Monday, July 20, 2015

ב"ה

הקבלה האמתית היא מקלט הנרדפים

מַה-שֶּׁהָיָה כְּבָר הוּא, וַאֲשֶׁר לִהְיוֹת כְּבָר הָיָה; וְהָאֱלֹהִים, יְבַקֵּשׁ אֶת-נִרְדָּף
. – קהלת ג: ט"ו

יהי רצון כי תושבי צפת ועם ישראל כלו מוכנים, עתה אחרי כמה זעזועים נוראים, להקשיב לאמת אודות הקבלה ולשמוע את האמת אודות הקבלה.

הקבלה האמתית היא כיבוש הארץ המובטחת. תורה אינה ספר היסטוריה ושום דבר לא השתנה תחת השמש מאז ימי יהושע בן נון, השרת הנאמן של משה רבנו בן עמרם ויוכבד.

המקובלים מוזמנים לישב בארץ הקודש כי הם דורשים צדק בארץ. הם אינם מרחפים ב"ספירות". לשם כך, הם דורשי צדק, בדיוק כמו מוריהם משה רבנו, יהושע בן נון, כלב בן יפֻנה הקנזי*, עתניאל בן קנז*, אליהו הנביא, ישעיהו בן אמוץ, ירמיהו בן חלקיהו וכל הנביאים והשופטים שדרשו להשכין צדק ואהבו את הבריאה בכל לבבם, ובכל נפשם ובכל מאודם. וכמותם, המקובלים נרדפים על ידי המשטר בכל דור ודור. תורת הנסתר היא המפלט והמקלט של הנרדפים על ידי מלכויות הרשע בכל דור ודור. אין דרך למצוא את ארץ הקודש, שהיא התורה הנסתרת, בלי להיות נרדפים כי דרשנו את האמת והצדק כמו רבותינו. ובזאת אנו מתאחדים עם הצדיקים בכל דור ודור.

בן = 702 = שבת

קנז = 157 = הנקבה = כל הארץ
= 1156 = 157 = ארץ האדמה

ענין הנקבה הוא הדורשים לישב בארץ, הדורשים שלום של שבת בכל מאודם למען הבריאה – ולא אלה המבלבלים את המח שלהם עם איזה "נוקבא" בלתי ברור או מוגדר.

אם מישהו חושב שהוא יכול ללמוד תורה שבסוד ולהמשיך ללוות ולהלוות כסף בשנות שמטה וביובלות, ולא רוצה ופועל בכל מאודו לשחרר את עבדי החובות אפילו אם שמיטת חובות כרוכה בסכנה אישית; אם הוא חושב שהוא יכול להסתפק במתן צדקה לעניים בלי להסתכן במפעלים למען מיגור העוני; אם הוא חושב שהוא יכול ללמוד תורה בנסתר בלי לחיות ולפעול כמו הנביאים והשופטים (המובן האמתי של הוצאה לפועל) – הוא טועה, והוא מסיט את אלה שהוא מתימר ללמדם מהדרך הישרה.

ספר שופטים, ספר מלכים וספרי הנביאים קשים לקריאה. השופטים והנביאים הם המילדים הכי מיומנים, היודעים לגרום לצירי הלידה של הנשמה ולזרז את הלידה.

בעברית נכונה 'לידה" כתובה: לֵדָה. 'גאולה' כתובה: גְאֻלָה.

לדה = 39 = גאלה

בלי להרגיש ולסבול את צירי ספר שופטים, ספר מלכים וספרי הנביאים אין לידה ואין גאולה. המרחפים ב"ספירות" נשארים בהריון ולא מגיעים עד משבר הלידה.

הקבלה אינה נלמדת מספרי קבלה. הקבלה היא התמורה של אלה שהקדישו את עצמם ללכת בדרכם של הנביאים והשופטים, נביאי האמת והצדק, ולהמשיך את מפעלם.

רבי שמעון בר יוחאי לא כתב את "ספר הזהר". רבי שמעון בר יוחאי כן היה צריך להמלט מהרומאים כי הוא דבר אמת והיה דבק באמת. המבקש להדבק ברבי שמעון בר יוחאי לא יעשה כן על ידי ביקורים בקברו, אלא יקדיש את עצמו להלחם ברומא של ימינו, והיא עדיין קיימת ויש עדין צורך להלחם בה ולגרש אותה מהבריאה.

להיות מקובל הוא להיות נרדף מפני שדרשת צדק ואתה צריך מפלט ומקלט במקום בטוח. רודף הצדק שנרדף בגלל דרישותיו הוא-הוא המקובל בתורה הסתרת. ואין שום דרך אחרת למצוא את הגן הנעול, וכל האומר לכם אחרת משקר, מסית ומזיק.

נרדף = 1054 = 55 = האדמה = הכל = כלה
= נר לחי עולמים = מדור לחי עולמים

יש נ"ה נביאים – מ"ח נביאים ו ז' נביאות.

הנרדף = 1059 = 60
= הלכה = כלי = הנה
= עולם שמחה  = עולם גשמי
= האדמה בבשרך = דשן האדמה

ספר = 340 = עיר הנרדף
= 1339 = 340 = תהלים עור דוד

נרדפים = 944 = פרדסם
= מקדשך = מקדש עד דור ודור

דעו כי אין ללמוד את תורה שבסוד ממי שאינו יודע כי המקדש עדין עומד באיתנו, ויעמוד לנצח נצחים, ולא יודע את הדרך להוביל אותך לשם.

הנרדפים = 949 = פרדס אדם
= שם גלוי = עולם צדק גלוי

הקבלה = 142 = מארץ = 1141 = 142
= ארץ משפטים = 2140 = 142
= ארץ גואל = אתם הקהל

את = 401 = ישעיהו

את נרדף = 1455 = 456 = ישעיהו נרדף
= אדם קדמון = שמות אדם = אדם שמתו
= את כלה = את האדמה = את הכל

מי שלא מוכן להיות נרדף על ידי ממלכת הרשע, אפילו אם הם המשפחה שלו, כמו ישעיהו הנביא, אין לו שום יכולת ללמוד קבלה.

כל עוד אין אנו מוכנים להיות נרדפים למען האמת והצדק, אין לנו שום סיכוי ללמוד את הקבלה. וכל האומר אחרת משקר. וכל עוד אין לנו העוז להיות קבורים בעודנו חיים באדמת הקודש, אין לנו שום עסק עם הקבלה האמתית. להיות כולך קבור באדמת הקודש ועדין להיות מסוגל לנשום הוא המובן האמתי של להיות נסתר.

כן, כן. התימהונית משכונת עופר בעלת המבטא האמריקני יודעת מהי הקבלה יותר טוב מהרבנים המחפשים כבוד והתרפסות ודורשים להקרא גאונים – והיא אינה מוכרת את מה שהיא יודעת, אינה אוספת לעצמה חוג לומדים, ואינה מבקשת להחשב חשובה. ואי אפשר לפתות אותה בריקנות.  כי היא יודעת את הקבלה האמתית. ואני אומרת לכם כי הקבלה היא התמורה של הנרדפים על ידי משטרי הרשע כי הם מבקשים את האמת ואת הצדק ללא פשרות כמו מורינו הקדושים. אין דרך אחרת ללמוד קבלה ואין קבלה אחרת אלא התקבלות כאחד מדורשי האמת והצדק מכל דור ודור.

המקובל הנרדף מפני דרישתו לאמת ולצדק ללא כל פשרה מתקבל באדמת הקודש, בה תורת משה היא חוק המקרקעין לעולם ועד ולנצח נצחים, וזה המובן האמתי של "מונח (מנוח) נרדף" והסיבה שהקבלה משתמשת במונחים נרדפים להסביר סתומות ונסתרות.

 פּוֹרֵעַ מוּסָר, מוֹאֵס נַפְשׁוֹ; וְשׁוֹמֵעַ תּוֹכַחַת, קוֹנֶה לֵּב. – קהלת ט"ו:ל"ב