = אל"פ = פלא = ממלא = עולה = הדבק
= דבקה = קוה = ממלא = המשלמים פה = 1110 = 111
= הקדושים פה = כל בית ישראל פה יחד
= הויה היסודב"ה

מיהו צדיק?

הצדיקים טהורים משנים את חקי הטבע כך שהם אינם תומכים ברשע. אם יהודי אינו מסוגל לעשות כן, הוא עדין אינו צדיק.

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק = חק פיו

משנה את חקי הטבע = 1000 = א
=  משנים = מנשים = תם = קץ

הטהורים = 830 = האדם הטהור

אלף = 831 = האדם הטהור משנה את חקי טבע
= 1830 = 831 = האדם חוזר = חוזר עמך

טבע = 81 = אנכי = כסא = קבוץ כנסת ישראל
= 2079 = 81 =  מועצה חכמות = 1080 = 81

המשנים את חקי הטבע = 1610 = 611
 = תורה = את עצמי = ישעיהו נולד עמי
=  ישעיהו מוליד עמי = את הרה
= ישעיהו מוליד אליהו הנביא
= אליהו הנביא מוליד ישעיהו

ישעיהו = 401 = את = ספרי משנה את כל חקי הטבע
= 1400 = 401

ישעיהו בן אמוץ = 2050= 52 = ספרי משנה את כל חקי הטבע כלם
= אליהו = כלב = בכל = לטובה = הבטול

כל אמת תחשף = 1999 = 1000 = 1 = א = עלץ
=  העתיק הקדוש

כל האמת תחשף = 2004 = 6 = ה"א = ו

כל אמת שלך תחשף = 1829 = 831 = אל"ף
=  ענג נחמות צדיק = נחמות צדיק כל חכמה

ענג נחמות משנה את חקי הטבע = 1627 = 628
 = חיים = חכם
=  כל חכמה נחמות משנה את חקי הטבע

ענג נחמות המשנה את חקי הטבע = 1632
 = 633 = כל חכמה נחמות המשנה את חקי הטבע
=  לב אם = גלם = זוכרת = כתר אהבה
=  אהבה יורדת = יחוד אדם = כח אם כל בית ישראלTuesday, December 27, 2016

ב"ה

באחרית הימים

אחרית = 619 =  בא יום = טוב בם = גוים = הדר קדשו
= קדוש הדר = הדר שמי השמים בארץ = 2617
= 619 = קבוץ האדם = 1618 = 619 = קבוץ עמך
= התרבות אדם = התרבות עמך = התרבות רבבות
= טהרתה = אוהב אדם

באחרית = 621 = היום = חגים = ראיתי
= בית הדר = הדורות

ימים = 660 = סתר = טהור לבבות = טהור מת

הימים = 665 = הסתר = טהור הלבבות
= טהור המת = הנה אדם = אדם עולם שמחה
= 1664 = 665 = אדם עולם גשמי = עלץ נחום
= עלץ סדום

באחרית הימים = 1286 = 287 = רופא = ממזר
= פארו = פזר = תקון ועד = ראיתי הסתר
= ראיתי טהור הלבבות = טהור הלבבות היום
= הימים חגים = אור לכל = היהודים לדורות

דין = 714 = עולם הבא = שחרור = הוא שבת

עגונה = 134 = ענג חג = חג כל חכמה
= אני הנביאה

ה' מטהר את לבבותינו באחרית הימים, הם הימים האלה, עד שנדע לנחם את הממזר ואת העגונה ואז גם נתנחם ונשמח.
Monday, December 26, 2016

ב"ה

אליהו הוא כלב בן יפנה וישעיהו בן אמוץ

אליהו = 52 = הויה הויה = בכל = כלב
 =
ישעיהו בן אמוץ = 1051 = 52
=
 כל בית ישראל הקדושים יחד = 2050
 = 52 =
כל בית ישראל המשלמים יחד
=
 גאלה בחג = לדה בחג

בן יפנה הקנזי = 1019 = 20 = כ = חוגג = היה = חזה
כלב בן יפנה הקנזי = 1071 = 72 = חסד = כנסת ישראל

=
 אליהו חזה = ישעיהו בן אמוץ חוגג = 2070 = 72
=
 כלב חוגג = אמוץ חוגג בארץב"ה

פך שמן

פך = 580 = פשר = פרש

שמן = 1040 = ספר מלכים

פך שמן = 1620 = 621 = היום
= ראיתי = פרש ספר מלכים

המשחה = 358 = השמחה = משיח
= ספר חי = את ספר התורה =1357 =
= 358 = נחש = נשוב = שבנו

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

שמן המשחה הוא הפרוש הנכון של ספר מלכים. הוא גם השמן המאיר את המנורה ואת העינינו.

עיניך = 640 = מ"ם = שמש = פניך = היהודים

עיניך הן השמש שבשמים וגם שמש המנורה אשר בקודש הקודשים.


Third Night of Channukah 5777

This is the third night of Channukah. Okey dokey. Let's explain what's really going on here.

We've been hearing that a fantastically powerful wave of light is going to envelop Earth. They knew it would be after Christmas, which was the first night of Channukah this year.
It is going to happen tonight.

The light from which all of the lights of the Channukiah are lit is called a Shamash. Those are the same letters as the word Shemesh - which means the sun. The word Shamash also means a beadle or ceremonial officer. That is what the sun is.

The High Priest, Aaron, is he who lights the sun, which then gives lights to the planets in the solar system. That is the real meaning of lighting the Menorah in the Holy of Holies. It's not about lighting a candelabrum. It's about making our eyes work!

The light from the Shamash (Shemesh, the sun, the officiating servant) propagates and lights the planets as it goes. On the first night of Channukah the light reaches Mercury (Cokhav in Hebrew). On the second night of Channukah, the light reaches Venus. On the third night the light reach Earth (Eretz). That's tonight.
The light of understanding, the light which will usher in the Messianic Era reached Earth tonight. The World we have waited for is now being born and the light it brings will grow stronger throughout Channukah and beyond.