Tuesday, March 06, 2012

רווחה ומערכת המשפטים בפקוח האו"ם

השחיתות והתפקוד הלקוי של רווחה ומערכת המשפטים בארץ הם הנושאים של דוחות האו"ם

עלינו ללחוץ על חברות העושים הון על ילדים אך לא פועלים לטובתם להתגייס למאבק של ההורים נגד רווחה ומערכת המשפטים ולממן הקמת מרכזים אבחוניים וטיפוליים תוך קהלתיים למשפחות שצרכים הדרכה ועזרה
דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com