Thursday, July 23, 2015

ב"ה

נשים אוהבת תכשיטים

כשהייתי בראשית הדרך של החזרה בתשובה, רב אחד לימד ש"נשים אוהבות תכשיטים". הוא הציע לגברים לקנות תכשיטים לכבוד החג לנשותיהם כדי לשמח אותנו. כשאישי הגיע הביתה, הוא אמר לי מה הרב אמר לו והרגשתי נורא מושפלת. אמרתי לאישי: בשביל זה חזרתי בתשובה – להתגנדר בפיצ'פקס? האם הרב באמת חושב שנשים כל כך קטנוניות עד כדי לתלות אבנים על עצמנו כדי להרגיש יקרות ויפות ונוצצות?

בעזרת ה' נראה את המובן העמוק והאמתי של הלימוד. יהי רצון שכל בנות ישראל תתגנדרנה בתכשיטים יקרי הערך שנראה תכף.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

נשים = 960 = שנים
= עפר האדם = עפר דרות
= שמי האדם = שש שני
= הנה עולם צדק = הכלה עולם צדק
= הלכה עולם צדק = עולם שמחה עולם צדק
= 1959 = 960 = עולם צדק עולם גשמי
= שמים אם ובת = סוד ערים
= סובב ערים = פרי עם
= עירי לפניך = חשן ספר תורה

ט = 9 = 1008 = 2007  = 3006
= 4005 = 5004 = 6003 = 7002
= אח = בוא = באו = גו
= גאה = הד = זב = קבוץ = חשן
= צאצאי טמונים בגופי = ארץ אהרן
= רשות ארץ = שרות ארץ
= אתה ארץ עד דור ודור

משפט = 429 = תכ"ט = קדוש חוה
= קדוש עולם חדש = 1428 = 429
= עולם דרור חדש = ישב עולם דרור
= עולם חדש שמי השמים בארץ
= 3426 = 429 = מלטש אדמה
= ישב עולם שמי השמים בארץ
= גת הקדושים = כאבות
= שדמה לי = משה ילד
= משה לבבי = לבבי הספר
= אבות חגגו = חזה אבות
= שפט משפטים = פשט משפטים
= שדה* עמי = שדה אליהו הנביא
= סוד שדה אדמה = נהיה שדה אדמה

*מובן המילה 'שדה' בתורה הוא, כמובן, שדה-שדמה ממנה אנו מקבלים יבול אחרי השקעה ומאמצים. אך, הוא גם קרוב מאד למונח 'שדה' כפי שפיזיקאים משתמשים בו – שדה-יקום, השדה ממנה באה כל הממשות. אין כל צורך להסתבך בטרמינולוגיה של פיזיקאים או במתמטיקה מופשטת. אדרבה, הלימודים הם ממשיים עד מאד. העסוק במתמטיקה דומה לריחוף ב"ספירות". המפתח בעצמו את תכונות האופי הנדרשים לאדם, לומד, כבדרך אגב, איך להוציא לפועל את רצונותיו משדה הקיום.

משפטים = 1039 = 40 = מ

תכשיט =  739 = חשן הכהן
= 1738 = 739 = חשן עליכם
= כתר חשן עלי = כתר קבוץ עלי
= כתר ארץ אהרן עלי
= 2737 = 739 = שבת לבה
= לשון בן = לשון בת מכל דור
= כהן דוד = כהן רשות הארץ
 = כל העם רשות הארץ
= שמרה צדק = הטעמים בבשרך
= קבוץ העמים בבדרך
= ארץ אהרן הכהן = שם לב ציון
= שם לב משכילות = חשב משפט
= דוד משבח שלמה = שלמה משבח דוד

תכשיטים = 1349 = 350
= כן חוה האדם
= תכשיט האדם = תכשיט עליך
= שמי = עפר = אשמט
= אשמחתם = אשמח העתיק הקדוש
= שמי שמים גלוי =  עפר שמים גלוי
= ביאת שלום = משבח

התכשיטים = 1354 = 355 = שנה
= מחשבה = המשבח = העפר
= גם את עפר = ערפה
= ספריה* = הספיר = פני הדור
=דשן עפר = שמי בבשרך
= גלוי שמי השמים
= גלוי עפר השמים
= כל העם חוה אדם = האדם כהן חוה

*355 היא גם הגימטריה של המילה "ספירה". אני מעדיפה לכתוב ספריה או הספיר מאשר "ספירה" כי הם ממשיים. על המבקש להעמיק בתורה שבסוד להתקרקע, ולא לרחף ב"ספירות". כל אבני חן (כל אבני חן = אדמה גני הגן) נמצאות דווקא בעפר. הבקיא בסודות התורה יודע כי העפר הוא-הוא שמי השמים ואין לו שום רצון לרחף.

קרקע = 470 = עת = יהי אור ויהי אור
= חג עד הרקיע

כדי לחזור לזמן העברי (העתים), עלינו להתקרקע. אנו לא בזמן הנכון כי אנו מרחפים מעל הקרקע. הבינו זאת! הבנה זאת חיונית לגאולה.

אבן חן = 1411 = 412 = בית = בתי
= גן הגן = את השופטים

הנה אנחנו רואים, בע"ה, כי התכשיטים בהם נשים אוהבות להתגנדר הן אבני חשן המשפט. אשה יהודיה מתגנדרת במשפט ובצדק.

אנו, בנות ישראל, מבינות כי הרבנים מתכוונים לטובה כאשר הם מוסרים לימודים שהם קבלו ממוריהם. עם זאת, על הרבנים להזהר מאד ולהיות בטוחים כי הם מבינים את הדברים שהם מוסרים עד המעמקים ומוסרים אותם בשיא הכבוד והשבח - במיוחד כאשר מדובר בנשות ישראל. כי בת ישראל היא הכדכוד בכתר הבריאה.